Warszawa. Szkolenie "Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2018 r."
autor(ka): Piotr Kubiak
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2018 r. ". Szkolenie odbędzie się 19 lipca 2018 r. w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2018 R.

Data: 19 lipca 2018, 10:00 - 15:00

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Cena: 349 zł przy zgłoszeniu do 5 lipca.

Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Cele i korzyści ze szkolenia:

Adresaci szkolenia: Pracownicy samorządowi zajmujący się sprawami dotyczącymi opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pracownicy zakładów gospodarki komunalnej i związków międzygminnych, pracownicy samorządowi zajmujący się egzekucją zaległości.

Prowadzący szkolenie: Ekonomistka, absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie, doradca podatkowy. Doświadczenie zdobyte w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie w Wydziale Kontroli Gospodarki Finansowej oraz Urzędzie Miasta Krakowa w Wydziale Podatków i Opłat na stanowiskach kierowniczych. Wydawca tygodnika o tematyce podatkowej „e-serwis Podatki lokalne”. Prowadząca szkolenia z zakresu prawa podatkowego oraz rachunkowości od kilkunastu lat.

Program szkolenia:

 1. Ostatni rok do wyegzekwowania należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2013 r.
 2. Przedawnienie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (bieg terminu przedawnienia, przerwanie i zawieszenie biegu terminu przedawnienia, dokumentowanie przedawnienia).
 3. Hipoteka przymusowa jako forma zabezpieczenia zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 4. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określona w deklaracji (nowa deklaracja, korekta deklaracji, okres obowiązywania wysokości opłaty wynikającej z deklaracji).
 5. Określenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w decyzji – czynności poprzedzające wydanie decyzji, okres obowiązywania wysokości opłaty określonej w decyzji.
 6. Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zawiadomienie o wysokości opłaty. Decyzja określająca wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z zastosowaniem stawki opłaty z zawiadomienia.
 7. Deklaracja i decyzja jako podstawa do dokumentowania przypisu i odpisu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Inne dowody księgowe służące dokumentowaniu odpisu opłaty.
 8. Naliczanie odsetek za zwłokę od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 9. Zaliczanie wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Postanowienia w sprawie zaliczenia wpłaty na poczet zaległości podatkowych.
 10. Pojęcie nadpłaty w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Określenie wysokości nadpłaty. Stwierdzenie nadpłaty w zakresie opłaty. Korekta deklaracji lub nowa deklaracja zmniejszająca wysokość opłaty bez stwierdzenia nadpłaty w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 11. Działania informacyjne zmierzające do dobrowolnego wykonania obowiązku zapłaty opłaty (formy, dokumentowanie działań).
 12. Upomnienie przesyłane zobowiązanemu (terminy, elementy upomnienia).
 13. Wzór tytułu wykonawczego stosowanego w zakresie egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
miejsce: Żurawia 43, 00-680 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
organizator: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
adres: Żurawia 43, 00-680 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
tel.: 22 351 93 24, faks: 22 351 93 10
e-mail: biuro@frdl.mazowsze.pl
www: http://frdl.mazowsze.pl 

data publikacji: 2018-05-16
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!