dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Warszawa. Szkolenie "Fundusz sołecki - narzędziem bezpośredniej realizacji zadań przez sołectwa"

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Fundusz sołecki - narzędziem bezpośredniej realizacji zadań przez sołectwa (zasady tworzenia, funkcjonowania, korzystania i rozliczania funduszu sołeckiego)". Szkolenie odbędzie się 20 września 2018 r. w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

autor(ka): Piotr Kubiak

2018-07-05, 08.45

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:

FUNDUSZ SOŁECKI - NARZĘDZIEM BEZPOŚREDNIEJ REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ SOŁECTWA (ZASADY TWORZENIA, FUNKCJONOWANIA, KORZYSTANIA I ROZLICZANIA FUNDUSZU SOŁECKIEGO)

Data: 20 września 2018, 10:00 - 15:00

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Cena: 359 zł przy zgłoszeniu do 6 września.

Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Adresaci: Pracownicy urzędów gmin odpowiedzialni za współpracę z jednostkami pomocniczymi (sołectwami) oraz pracownicy odpowiedzialni za planowanie i wykonywanie wydatków budżetu (skarbnicy, główni księgowi JST), jak również wójtowie gmin zainteresowani podstawowymi konstrukcjami i rozwiązaniami przyjętymi w systemie prawnym w zakresie funduszu sołeckiego i prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu przez sołectwa.

Cele: Przybliżenie zasad funkcjonowania funduszu sołeckiego poprzez zapoznanie słuchaczy z zasadami jego funkcjonowania, m.in. na jaki cel można przeznaczyć fundusz, kto jest dysponentem i jakie są zasady gospodarowania funduszem sołeckim. Omówione zostaną zasady organizacji zebrań wiejskich dotyczące przyjęcia zadań realizowanych z funduszu sołeckiego.

Prowadzący: Doktor nauk prawnych, specjalność: prawo administracyjne i finanse publiczne. Ekspert w zakresie ustroju i zadań jednostek samorządu terytorialnego (certyfikat Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji), członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze (od 1991r. i nadal). W przeszłości: przewodnicząca rady gminy, przewodnicząca komisji rewizyjnej, naczelnik wydziału budownictwa i infrastruktury technicznej w Urzędzie Miasta i Gminy Sulechów, inspektor kontroli finansów publicznych w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze; wykładowca z zakresu finansów publicznych i prawa zamówień publicznych w Międzynarodowej Wyższej Szkole Handlu i Finansów w Warszawie, wykładowca z zakresu procedury administracyjnej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie. Od wielu lat współpracuje, jako szkoleniowiec, z jednostkami samorządu terytorialnego na terenie całego kraju.

Program:

 1. Sołtys i sołectwo.
 2. Zadania sołectwa, a fundusz sołecki.

60 minut

 1. Procedury organizacji zebrania wiejskiego.
 2. Podstawowe przepisy regulujące funkcjonowanie Funduszu Sołeckiego:
 1. Podstawa prawna.
 2. Uchwały organu stanowiącego dotyczące utworzenia, zwiększenia funduszu sołeckiego.

60 minut

 1. Sposób ustalenia wysokości środków przypadających na określone sołectwo:
 1. Ustalenie danych do wyliczenia wysokości środków przyznanych sołectwu.
 2. Ograniczenia ustawowe wysokości środków na fundusz sołecki.
 3. Wniosek sołectwa o przyznanie środków z funduszu sołeckiego.

60 minut

 1. Cele, na które mogą być wykorzystane środki z funduszu sołeckiego.
 1. Na realizację przedsięwzięć zgłoszonych we wniosku – zadania własne gminy.
 2. Na wydatki związane z działaniem zmierzającym do usunięcia skutków klęski żywiołowej.
 1. Ustawowe terminy do:
  1. Ustalenia przez Radę Gminy wysokości funduszu sołeckiego.
  2. Przekazania informacji sołtysom o wysokości środków funduszu sołeckiego.
  3. Ustalenia przez Ministra Finansów kwoty bazowej kraju do wyliczenia funduszu.
  4. Przekazania przez sołtysów wniosków o przyznanie środków funduszu sołeckiego,
  5. Podania przez organ wykonawczy informacji sołtysowi o odrzuceniu wniosku.
  6. Ponownego rozpatrzenia odrzuconego wniosku sołtysa przez Radę Gminy.

60 minut

 1. Dotacja celowa z budżetu państwa, jako zwrot części wydatków poniesionych z funduszu sołeckiego:
  1. Dane do wyliczenia zwrotu wydatków.
  2. Zasady wyliczania kwoty podlegającej zwrotowi.

60 minut

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze, Żurawia 43, 00-680 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
data wydarzenia: 2018-09-20
organizator: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
adres: Żurawia 43, 00-680 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
tel.: 22 351 93 24, faks: 22 351 93 10
e-mail: biuro@frdl.mazowsze.pl
www: http://frdl.mazowsze.pl 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.