Łódź. Szkolenie "Gra symulacyjna prowadzenia działalności gospodarczej przez organizację pozarządową"
autor(ka): Anna Pakowska
Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, w ramach projektu Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, zaprasza na dwudniowe, bezpłatne szkolenie: Prowadzenie działalności gospodarczej w formie przedsiębiorstwa społecznego z wykorzystaniem gry symulacyjnej „Business PLAY – symulacja prowadzenia działalności gospodarczej”.

Szkolenie w formie gry symulacyjnej pozwoli w ciekawy i przyjemny sposób uzyskać wiedzę i umiejętności w zakresie:

- zakładania i rejestracji PES,
- obowiązków podatkowych i wobec ZUS,
- możliwych źródeł finansowania, płynności finansowej,
- podstaw prawa pracy, - marketingu i negocjacji w przedsiębiorstwie społecznym.

W szkoleniu mogą wziąć udział tylko przedstawiciele grup nieformalnych planujących założenie podmiotu ekonomii społecznej lub organizacji pozarządowych nieprowadzących działalności gospodarczej lub odpłatnej, z terenu miasta Łodzi.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Centrum OPUS przy ul. Narutowicza 8/10, I p. w dniach 22-23.06.2018 (piątek – sobota).

Uwaga! Pierwszego dnia zajęcia rozpoczynają się o godzinie 10.00, drugiego o godzinie 9.00.

Formularze zgłoszeniowe proszę przesyłać do 18.06.2018r. na email lub składać osobiście w biurze Centrum OPUS. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Przyjęcie na szkolenie będzie potwierdzane emailowo lub telefonicznie.

Na szkoleniu zapewniamy catering.

Więcej informacji nt. szkolenia udziela Anna Pakowska , 42 207 73 39, 509 899 449.

Założenia szkolenia i szczegółowy plan zajęć w załączniku.

miejsce: Narutowicza 8/10, Łódź, woj. łódzkie
organizator: Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS
adres: Narutowicza 8/10, 90-135 Łódź, woj. LD
tel.: 42 207 73 39, faks: 42 207 73 38
e-mail: opus@opus.org.pl
www: http://www.opus.org.pl 

data publikacji: 2018-06-06
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!