Warszawa. Szkolenie "Zasady i tryb organizowania przetargów przez podmioty publiczne na nieruchomości rolne"
autor(ka): Marcin Wielgus
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Zasady i tryb organizowania przetargów przez podmioty publiczne na nieruchomości rolne ". Szkolenie odbędzie się 17 lipca 2018 r. w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:

ZASADY I TRYB ORGANIZOWANIA PRZETARGÓW PRZEZ PODMIOTY PUBLICZNE NA NIERUCHOMOŚCI ROLNE

Data: 17 lipca 2018, 10:00 - 15:00

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Cena: 349 zł przy zgłoszeniu do 3 lipca.

Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Cele i korzyści ze szkolenia: Wskazanie prawidłowych zasad prowadzenia przetargów na nieruchomości rolne po dniu 30.04.2016 r. w związku z wejściem w życie tzw. ustawy rolnej zmieniającej zasady nabywania nieruchomości rolnych na terenie R.P. przez osoby prawne i fizyczne, dostosowanie prowadzonej procedury przetargowej do przepisów obowiązującego prawa w zakresie nieruchomości rolnych, przedstawienie katalogu wyjątków od zasady nabywania nieruchomości przez rolników wraz z ich interpretacją, wskazanie zasad odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne nieruchomości zbywanej w drodze przetargu

Adresaci szkolenia: Pracownicy administracji publicznej odpowiedzialni za gospodarkę mieniem w szczególności za zasób nieruchomości, osoby organizujące i przeprowadzające przetargi na nieruchomości w zasobie publicznym, osoby sprawujące nadzór nad przetargami na nieruchomości.

Prowadzący szkolenie: Prawnik, pośrednik w obrocie nieruchomościami, osoba prowadząca działalność w zakresie obsługi rynku nieruchomości od ponad 20 lat, właściciel firmy konsultingowej z zakresu nieruchomości, doświadczony trener i wykładowca w zakresie rynku nieruchomości, sprzedał i wynajął kilka tysięcy nieruchomości na rynku pierwotnym jak i wtórnym.

Program szkolenia:

  1. Zasady, tryb i forma zbywania nieruchomości przez podmioty publicznoprawne – przetarg nieograniczony i przetarg ograniczony.
  2. Możliwości zawierania umowy sprzedaży nieruchomości rolnych przez podmioty publicznoprawne po dniu 30.04.2016 r.
  3. Wyjątki ustawowe od zasady ograniczenia nabywania nieruchomości rolnych dla podmiotów innych aniżeli rolnicy – pojęcie i definicja rolnika indywidualnego.
  4. Szczegółowe zasady organizowania przetargu ograniczonego dla rolników zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego po dniu 30.04.2016 r.
  5. Forma i treść ogłoszenia o przetargu – elementy istotne dla ważności i wyłonienia nabywcy wśród oferentów.
  6. Weryfikacja dokumentów umożliwiających nabycie nieruchomości przez osobę, która została wyłoniona jako wygrywająca przetarg – rolnik indywidualny.
  7. Wady fizyczne i prawne nieruchomości rolnych oferowanych do sprzedaży w drodze przetargu przez podmioty publicznoprawne – katalog wad.
  8. Odpowiedzialność podmiotów publicznych za wady nieruchomości – możliwości wyłączenia rękojmi za wady nieruchomości.
miejsce: Żurawia 43, 00-680 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
organizator: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
adres: Żurawia 43, 00-680 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
tel.: 22 351 93 26, faks: 22 351 93 10
e-mail: biuro@frdl.mazowsze.pl
www: http://frdl.mazowsze.pl 

data publikacji: 2018-05-16
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!