dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Warszawa. Szkolenie "Karta dużej rodziny według przepisów i w praktyce z uwzględnieniem najnowszych i planowanych zmian"

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Karta dużej rodziny według przepisów i w praktyce z uwzględnieniem najnowszych i planowanych zmian w tym zakresie". Szkolenie odbędzie się 10 września 2018 r. w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

autor(ka): Iwona Matysiak

2018-07-05, 08.43

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:

KARTA DUŻEJ RODZINY WEDŁUG PRZEPISÓW I W PRAKTYCE Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH I PLANOWANYCH ZMIAN W TYM ZAKRESIE

Data: 10 września 2018, 10:00 - 15:00

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Cena: 359 zł przy zgłoszeniu do 27 sierpnia.

Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Cele i korzyści:

 • Podniesienie wiedzy uczestników z zakresu obowiązujących przepisów w sprawie Karty Dużej Rodziny.
 • Możliwość przygotowania się do wdrożenia zmian w zakresie rozszerzenia kręgu osób uprawnionych do KDR o rodziców, którzy mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci bez względu na wiek dziecka.
 • Praktyczna wymiana doświadczeń w sprawach trudnych i nietypowych np. KDR dla konkubenta, możliwość przyznania KDR dla obywateli polskich przebywających za granicą, dla opiekuna prawnego.
 • Doskonalenie praktycznej umiejętności wdrożenia i stosowania obowiązujących przepisów w tym zakresie.

Adresaci: Pracownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Urzędów Miast, Urzędów Gmin zajmujący się wydawaniem Kart Dużej Rodziny.

Prowadzący: Socjolog o wieloletnim doświadczeniu zawodowym w pomocy społecznej ekspert w obszarze integracji społecznej, zatrudnienia, autor i koordynator projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, wieloletni nauczyciel Kolegium Pracowników Służb Społecznych. Autor publikacji z zakresu pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego.

Program:

 1. Wprowadzenie na podstawie wyników kontroli NIK dotyczącej KDR.
 2. Osoby uprawnione do KDR.
 1. Definicja rodziny wielodzietnej.
 2. Definicja członka rodziny wielodzietnej.
 3. Zmiany statusu członków rodziny a prawo do KDR.
 4. Rozszerzenie kręgu osób uprawnionych do KDR od 2019 r.
 1. Przesłanki pozytywne do przyznania KDR.

(60 minut)

 1. Przesłanki negatywne do odmowy wydania KDR.
 2. Postępowanie w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny. Od przyjęcia wniosku o KDR - do jej wydania.
  1. Upoważnienie do realizacji zadań z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
  2. Ustalanie uprawnień, w tym na dzieci uczące się i dzieci w pieczy zastępczej.
  3. Utrzymywanie dziecka, jako przesłanka ubiegania się rodzica o Kartę Dużej Rodziny.
  4. Spełnianie warunków uprawniających do przyznania Karty.
 3. Wymagane a gromadzone w sprawie dokumenty.

(60 minut)

 1. Samodzielne ustalanie lub weryfikacja przez organ przesłanek do KDR lub ich weryfikacja od 1 lipca 2017 r.
 2. Karta tradycyjna a karta elektroniczna.
 3. Wydanie nowej Karty Dużej Rodziny a wydanie duplikatu.

(60 minut)

 1. Unieważnienie Karty Dużej Rodziny.
 2. Decyzje administracyjne w sprawie Karty Dużej Rodziny.
 3. Opłata za wydanie duplikatu karty i karty w wersji mobilnej.

(60 minut)

 1. Wysokość należności przysługujących gminie w związku z obsługą zadań w ramach KDR.
 2. Aspekty ochrony danych osobowych przy obsłudze zadań związanych z KDR.
 3. Dyskusja.

(60 minut)

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze, Żurawia 43, 00-680 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
data wydarzenia: 2018-09-10
organizator: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
adres: Żurawia 43, 00-680 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
tel.: 22 351 93 23, faks: 22 351 93 10
e-mail: biuro@frdl.mazowsze.pl
www: http://frdl.mazowsze.pl 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.