dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Warszawa. Szkolnie "Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych"

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych". Szkolenie odbędzie się 22 października 2018 r. w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

autor(ka): Agnieszka Osman

2018-08-02, 08.44

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:

USTAWA O IMPREZACH TURYSTYCZNYCH
I POWIĄZANYCH USŁUGACH TURYSTYCZNYCH

ORAZ OMÓWIENIE PLANOWANYCH ZMIAN W DRUKACH OFERT, UMÓW
I SPRAWOZDAŃ W TRYBIE USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO
I O WOLONTARIACIE

Data: 22 października 2018, 10:00 - 15:00

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Cena: 359 zł przy zgłoszeniu do 8października.

Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Adresaci: Osoby koordynujące współpracę z NGO w JST, pracownicy samorządowi zajmujący się współpracą z organizacjami pozarządowymi w zakresie zlecania im zadań publicznych osoby nadzorujące i kontrolujące organizacje oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Cele:Wchodząca w życie 1 lipca 2018 r. ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych stanowi przeniesienie do polskiego prawa dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2015/2302. Ustawa zastąpi obowiązującą dotychczas ustawę o usługach turystycznych, której nazwa zostanie zmieniona na: „o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych”. Konsekwencje nowego porządku prawnego, który wprowadza ustawa w zakresie organizacji turystyki mają także znaczenie dla organizacji pozarządowych.

Korzyści:Dzięki udziałowi w zajęciach uczestnicy dowiedzą się m.in.:

- Jakie konsekwencje niesie za sobą Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych?

- Jakie przedsięwzięcia organizowane przez organizacje pozarządowe podlegają ustawie?

- Kiedy organizacje pozarządowe muszą stosować ustawę?

- Jakie są sankcje za nieprzestrzeganie ustawy?

- Jakie obowiązki nakłada ustawa na organizatorów imprez?

- Na spotkaniu zostaną również omówione planowane zmiany (październik 2018 r.) w drukach ofert, umów i sprawozdań w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (stan na dzień spotkania).

Prowadzący: Zajmuje się zagadnieniami współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Doświadczony i ceniony wykładowca. Pracował w Min. Pracy i Polityki Społ. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki dotyczącej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Powołany przez Min. Rozwoju Reg. jako ekspert do oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych w dziedzinie "Umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, w tym wsparcie organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych i gospodarczych". Szkolił inspektorów kontroli RIO w Katowicach.

Program:

1. Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych - wejście w życie i konsekwencje dla organizacji.

2. Wyłączenia stosowania ustawy - czas trwania i zakwaterowanie.

60 minut.

3. Jakie przedsięwzięcia organizowane przez NGO podlegają ustawie?

60 minut.

4. Organizacje pozarządowe jako przedsiębiorcy turystyczni – obowiązki.

60 minut.

5. Sankcje za nieprzestrzeganie ustawy.

60 minut.

6. Omówienie planowanych zmian (październik 2018 r.) w drukach ofert, umów i sprawozdań w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. - omówienie aktualnych informacji.

60 minut.

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze, Żurawia 43, 00-680 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
data wydarzenia: 2018-10-22
organizator: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
adres: Żurawia 43, 00-680 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
tel.: 22 351 93 19, faks: 22 351 93 10
e-mail: biuro@frdl.mazowsze.pl
www: http://frdl.mazowsze.pl 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.