Bezpłatny warsztat organizowany przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Poznaniu
autor(ka): Jakub Banach
W dniach 2-3 lipca PTE Oddział w Poznaniu organizuje całkowicie bezpłatny warsztat, pt. " Sprzedaż na rynkach zagranicznych - specyfika transakcji, korzyści i ryzyka". Szkolenie to odbędzie się w sali szkoleniowej WDGiR Urzędu Miasta Poznania przy ul.28 Czerwca 1956r. Warsztat skierowany jest do wszystkich osób, które chciałyby zgłębić podstawy wiedzy dotyczące transakcji międzynarodowych. Zgłoszenia prosimy kierować na adres: info@pte.poznan.pl.

Warsztaty zaplanowane zostały na 16 godzin zegarowych realizowanych w ciągu dwóch dni w godzinach 9:00-17:00. Plan warsztatów przedstawia się następująco:

Dzień pierwszy:

1. Czym jest handel zagraniczny? • Prawo właściwe dla umów zagranicznych • Handel zagraniczny a internacjonalizacja przedsiębiorstwa • Dokumenty w handlu zagranicznym

2. Transakcje w handlu zagranicznym • Od czego zacząć przygotowania do transakcji • Omówienie poszczególnych etapów transakcji ze wskazaniem możliwych trudności występujących na poszczególnych etapach

3. Jak unikać ryzyka w handlu zagranicznym: • omówienie podstawowych metod ochrony przed ryzykiem transakcyjnym i finansowym

4. Gdzie i jak szukać zagranicznych partnerów handlowych? • najpopularniejsze sposoby szukania partnerów biznesowych • zarys zagadnienia dyplomacji gospodarczej

Dzień drugi:

5. Umowa w handlu zagranicznym: • ofertowanie vs. kontraktowanie

6. Incoterms 2010: • czym są INCOTERMS 2010 • ich rola w transakcjach zagranicznych • znaczenie INCOTERMS z punktu widzenia kupującego i sprzedającego

7. Negocjacje w transakcjach zagranicznych: • najpopularniejsze taktyki negocjacyjne • kulturowe uwarunkowania negocjacji w biznesie międzynarodowym

W ramach warsztatów przewidziane zostały zajęcia praktyczne dla uczestników.

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres mailowy: w tytule maila podając "Warsztat - Sprzedaż na rynkach zagranicznych".

Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń

miejsce: ul. 28 Czerwca 1956r. nr 404, 61-441 Poznań, woj. Wielkopolskie
organizator: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Poznaniu
adres: Powstańców Wielkopolskich 16, 61-895 Poznań, woj. WP
tel.: 786-140-091 / 61 854 32 38, e-mail: info@pte.poznan.pl
www: http://www.pte.poznan.pl 

data publikacji: 2018-06-13
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!