dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Warszawa. Szkolenie podstawowe z mediacji Centrum Mediacji Partners Polska: 20-24 sierpnia 2018

Centrum Mediacji Partners Polska serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu podstawowym z z mediacji, które odbędzie się w dniach 20-24 sierpnia 2018 roku w Warszawie. Kurs podstawowy organizowany przez CMPP to intensywne (40 godzin zegarowych), praktyczne wprowadzenie do mediacji dla osób, które nie brały dotąd udziału w szkoleniach lub zajęciach akademickich poświęconych mediacji.

autor(ka): Tadeusz Baszniak

2018-07-06, 08.44

Program szkolenia jest zgodny ze standardami szkolenia mediatorów zawartymi w załączniku do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 18 maja 2001 r. (Dz.U. 2001 Nr 56 poz.591) oraz ze standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z 29 października 2007 r. W programie kursu uwzględniono zmiany w przepisach prawnych dotyczących mediacji, które obowiązują od 1 stycznia 2016 r.

Organizatorzy przewidują specjalne zniżki dla 2 lub większej liczby osób zgłaszających się razem.

Szkolenie jest adresowane do:

- wszystkich zainteresowanych nowoczesnymi metodami rozwiązywania konfliktów i sporów;
- psychologów, socjologów, pedagogów, pracowników socjalnych, kuratorów, członków zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie; koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, pracowników ośrodków adopcyjnych i wychowawczych.
- prawników: adwokatów, radców prawnych, sędziów w stanie spoczynku, notariuszy, koordynatorów ds. mediacji w sądach okręgowych i rejonowych, aplikantów adwokackich i radcowskich, asystentów sędziów, absolwentów studiów prawniczych;
- menedżerów, konsultantów, pracowników działów komunikacji społecznej i pracowników działów HR, pracowników administracji publicznej, specjalistów w zakresie zarządzania

Cel szkolenia Przygotować uczestników do pełnienia roli mediatora poprzez zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu mediacji a w szczególności umiejętności rozumienia i rozwiązywania konfliktów, modelowania dobrej komunikacji i wspomagania negocjacji.

Metody
Metody warsztatowe, gwarantujące przestrzeń dla indywidualnej aktywności.
Gry i symulacje, pozwalające na praktyczne ćwiczenie umiejętności w warunkach zbliżonych do naturalnych.
Informacje zwrotne na podstawie analizy ćwiczeń, będące podstawowym źródłem zdobywania umiejętności przez uczestników.
Analiza polskich i zagranicznych filmów edukacyjnych.
Prezentacje teoretyczne stanowią około 20% czasu szkolenia. Terminy i miejsce

- Szkolenie podstawowe z mediacji (40 godzin zegarowych): 20-24 sierpnia 2018

Szkolenie odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Centrum Mediacji Partners Polska, przy ul. Wilczej 29 A.

Opłaty:

Koszt szkolenia podstawowego w dn. 20-24 sierpnia 2018: 1200 zł, gdy wpłata nastąpi do 8 sierpnia 2018. Dla 2 osób zapisujących się razem opłata dla 1 osoby wynosi 1125 zł, gdy wpłata nastąpi do 8 sierpnia 2018. W przypadku 3 lub większej liczby osób zapisujących się razem, opłata dla 1 osoby to 1050 zł, jeżeli wpłata nastąpi do 8 sierpnia 2018. Po tym terminie obowiązuje cena standardowa 1500 zł od osoby (brak zniżek)

Opłaty za udział w szkoleniu mogą być wpłacane w ratach - bliższe informacje można uzyskać kontaktując się telefonicznie z biurem Centrum.

O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność wpłat. Po otrzymaniu przez nas wpłaty i wypełnionego formularza zgłoszeniowego zakwalifikowana osoba otrzyma potwierdzenie.

W cenę szkolenia wchodzi serwis podczas przerw oraz materiały szkoleniowe i pomocnicze dla mediatorów. Opłata nie obejmuje noclegów ani wyżywienia. Organizatorzy pomagają znaleźć niedrogi nocleg. Wpłat należy dokonywać na konto Fundacji Partners Polska w IV Oddziale Banku Pekao SA w Warszawie, nr 78 1240 1053 1111 0010 0732 5536

Materiały dla uczestników
Wszyscy uczestnicy otrzymują wysokiej jakości materiały szkoleniowe i pomocnicze dla mediatorów. w tym m.in. publikację "Skarb mediatora" w wersji elektronicznej. Ponadto uczestnik/uczestniczka każdego szkolenia dostaje również zestaw wzorów pism, formularzy oraz innych narzędzi niezbędnych do prowadzenia praktyki mediacyjnej:
- przykładowe teksty ugód mediacyjnych,
- najczęściej stosowane warianty protokołów z mediacji, - przykładowe zaproszenia na mediację oraz inne pisma używane w korespondencji ze stronami, ich pełnomocnikami i z sądami.

Uczestnicy szkolenia specjalistycznego dla mediatorów rodzinnych otrzymują także:

- broszurę: "Tata na zawsze. Poradnik dla ojców po rozstaniu" - broszurę: "Dziecko w rozwodzie. Poradnik dla rodziców”

Trenerzy

Trenerem jest Maciej Tański, mediator zawodowo mediujący od 2001 roku, autor publikacji nt. mediacji, członek Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.

Zaświadczenia Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie wystawione przez Centrum Mediacji Partners Polska z informacją o wymiarze czasowym i programie merytorycznym szkolenia.

Informacje i zgłoszenia
Aby zgłosić się na szkolenie lub uzyskać dodatkowe informacje, prosimy o skontaktowanie się z biurem Centrum Mediacji Partners Polska telefonicznie lub mailem (we wszystkie dni powszednie, w godz. 10:00-18:00).
tel.: (22) 409-53-83
tel.: (22) 825-40-83 e-mail: strona: www.mediacja.org

Program ramowy szkolenia podstawowego

Psychologiczne aspekty konfliktu
Definicja mediacji i jej miejsce wsród innych metod rozwiązywania konfliktów i sporów
Rodzaje i style prowadzenia mediacji
Polskie regulacje prawne dotyczące mediacji w sprawach karnych, nieletnich, rodzinnych i gospodarczych oraz regulacje europejskie
Rola mediatora i zasady mediacji
Kiedy można, a kiedy nie można podjąć się mediacji?
a) ocena adekwatności sporu i gotowości stron do mediacji
b) jak postępować w przypadkach wątpliwych?
Etapy mediacji, zadania i postępowanie mediatora na każdym etapie
Zawieranie umowy o mediację
Techniki ułatwiające osiągnięcie porozumienia (rozdzielanie kwestii, łączenie, podejście problemowe),
Warunki trwałości porozumienia, język porozumienia
Wybrane techniki komunikacyjne zwiększające skuteczność mediatora
Umiejętność budowania realistycznego porozumienia końcowego
Standardy i etyka postępowania

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: Centrum Mediacji Partners Polska, Wilcza 29 A lok. 4 A, 00-544 Warszawa, woj. mazowieckie
data wydarzenia: od 2018-08-20 do 2018-08-24
organizator: Fundacja Partners Polska
adres: Wilcza 29A 4A, 00-544 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
tel.: 22 825 40 83, 22-4095383, faks: 22 825 40 83
e-mail: mediator@mediacja.org
www: http://www.mediacja.org 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.