dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Warszawa. Kurs "Specjalista ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi"

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Kurs: Specjalista ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi". Szkolenie odbędzie się w dniach 5-7 września 2018 r. w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

autor(ka): Marcin Wielgus

2018-07-04, 08.44

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:

KURS: SPECJALISTA DS. WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Data: 5-7 września 2018, 10:00 - 15:00

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Cena: 659 zł przy zgłoszeniu do 28 sierpnia.

Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Adresaci szkolenia: Kurs skierowany jest do osób zajmujących się współpracą z organizacjami pozarządowymi, w szczególności do pracowników administracji samorządowej odpowiedzialnych za współpracę z NGO oraz zlecanie zadań publicznych w trybach przewidzianych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Z uwagi na liczne zmiany prawne w zakresie zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym dokonane w 2016 r. kurs stanowi zarówno propozycję dla pracowników, rozpoczynających pracę, jak i aktualnie pracujących, jako poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy.

Korzyści ze szkolenia: Kurs krok po kroku wyjaśnia prawne, organizacyjne, finansowe aspekty współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Omawiamy ustawę o działalności pożytku publicznego, akty wykonawcze oraz stosowne uchwały JST dotyczące współpracy z NGO. Szczególną uwagę przywiązujemy do kompleksowego i praktycznego przekazania treści odnoszących się do współpracy finansowej – zlecania zadań, druków ofert, rozliczeń i sprawozdań zadań zlecanych w poszczególnych trybach. Ukierunkujemy uczestników na sprawą i efektywną współpracę JST z organizacjami pozarządowymi oraz klubami sportowymi.

Prowadzący: Zajmuje się zagadnieniami współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Doświadczony i ceniony wykładowca. Pracował w Min. Pracy i Polityki Społ. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki nt. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Powołany przez Min. Rozwoju Reg. jako ekspert do oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013 w dziedzinie "Umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, w tym wsparcie organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych i gospodarczych". Szkolił inspektorów kontroli RIO w Katowicach.

Program:

Dzień I

 1. Zagadnienia definicyjne:
 1. Organizacja pozarządowa - cechy charakterystyczne, formy,
 2. Podmioty zrównane statusem z organizacjami pozarządowymi,
 3. Działalność pożytku publicznego (nieodpłatna i odpłatna),
 4. Wolontariat i zasady angażowania wolontariuszy,

Czas trwania: 90 minut

 1. Wolontariat w zadaniach publicznych, społeczna praca członków,
 2. Formy współpracy JST-NGO.
 1. Niezbędne uchwały wynikające z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie:
 1. Uchwała konsultacyjna - jakie dokumenty należy poddać konsultacjom,
 2. Uchwała w sprawie rocznego programu współpracy: elementy, zasady tworzenia, wpływ na zlecanie zadań,

Czas trwania: 90 minut

 1. Sprawozdanie z programu, program wieloletni, przykłady,
 2. Uchwała w sprawie rady działalności pożytku publicznego – niezbędne elementy, przykłady,
 3. Uchwała w sprawie inicjatywy lokalnej - niezbędne elementy, ocena wniosków przykłady.

Czas trwania: 90 minut

Dzień II

 1. Terminy ogłoszenia konkursów, powiązanie z innymi dokumentami.
 2. Ogłoszenie konkursowe – wyróżniki samorządu.

Czas trwania: 90 minut

 1. Jakie wydatki mogą być finansowane z dotacji?
 2. Elementy umowy realizacji zadania - umowa do procedury konkursowej, regrantingu i małego grantu – różne warianty.
 3. Zasady przekazywania dotacji: jednorazowy przelew i transze w ramach zadania – terminy.

Czas trwania: 90 minut

 1. Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem.
 2. Przesunięcia między pozycjami kosztorysu, zwiększenie wkładu własnego i aneksy do umowy.
 3. Obowiązki informacyjne organizacji korzystającej z dotacji.

Czas trwania: 90 minut

Dzień III

 1. Ponoszenie wydatków zgodnie z okresem realizacji zadania.
 2. Rozliczenie środków: dokumentowanie wkładu własnego osobowego i rzeczowego – przykłady dokumentów.
 3. Niewykorzystanie dotacji i wkładu własnego – zapisy umowy a rozliczenie środków.

Czas trwania: 90 minut

 1. Prowadzenie dokumentacji księgowo - finansowej – dokumentowanie poniesionych wydatków, rozliczenie odsetek, zasady opisu faktur.
 2. W jakich przypadkach należy rozwiązać umowę – konsekwencje dla organizacji realizującej zadanie, przykłady decyzji o zwrot dotacji, postępowanie, wyliczenie zwrotu.
 3. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego – rozliczenie środków.
 4. Kontrola realizacji zadania publicznego – terminy, kto przeprowadza kontrole, zakres kontroli, dokumenty.

Czas trwania: 90 minut

 1. Rozliczenie dotacji w JST, naruszenie dyscypliny finansów publicznych a dotacje.
 2. Procedura zwrotu dotacji – postępowanie, decyzja, umorzenie.
 3. Małe granty.
 4. Rozwiązywanie kwestii problemowych, casusy.

Czas trwania: 90 minut

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze, Żurawia 43, 00-680 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
data wydarzenia: od 2018-09-05 do 2018-09-07
organizator: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
adres: Żurawia 43, 00-680 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
tel.: 22 351 93 26, faks: 22 351 93 10
e-mail: biuro@frdl.mazowsze.pl
www: http://frdl.mazowsze.pl 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.