dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Bezpłatne warsztaty "Wdrożenie wymogów RODO w organizacjach pozarządowych" 25-26 sierpnia w Gdańsku

Serdecznie zapraszamy na warsztaty: Wdrożenie wymogów RODO w organizacjach pozarządowych - szkolenie z elementami warsztatu, dyskusji i studium przypadków 25 – 26 sierpnia 2018 r. (sobota-niedziela), godziny 10.00-17.00 (sobota) i 10.00-15.00 (niedziela) w Gdańsku Zapisy do 19. sierpnia 2018 r. na adres anna.urbanczyk@ikm.gda.pl Trenerka: Justyna Bułdys

autor(ka): Anna Urbańczyk

2018-08-10, 09.55

Serdecznie zapraszamy osoby działające w pomorskich organizacjach pozarządowych, lokalnych aktywistów, aktywistki na warsztaty w ramach Akademii Active Citizens:
Wdrożenie wymogów RODO w organizacjach pozarządowych - szkolenie z elementami warsztatu, dyskusji i studium przypadków
25 – 26 sierpnia 2018 r. (sobota-niedziela), godziny 10.00-17.00 (sobota) i 10.00-15.00 (niedziela) w Gdańsku
Zapisy odbywają się przy pomocy formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.ikm.gda.pl. Formularz należy odesłać do 19. sierpnia 2018 r. na adres lub w formie papierowej dostarczyć pod adres:
Anna Urbańczyk
Instytut Kultury Miejskiej
ul. Długi Targ 39/40 80-830 Gdańsk

Numer faxu: 58 760 72 15
Liczba miejsc jest ograniczona do 18 osób. Potwierdzenie udziału w warsztatach osoby zakwalifikowane otrzymają do dnia 21.08.2018 r.
Wstęp wolny
Serdecznie zapraszamy! Szkolenie będzie miało formę warsztatową. Będziemy pracować na wzorach dokumentów i rejestrów, wykorzystując konkretne zasoby i czynności przetwarzania danych w Waszych organizacjach. Wykorzystamy metody pracy w parach i w grupach w celu dokonania analizy ryzyka w różnych sytuacjach i czynnościach przetwarzania. Przyjrzymy się realnym sytuacjom z życia Waszych organizacji i przeanalizujemy je pod kątem prawnym i praktycznym. Wspólnie przygotujemy pakiet rozwiązań zabezpieczających dla organizacji.

Uczestnicząc w szkoleniu, dowiesz się:
Jak odróżnić informacje chronione od informacji ogólnie dostępnych,
Jakie szczegółowe obowiązki i zadania ciążą na ADO oraz jaka jest jego odpowiedzialność,
Kiedy należy, a kiedy warto wyznaczyć Inspektora Ochrony Danych Osobowych w
organizacji,
Jakie nowe zasady przetwarzania danych osobowych wprowadza RODO i jak wpleść je w
politykę ochrony danych,
Które dokumenty musisz przygotować w swojej organizacji, a które, choć są
nieobowiązkowe, mogą Ci pomóc w zarządzaniu systemem bezpieczeństwa informacji,
Kiedy należy przeprowadzić analizę skutków przetwarzania i jak to zrobić,
Którą podstawę prawną przetwarzania należy wybrać w konkretnych sytuacjach realizacji
zadań publicznych i społecznych,
Dlaczego warto zapoznać się z normami z rodziny ISO 2700X,
Jak szkolić pracowników organizacji w zakresie przetwarzania danych osobowych,
Jak reagować na zdarzenia i incydenty w obszarze ochrony danych,
W jakim zakresie i w jaki sposób współpracować z organem nadzorczym, Jak i kiedy usuwać zbędne / nieaktualne dane osobowe.

Podczas szkolenia nabędziesz kompetencje w zakresie:
Tworzenia i aktualizowania dokumentacji oraz rejestrów
Dokonywania okresowej analizy ryzyka i skutków przetwarzania
Klasyfikowania aktywów oraz zbiorów i czynności przetwarzania
Projektowania i weryfikacji zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych
Stosowania profesjonalnych metod zarządzania systemem ochrony danych w organizacji (mi.in. cykl Deminga)
Prowadzenia rozmowy podczas ewentualnej kontroli inspektorów z PUODO
Terminologii stosowanej w ochronie danych
Odpowiedzialności i roli Administratora Danych
Praktycznego stosowania nowych zasad w ochronie danych: privacy by design i privacy by default oraz zapewnienia rozliczalności systemu bezpieczeństwa
Preaudytu wewnętrznego
Identyfikacji podatności i zagrożeń
Obowiązkowych szkoleń z zakresu ochrony danych dla pracowników i pracownic organizacji
Reagowania na zdarzenia i incydenty – jak stworzyć procedurę
Praw osób, których dane dotyczą
Współpracy z organem nadzoru (PUODO) Postępowania ze zbędnymi danymi osobowymi

Justyna Bułdys - psycholożka, trenerka, coach, inspektorka ochrony danych osobowych (studia podyplomowe w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie) oraz certyfikowana audytorka wiodącą w zakresie systemów zarzadzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001 (TUV NORD).

Justyna Bułdys jest praktyczką działań w trzecim sektorze, członkini dwóch stowarzyszeń oraz członkini zarządu fundacji.

Do problematyki ochrony danych osobowych trenerka podchodzi interdyscyplinarnie, łącząc wiedzę z zakresu prawa, informatyki, zarządzania i psychologii. Ceni praktyczny aspekt szkoleń, warsztatów i konsultacji z zakresu ochrony danych. Wspiera w zakresie przeprowadzania audytu, tworzenia i aktualizacji dokumentacji, budowania i wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, w tym m.in. identyfikowania podatności i zagrożeń, przeprowadzenia oceny skutków dla przetwarzania danych osobowych oraz projektowania i wykorzystywania zabezpieczeń.

Justyna Bułdys ma 15-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów m.in. dla firm, organizacji pozarządowych i administracji publicznej.

Akademia powstała w odpowiedzi na potrzeby edukacyjne pomorskich organizacji pozarządowych zgłaszane w czasie projektu Active Citizens. Dlatego pierwszeństwo w rekrutacji będą mieć absolwenci i absolwentki pomorskich edycji programu Active Citizens Aktywna Społeczność. W czasie warsztatów przewidziane są przerwy kawowe i wegański obiad – w sobotę.

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: Gdańsk -adres szkolenia zostanie podany zakwalifikowanym osobom
data wydarzenia: od 2018-08-25 do 2018-08-26
organizator: Instytut Kultury Miejskiej
adres: Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk, woj. pomorskie
tel.: 58 760 72 16, faks: 58 760 72 15
e-mail: anna.urbanczyk@ikm.gda.pl
www: http://www.ikm.gda.pl 
organizator: Fundacja British Council
adres: Koszykowa 54, 00-675 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
tel.: 22 695 59 00, e-mail: warsaw@britishcouncil.pl
www: http://www.britishcouncil.pl/o-nas/fundacja 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.