dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Lublin. Szkolenie: Terapia Ręki - kurs łączny: I° i II° - Kurs Certyfikujący

Kurs Certyfikujący - Terapeuta Ręki: Terapia Ręki - kurs łączny: I° i II° • TERMIN: 17 - 18.11.2018 (sobota, niedziela) • GODZINA: 09:00 - 16:30 • PROWADZĄCY: dr Emilia Mikołajewska *** Trener Terapii Ręki • CENA: 650 zł osoby pracujące ; 550 zł osoby uczące się

KURS KWALIFIKACYJNY ::: SZKOLENIE KWALIFIKACYJNE

TEMAT:

Terapia Ręki - kurs łączny: I° i II° - Kurs Certyfikujący

Ukończenie szkolenia uprawnia do samodzielnego prowadzenia diagnozy i terapii ręki.

(adnotacja na certyfikacie)

TERMIN:

17 - 18.11.2018 (sobota, niedziela)

GODZINA:

09:00 - 17:00 - sobota

09:00 - 18:00 - niedziela

LOKALIZACJA:

Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

ul. Magnoliowa 8, Lublin

sala: 115 - (aula) - I PIĘTRO

KOSZT:

• 550 zł osoby uczące się

• 650 zł osoby pracujące

*** cena obejmuje: udział w warsztacie, materiały dydaktyczne, certyfikat, serwis kawowy

PROWADZĄCY:

dr Emilia Mikołajewska

*** specjalista fizjoterapii, adiunkt w Katedrze Fizjoterapii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera

w Bydgoszczy, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, naukowiec w Laboratorium Neurokognitywnym

w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii UMK w Toruniu, autorka 16 książek z zakresu

fizjoterapii i rehabilitacji oraz ok. 400 artykułów i rozdziałów w monografiach, wynalazca w dziedzinie

wózków dla niepełnosprawnych, członek 10 Rad Wydawniczych oraz recenzent w ponad 100 czasopismach krajowych i zagranicznych.

ZAKOŃCZENIE:

certyfikat zaświadczający o ukończeniu szkolenia pt. „Terapia Ręki I° i II°” uprawniający do samodzielnego prowadzenia diagnozy i terapii ręki.

ODBIORCY:

psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, terapeuci, fizjoterapeuci, nauczyciele, rodzice szukający sposobów wspomagania rozwoju swoich dzieci, pracownicy służby zdrowia, osoby pracujące z dziećmi, młodzieżą, studenci kierunków m. in: psychologia, pedagogika, fizjoterapia, wszystkie osoby zainteresowane

PROGRAM KURSU:

1. Elementy anatomii kończyny górnej.

2. Rozwój sprawności kończyny górnej.

3. Rozwój fizjologiczny chwytów podstawowych ręki.

4. Rola odruchów pierwotnych w aspekcie rozwoju sprawności ręki.

5. Wpływ patologicznego rozwoju odruchowego na sprawność ręki.

6. Wybrane patologie w zakresie sprawności ręki.

7. Diagnostyka w zakresie sprawności ręki:

- napięcie mięśniowe,

- siła mięśniowa,

- zakresy ruchu,

- czucie powierzchniowe,

- czucie głębokie.

8. Wprowadzenie do grafomotoryki:

- rozwój chwytu pisarskiego,

- optymalizacja w aktywnościach grafomotorycznych.

9. ICF w tworzeniu planu terapii ręki.

10. Sposoby oddziaływań w patologiach w zakresie terapii ręki.

11. Elementy terapii lustrzanej.

12. Przykłady wykorzystania zabawek w terapii ręki.

13. Przykłady zabaw trenujących sprawność manualną ręki.

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE:

- nauka otwierania ręki spastycznej,

- nauka otwierania butelki przy jednej sprawnej ręce,

- nauka picia z butelki z użyciem obu rąk przy sprawnej jednej ręce,

- nauka smarowania chleba masłem z użyciem obu rąk przy sprawnej jednej ręce,

- nauka obieranie jabłka z użyciem jednej ręki przy niesprawnej drugiej,

- nauka obierania owoców cytrusowych z użyciem jednej ręki,

- nauka wiązania sznurowadła jedną ręką,

- nauka mobilizacji struktur ręki z podwyższonym napięciem mięśniowym,

- nauka mobilizacji struktur przedramienia z podwyższonym napięciem mięśniowym,

- nauka mobilizacji struktur przedramienia i ręki z obniżonym napięciem mięśniowym,

- nauka diagnozy ruchomości łopatki,

- nauka mobilizacji łopatki (opcjonalnie dla zainteresowanych),

- zabawy trenujące sprawność manualną ręki,

- elementy terapii lustrzanej.

FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ:

prezentacja multimedialna, film edukacyjny, rozgrzewki ruchowe i zabawy wprowadzające, dyskusja w kręgu i informacja zwrotna, ćwiczenia ruchowe, demonstracja konkretnych technik i procedur terapeutycznych, ćwiczenia praktyczne - w parach i małych grupach.

ZAPISY:

Formularz zgłoszeniowy:

• www.pcrozwoju.bnx.pl (zakładka formularz zgłoszeniowy)

• e-mail:

• tel. 509 970 340

************************** !! _ U W A G A _ !! ****************************

Praktyczna cześć szkolenia wymaga, by na zajęciach uczestniczyć w stroju i obuwiu umożliwiającym swobodny udział w ćwiczeniach ruchowych.

************************** !! _ U W A G A _ !! ****************************

P.C.R.

Psychologiczne Centrum Rozwoju

OGÓLNOPOLSKI REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH

NUMER EWIDENCYJNY 2.06/00045/2011

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: LUBLIN, LUBLIN, 20-143 LUBLIN, woj. lubelskie
data wydarzenia: od 2018-11-17 do 2018-11-18
organizator: P.C.R. - PSYCHOLOGICZNE CENTRUM ROZWOJU
adres: LUBLIN, 20-143 LUBLIN, woj. lubelskie
tel.: 509970340, e-mail: pcrozwoju@gmail.com
www: http://www.pcrozwoju.bnx.pl/viewpage.php?page_id=19 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.