dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Toruń. Bezpłatne szkolenie dla pracodawców zatrudniających lub chcących zatrudnić osoby niepełnosprawne - ostatnie miejsca

Kujawsko-Pomorski Oddział PFRON oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu zapraszają Państwa na bezpłatne szkolenie pt.: „Uprawnienia i obowiązki pracodawców wobec osób niepełnosprawnych, aktywnych zawodowo, na gruncie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, przepisów o ubezpieczeniach społecznych oraz emeryturach i rentach z FUS”.

Wiadomość archiwalna

A A A

autor(ka): opr. MM, ngo.pl

2018-07-19, 08.54

Zagadnienia:

Jakie korzyści dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne wynikają z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych?
Jakie obowiązki ma pracodawca zatrudniający osoby niepełnosprawne?
Jakie przywileje przysługują, zgodnie z prawem, osobom niepełnosprawnym, podejmującym zatrudnienie?
Czy osoby niepełnosprawne pobierające świadczenia emerytalno-rentowe z ZUS mogą wykonywać pracę zarobkową?
O czym musi pamiętać pracodawca zatrudniający osobę niepełnosprawną pobierającą świadczenia emerytalno-rentowe z ZUS?
Jakie dokumenty jest zobowiązany przygotować pracodawca swojemu pracownikowi, który zamierza wnioskować do ZUS o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy?

Miejsce

Toruń, ul. Mickiewicza 33 - 39, sala 411

Termin wydarzenia

2018.07.24, start godz. 10:00, zakończenie godz. 12:00

Kontakt

Prosimy o zgłoszenie udziału do 16.07.2018 r.

Ewa Niedlich – PFRON tel.: 56 6814405, mail: ,
Elżbieta Sudomir-Gordon – ZUS tel.: 56 6109300, mail: sudomir-

Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

data wydarzenia: 2018-07-24
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.