dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Warszawa. Szkolenie "Archiwizacja i zarządzanie dokumentacją medyczną w kontekście przepisów RODO"

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Archiwizacja i zarządzanie dokumentacją medyczną w kontekście przepisów RODO". Szkolenie odbędzie się 10 września 2018 r. w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

autor(ka): Agnieszka Osman

2018-07-05, 08.41

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:

ARCHIWIZACJA I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ MEDYCZNĄ W KONTEKŚCIE PRZEPISÓW RODO

Data: 10 września 2018, 10:00 - 15:00

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Cena: 359 zł przy zgłoszeniu do 27 sierpnia.

Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Cele: Naświetlenie uczestnikom zagadnień związanych z ochroną danych osobowych w procesie obiegu, gromadzenia i archiwizacji dokumentacji medycznej.

Korzyści: Poznanie aktualnych przepisów i procedur w zakresie przechowywania dokumentacji medycznej i zabezpieczenia zawartych w niej danych osobowych.

Adresaci:

 • Kierownicy komórek organizacyjnych.
 • Pracownicy prowadzących dokumentację i przekazujących ją do archiwum.
 • Archiwiści.

Prowadzący: Dyplomowany archiwista, absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Były pracownik pionu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej. W swojej karierze zawodowej współpracował ponadto m. in. z archiwum Polskiej Akademii Nauk, Zespołem Ognisk Wychowawczych w Warszawie czy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przez ponad 3 lata kierował archiwum zakładowym i kancelarią przetwarzania informacji niejawnych Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie. Jednocześnie przez 2 lata brał udział w realizacji zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji w tej samej jednostce. Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie usług archiwistycznych i szkoleniowych.

Program:

 1. Podstawowe przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją w Podmiocie.
 1. Przepisy dotyczące archiwizacji dokumentów.
 2. Przepisy dotyczące postępowania z dokumentacja medyczną.
 3. Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 1. Obieg dokumentacji w podmiocie.
 1. Dokument papierowy a dokument elektroniczny.
 2. Kategoryzacja dokumentacji tworzonej, napływającej i składanej w podmiocie.
 3. System kancelaryjny.
 4. Klasyfikacja dokumentacji.
 5. Rodzaje dokumentacji medycznej i ich kwalifikacja archiwalna.

90 minut

 1. Ochrona danych osobowych zawartych w dokumentacji.
 1. Dokumentacja dot. przetwarzania danych osobowych.
 2. Zbiory danych osobowych i upoważnienia do ich przetwarzania.
 3. Uprawnienia i obowiązki prowadzących akta spraw w kontekście ochrony danych osobowych.
 4. Wymogi RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych.
 5. Pierwotny i wtórny cel przetwarzania danych a ich archiwizacja.
 6. Prawo do bycia zapomnianym a obowiązek archiwizacji dokumentacji medycznej.
 1. Archiwizacja dokumentów
 1. Gromadzenie dokumentacji medycznej i jej przekazywanie do archiwum zakładowego / składnicy akt.
 • Uporządkowanie wewnętrzne dokumentacji.
 • Opisanie jednostek archiwalnych.
 • Sporządzenie ewidencji przekazywanej dokumentacji.
 • Archiwizacja dokumentów elektronicznych (w systemie teleinformatycznym i na informatycznych nośnikach danych).

90 minut

 1. Funkcjonowanie archiwum zakładowego/składnicy akt a ochrona danych osobowych.
 1. Organizacja, lokal i zadania archiwum zakładowego.
 2. Uprawnienia archiwisty w zakresie dostępu do danych osobowych.
 3. Przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji zgromadzonej w archiwum zakładowym oraz prowadzenie jej ewidencji.
 4. Udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym.
 5. Kwalifikacja archiwalna dokumentacji a obowiązek usuwania danych osobowych.
 6. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej (papierowej i elektronicznej) po upływie obowiązujących okresów jej przechowywania.
 7. Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych.
 8. Kontrole w archiwum zakładowym.

90 minut

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze, Żurawia 43, 00-680 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
data wydarzenia: 2018-09-10
organizator: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
adres: Żurawia 43, 00-680 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
tel.: 22 351 93 19, faks: 22 351 93 10
e-mail: biuro@frdl.mazowsze.pl
www: http://frdl.mazowsze.pl 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.