dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Kraków. Szkolenie "Nowe fundusze unijne dla edukacji w latach 2014-2020"

Firma ATR zaprasza na szkolenie "Nowe fundusze unijne dla edukacji w latach 2014-2020", które odbędzie się 30 stycznia 2014 w Krakowie. Przybliżenie możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy europejskich w latach 2014-2020. Udział w zajęciach jest płatny.

Wiadomość archiwalna

A A A

autor(ka): Agata Ratuska

2014-01-06, 21.25

W styczniu 2014 roku rozpoczął się nowy okres programowania Unii Europejskiej 2014-2020, w którym Polska ma otrzymać 441 mld zł z unijnego budżetu. Fundusze te są przeznaczone na realizację 7 krajowych programów operacyjnych: Infrastruktura i Środowisko, Inteligentny Rozwój, Polska Cyfrowa, Wiedza, Edukacja Rozwój, Polska Wschodnia, Europejska Współpraca Terytorialna i 16 regionalnych programów operacyjnych.

Z niektórych nowych programów krajowych i wszystkich regionalnych programów operacyjnych będą mogły pozyskać dofinansowanie w latach 2014-2020 na projekty miękkie i inwestycyjne z zakresu edukacji: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, zawodowe, szkoły dla dorosłych i inne placówki oraz organizacje zajmujące się edukacją.

Ponadto na projekty edukacyjne można będzie pozyskiwać dofinansowanie z programu w zakresie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu bezpośrednio kierowanego przez Komisję Europejską - Erasmus +, który jest skierowany do edukacji szkolnej, zawodowej, dorosłych, szkolnictwa wyższego i młodzieży.

W latach 2014-2020 na Erasmus + Unia Europejska przeznaczyła 14,7 mld euro. W grudniu został opublikowany przewodnik po tym programie oraz zaproszenie do składania wniosków. Pierwszy termin składania wniosków konkursowych na projekty w zakresie mobilności osób w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży przewidziano w marcu.

 • Jaka strategia w zakresie rozwoju edukacji będzie obowiązywała w nowym okresie programowania 2014-2020 w państwach Unii Europejskiej i jakie dokumenty strategiczne europejskie i krajowe o tym mówią?
 • Jakie są założenia i struktura nowych programów operacyjnych krajowych, regionalnych i programu Erasmus + dofinansowujących projekty skierowane do edukacji?
 • Jakie projekty znajdą dofinansowanie w ramach krajowych programów operacyjnych, jakie w ramach regionalnych programów operacyjnych, a jakie mogą zostać dofinansowane przez program Erasmus+?
 • Na jakim poziomie będą dofinansowane projekty? Jakie nowe zasady dofinansowania projektów będą obowiązywać?
 • Które sektory edukacji i w jaki sposób będą mogły skorzystać ze środków unijnych w latach 2014-2020?
 • Kiedy będą ogłaszane konkursy o dofinansowanie?
 • Gdzie samemu można szukać informacji na temat realizacji nowych programów w latach 2014-2020?
 • Jak będą wyglądały wnioski do programu Erasmus +?

Na te i szereg innych pytań chcemy Państwu odpowiedzieć poprzez omówienie dokumentów, które zostały już opracowane przez Komisję Europejską, a także nasze władze krajowe i regionalne oraz przekazać najbardziej aktualne informacje jakie posiadamy na organizowanym przez nas szkoleniu.

Chcielibyśmy, aby po naszym szkoleniu mieli Państwo aktualną wiedzę na temat: wszystkich programów planowanych w latach 2014-2020, z których mogą być dofinansowane projekty edukacyjne, kategorii projektów jakie mogą być dofinansowane, zasad udzielania dofinansowania i wymagań stawianych beneficjentom. Omówimy także zmiany jakich można się spodziewać w zakresie udzielania dofinansowania, procedur, pułapów dofinansowania i wszystkich innych zagadnień powiązanych z pozyskiwaniem i realizacją projektów związanych z edukacją i finansowanych z dotacji UE.

Nasze profesjonalne szkolenie adresowane jest do osób zainteresowanych dotacjami ze środków Unii Europejskiej na projekty inwestycyjne i miękkie związane z edukacją w Państwa jednostce w latach 2014-2020.

Aby przybliżyć Państwu możliwości pozyskiwania dofinansowania z Funduszy Europejskich w latach 2014-2020 nasza firma przygotowała dla Państwa cykl szkoleń dotyczących tej tematyki, w ramach którego zapraszamy na szkolenie:

Nowe fundusze unijne dla edukacji w latach 2014-2020 na projekty miękkie i inwestycyjne.

Cel szkolenia:

Przygotowanie beneficjentów projektów edukacyjnych do nowego okresu programowania w świetle nowych programów realizowanych w latach 2014-2020.

Dla kogo nie jest to szkolenie: dla osób, które poprzez udział w jednym szkoleniu oczekują, iż pozyskają wszystkie informacje o dofinansowaniu projektu w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Ocena możliwości pozyskania dofinansowania w latach 2014-2020 na projekty związane z edukacją.
 • Poznanie kierunków rozwoju edukacji i głównych priorytetów wyznaczonych na lata 2014-2020.
 • Świadome podjęcie działań w kierunku przygotowania się do pozyskiwania dofinansowania na projekty edukacyjne.
 • Poznanie opracowanych już najważniejszych dokumentów, wytycznych obowiązujących w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.
 • Poznanie założeń dla programów europejskich, krajowych i regionalnych.
 • Identyfikacja źródeł dofinansowania dla własnego projektu.

Szkolenie będzie prowadziła Pani Agata Ratuska trener/doradca z 17-letnim doświadczeniem w zakresie przygotowywania projektów i ich realizacji z dofinansowaniem funduszy międzynarodowych. Właściciel firmy doradczo-szkoleniowej działającej z powodzeniem na rynku od 9 lat.

Jako trener przeprowadziła szereg szkoleń, seminariów i warsztatów dla administracji publicznej, instytucji, placówek, uczelni wyższych, szkół, organizacji jak i sektora prywatnego. Specjalistka w zakresie pozyskiwania, wdrażania i rozliczania projektów. Doradca w zakresie przygotowania projektów, realizacji i zarządzania projektami.

Szkolenie będzie miało formę wykładów ilustrowanych prezentacją i przykładami praktycznymi. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy.

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma obszerne materiały szkoleniowe wraz z płytą CD i zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

Autor szkolenia przekazuje w przystępny sposób skomplikowaną wiedzę w obszarze funduszy unijnych. Przy minimum teorii poznaje się maksimum praktyki, tak potrzebnej przy projektach współfinansowanych ze źródeł zagranicznych.

Po szkoleniu uczestnicy będą mieli możliwość wysyłania swoich pytań ad hoc do wykładowcy drogą mailową.

W trakcie szkolenia są przewidziane: przerwa kawowa i ciepła przekąska.

OSZCZĘDNOŚCI!

Teraz zapłacisz nawet do 30% taniej!

 • 3 pierwszych uczestników od jednego lub różnych Zamawiających, którzy najszybciej prześlą zgłoszenie na wybrany termin szkolenia i opłacą szkolenie w ciągu następnych 3 dni uzyskują 30% oszczędności i zapłacą tylko 322 zł netto + 23% VAT za każdego uczestnika.
 • Jeżeli jeden Zamawiający zgłosi 3 lub więcej uczestników na szkolenie, to uzyska oszczędność w wysokości 30% i zapłaci tylko 322 zł netto + 23% VAT za każdego uczestnika.
 • Jeżeli byłeś już wcześniej uczestnikiem naszych szkoleń i opłacisz szkolenie przed jego rozpoczęciem Twoja cena za szkolenie wynosi 345 zł netto + 23% VAT – oszczędzasz 25%.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z biurem firmy: tel. 447252009 lub mobile: 501063399.

Program i tabela opłat do pobrania w załączniku.

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: Hotel Europejski, Lubicz 5, Kraków,
data wydarzenia: 2014-01-30
organizator: ATR
adres: Szulborska 8/24, 01-104 Warszawa,
tel.: 501063399, faks: 447252009
e-mail: zgloszenie@atr.edu.pl
www: http://www.atr.edu.pl 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy - dodaj komentarz
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.