Warszawa. Szkolenie "Kontrola podmiotów gospodarczych w zakresie przestrzegania przepisów z zakresu ochrony środowiska"
autor(ka): Piotr Kubiak
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Kontrola podmiotów gospodarczych w zakresie przestrzegania przepisów z zakresu ochrony środowiska". Szkolenie odbędzie się 16 marca 2018 r. w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:

KONTROLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W ZAKRESIE PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

Data: 16 marca 2018, 10:00 - 15:00

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Cena: 349 zł przy zgłoszeniu do 2 marca.

Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Korzyści ze szkolenia:

Cele szkolenia:

Adresaci: Pracownicy wydziałów ochrony środowiska jednostek samorządu terytorialnego, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

Prowadzący: Ekspert w zakresie ochrony środowiska, od 15 lat współpracujący z przedsiębiorcami i administracją samorządową w obszarze publiczno-prawnych, komunalnych i technologicznych obowiązków środowiskowych. Doktor nauk chemicznych, absolwent ochrony środowiska na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Politechnice Krakowskiej, audytor wewnętrzny ISO 14001, stypendysta University of Utrecht Debye Institute w Holandii w zakresie technologii chemicznej. Obecnie pełni funkcję Dyrektora ds. Prawnych i Rozwoju w ogólnopolskiej firmie recyclingowej oraz w ramach własnej działalności doradczej – audytora środowiskowego i trenera. Ceniony ekspert z zakresu ochrony środowiska, w szczególności prawa ochrony środowiska, procesu inwestycyjnego, gospodarki odpadami i opakowaniami, emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz ISO 14001 i EMAS. Praktyk o bogatym doświadczeniu zgromadzonym podczas pracy na rzecz znaczących podmiotów sektora prywatnego (Orlen S.A., TÜV Rheinland, WYG Consulting) oraz jednostek sektora publicznego (UM Stołecznego Warszawy, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Komendy Głównej Policji, Agencji Mienia Wojskowego). Ekspert PARP w zakresie CSR. Autor opracowań i ekspertyz.

Program szkolenia:

 1. Kryteria wyboru zakładów do kontroli.
 2. Prawa kontrolowanego wynikające z Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
 3. Zakres kontroli poszczególnych organów administracji.
 4. Zawiadomienie o kontroli planowej i kontrole interwencyjne.
 5. Dokumentacja zakładu podlegająca kontroli.
 6. Decyzje administracyjne dla podmiotów korzystających ze środowiska.
 7. Ewidencja i sprawozdawczość środowiskowa.
 8. Obowiązki wynikające z ustawy:
 1. Praktyka prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości.
 2. Zawartość protokołu kontroli.
 3. Kary, mandaty, opłaty podwyższone.
 4. Indywidulane pytania, dyskusja.
miejsce: Żurawia 43, 00-680 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
organizator: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
adres: Żurawia 43, 00-680 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
tel.: 22 351 93 24, faks: 22 351 93 10
e-mail: biuro@frdl.mazowsze.pl
www: http://frdl.mazowsze.pl 

data publikacji: 2018-01-10
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!