Warszawa. SCWO: Szkolenie "Prawo i standardy w organizacjach pozarządowych"
autor(ka): Marlena Skalska
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza reprezentantów organizacji pozarządowych oraz spółdzielni socjalnych działających na rzecz Warszawy i osób w niej mieszkających na bezpłatne szkolenie "Prawo i standardy w organizacjach pozarządowych", które odbędzie się 5 grudnia w godz. 9.00 - 17.00.

Zapraszamy reprezentantów organizacji pozarządowych oraz spółdzielni socjalnych działających na rzecz Warszawy i osób w niej mieszkających na bezpłatne szkolenie poświęcone prawu i standardom w organizacjach pozarządowych.

Jakie powinny być standardy funkcjonowania organizacji pozarządowych? Czego wymaga od nas prawo, a co warto wprowadzić mimo iż nie jest obowiązkowe? Jak powinna działać organizacja pozarządowa, która chce przestrzegać wszystkich obowiązujących ją przepisów i dodatkowo spełniać kryteria określone w Karcie Zasad Działania Organizacji Pozarządowych?

Szkolenie odbędzie się we wtorek 5 grudnia w godz. 9.00 - 17.00

Szkolenie poprowadzi Katarzyna Sadło

Miejsce szkolenia: siedziba FRSO, Warszawa, ul. Kłopotowskiego 6 lok. 61.

JAK SIĘ ZAPISAĆ NA SZKOLENIE?

Aby wziąć udział w szkoleniu, prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 4 grudnia 2017 roku do godziny 18.00.

Wydarzenie jest organizowane przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (FRSO) w ramach Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych współfinansowanego ze środków m.st. Warszawy.

Pełna oferta SCWO: warszawa.ngo.pl/scwo.

miejsce: Kłopotowskiego Ignacego (Księdza Ignacego Kłopotowskiego),nr.6 lok.61, 03-717 Warszawa-Praga-Północ, woj. mazowieckie
organizator: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
adres: Kłopotowskiego 6 59/60, 03-717 Warszawa-Praga-Północ, woj. mazowieckie
tel.: 22 616 33 16, e-mail: frso@frso.pl
www: http://www.frso.pl 

data publikacji: 2017-11-27
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!