dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Warszawa. Szkolenie "Oddziaływania na sprawców przemocy w rodzinie przez organy ścigania i wymiar sprawiedliwości"

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Oddziaływania na sprawców przemocy w rodzinie przez organy ścigania i wymiar sprawiedliwości". Szkolenie odbędzie się 7 września 2018 r. w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

autor(ka): Iwona Matysiak

2018-07-05, 08.43

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:

ODDZIAŁYWANIA NA SPRAWCÓW PRZEMOCY W RODZINIE PRZEZ ORGANY ŚCIGANIA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Data: 7 września 2018, 10:00 - 15:00

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Cena: 359 zł przy zgłoszeniu do 24 sierpnia.

Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Adresaci: Pracownicy MOPS, GOPS, uczestniczący w realizacji procedury "Niebieskie Karty", pracownicy socjalni, funkcjonariusze Policji, kuratorzy sądowi.

Korzyści: Nabycie bądź ugruntowanie umiejętności postępowania w razie konieczności pracy ze sprawcą przemocy w rodzinie np. w ramach procedury "Niebieskie Karty", w tym m.in. zawnioskowania do właściwych organów postępowania karnego o zastosowanie środków zapobiegawczych, karnych i obowiązków probacyjnych, w tym w szczególności korekcyjno-edukacyjnych.

Cele: Uzyskanie wiedzy na temat instytucji prawno-karnych dotyczących oddziaływania na sprawców przemocy w rodzinie i praktyki ich wykorzystania przez organy ścigania i sądy powszechne.

Prowadzący: Sędzia Sądu Rejonowego w Legnicy. Doktor nauk prawnych. Przez wiele lat pełnił funkcję Naczelnika Wydziału ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Departamencie Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości. Współtwórca systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Członek Zespołu Monitorującego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie I i II kadencji. Członek Rady ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Członek Rady ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem prze byłym Ministrze Sprawiedliwości. Autor licznych artykułów, wykładowca i prelegent na licznych szkoleniach, konferencjach i seminariach z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Program:

  1. Podstawy prawne funkcjonowania systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym środki oddziaływania na sprawców przemocy w rodzinie. (90 min.)
  2. Omówienie praktyki działania organów ścigania oraz orzecznictwa sądów powszechnych w sprawach dotyczących przemocy w rodzinie. (90 min.)
  3. Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie. (90 min.)
  4. Uregulowania międzynarodowe w zakresie oddziaływania na sprawców przemocy w rodzinie. (30 min.)

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze, Żurawia 43, 00-680 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
data wydarzenia: 2018-09-07
organizator: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
adres: Żurawia 43, 00-680 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
tel.: 22 351 93 23, faks: 22 351 93 10
e-mail: biuro@frdl.mazowsze.pl
www: http://frdl.mazowsze.pl 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.