Warszawa. Kurs "Specjalista ds. współpracy z NGO"
autor(ka): Marcin Wielgus
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Kurs: Specjalista ds. współpracy z NGO". Szkolenie odbędzie się w dniach 14-15 lutego 2018 r. w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:

KURS: SPECJALISTA DS. WSPÓŁPRACY Z NGO

Data: 14-15 lutego 2018, 10:00 - 15:00

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Cena: 549 zł przy zgłoszeniu do 31 stycznia.

Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Adresaci: Kurs skierowany jest do osób zajmujących się współpracą z organizacjami pozarządowymi, w szczególności do pracowników administracji samorządowej odpowiedzialnych za współpracę z NGO oraz zlecanie zadań publicznych w trybach przewidzianych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Kurs stanowi zarówno propozycję dla pracowników, rozpoczynających pracę, jak i aktualnie pracujących, jako poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy.

Cele i korzyści ze szkolenia: Kurs krok po kroku wyjaśnia prawne, organizacyjne, finansowe aspekty współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Omawiamy ustawę o działalności pożytku publicznego, akty wykonawcze oraz stosowne uchwały JST dotyczące współpracy z NGO. Szczególną uwagę przywiązujemy do kompleksowego i praktycznego przekazania treści odnoszących się do współpracy finansowej – zlecania zadań, druków ofert, rozliczeń i sprawozdań zadań zlecanych w poszczególnych trybach. Ukierunkujemy uczestników na sprawą i efektywną współpracę JST z organizacjami pozarządowymi oraz klubami sportowymi.

Prowadzący: Współpracownik FRDL, zajmuje się zagadnieniami współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Pracował w MPiPS. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki nt. Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Powołany przez MRR na eksperta do oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013 w dziedzinie „Umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, w tym wsparcie organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych i gospodarczych”. Asesor akredytowany przy MSWiA do oceny projektów „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”. Szkolił inspektorów kontroli RIO. W latach 2011-2017 prowadził kilkadziesiąt szkoleń z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

Program:

Dzień 1

 1. Zagadnienia definicyjne:
 1. Niezbędne uchwały wynikające z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie:
 1. Terminy ogłoszenia konkursów, powiązanie z innymi dokumentami.
 2. Ogłoszenie konkursowe – wyróżniki samorządu.
 3. Jakie wydatki mogą być finansowane z dotacji?

Dzień 2

 1. Elementy umowy realizacji zadania.
 2. Zasady przekazywania dotacji: jednorazowy przelew i transze w ramach zadania – terminy.
 3. Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem.
 4. Przesunięcia między pozycjami kosztorysu, zwiększenie wkładu własnego i aneksy do umowy.
 5. Obowiązki informacyjne organizacji korzystającej z dotacji.
 6. Ponoszenie wydatków zgodnie z okresem realizacji zadania.
 7. Rozliczenie środków: dokumentowanie wkładu własnego osobowego – przykłady dokumentów.
 8. Niewykorzystanie dotacji i wkładu własnego – zapisy umowy a rozliczenie środków.
 9. Prowadzenie dokumentacji księgowo-finansowej – dokumentowanie poniesionych wydatków, rozliczenie odsetek, zasady opisu faktur.
 10. W jakich przypadkach należy rozwiązać umowę – konsekwencje dla organizacji realizującej zadanie, przykłady decyzji o zwrot dotacji, postępowanie, wyliczenie zwrotu.
 11. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego – rozliczenie środków.
 12. Kontrola realizacji zadania publicznego – terminy, kto przeprowadza kontrole, zakres kontroli, dokumenty.
 13. Rozliczenie dotacji w JST, naruszenie dyscypliny finansów publicznych a dotacje.
 14. Małe granty.
 15. Rozwiązywanie kwestii problemowych, casusy.
miejsce: Żurawia 43, 00-680 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
organizator: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
adres: Żurawia 43, 00-680 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
tel.: 22 351 93 26, faks: 22 351 93 10
e-mail: biuro@frdl.mazowsze.pl
www: http://frdl.mazowsze.pl 

data publikacji: 2017-12-19
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!