Szkolenia dla wnioskodawców konkursu "Centra Arbitrażu i Mediacji" w POWER
autor(ka): opr. MW, ue.ngo.pl
Departament Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości - Instytucja Organizująca Konkurs nr POWR.02.17.00-IP.04-00-010/17 "Centra Arbitrażu i Mediacji" - informuje, że od 11 do 24 stycznia 2018 r. zostaną przeprowadzone bezpłatne szkolenia z zakresu wypełniania wniosków o dofinansowanie.

Szkolenia przeznaczone są dla podmiotów zainteresowanych aplikowaniem o dofinansowanie w zakresie konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-010/17 "Centra Arbitrażu i Mediacji".  Dotyczyć będą zagadnień związanych z wypełnianiem wniosków o dofinansowanie. Wnioski w ramach konkursu przyjmowane są w terminie od 15 grudnia 2017 r. do 22 stycznia 2018 r.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

Udział w szkoleniach jest bezpłatny, uczestnicy mają zapewniony catering. Zapisów na szkolenia można dokonać pod adresem e-mail lub kontaktując się telefonicznie z p. Barbarą Jegorow, tel. 533 316 131.

Szkolenia organizowane są przez Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych, Rafał Gorczowski w każdym z województw.

Harmonogram:

Szczegółowy harmonogram szkoleń (pdf)

źródło: Strona Programu Wiedza Edukacja Rozwój
data publikacji: 2018-01-10
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!