dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Szkolenie "Kompleksowe programy profilaktyki alkoholowej „Kierunek – wolność”, CUKIERKI, DEBATA, NOE"

Kompleksowa profilaktyka alkoholowa „Kierunek – wolność” dla dzieci i młodzieży z terenu województwa mazowieckiego. Warsztaty realizowane w dniach 4 września-27 października 2018 r. Warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży dopasowano do wieku beneficjentów:w klasach 0-III szkół podstawowych – wczesna profilaktyka uzależnień CUKIERKI, w klasach IV-V, I-III gimnazjum i w szkołach ponadgimnazjalnych - Program DEBATA ALKOHOLOWA oraz Program NOE.

2018-07-04, 08.52

Łódź 28.06.2018r

Szanowna Pani/Pan Dyrektor Szkoły

Województwo Mazowieckie

Z A P R O S Z E N I E

W imieniu Fundacji Wsparcia Psychospołecznego Zielona Przystań w Łodzi, zapraszam do bezpłatnych zajęć profilaktycznych z dofinansowania Województwa Mazowieckiego.

Kompleksowe programy profilaktyki alkoholowej „Kierunek – wolność”, są programem informacyjno - edukacyjnym dla dzieci i młodzieży z terenu województwa mazowieckiego. Obejmuje wielopłaszczyznowe działania, na terenie wybranych szkół podstawowych we wszystkich poziomach klas, zapewniające kompleksową pomoc w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu i patologiom tj. uzależnienie, współuzależnienie i przemoc w środowisku rodzinnym i rówieśniczym dzieci i młodzieży.

W tym roku po konsultacjach z dyrektorami, pedagogami szkół oraz na podstawie doświadczeń z lat ubiegłych – w czasie realizacji Programu kompleksowej, wczesnej profilaktyki uzależnień „Cukierki” z dofinansowania Zarządu Województwa Mazowieckiego w 2016 i w 2017 roku - zróżnicowano warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży dopasowując je do wieku beneficjentów: w klasach 0-III szkół podstawowych – wczesna profilaktyka uzależnień, program CUKIERKI – przewidziano 12 realizacji, w klasach IV-V, I-III gimnazjum i w szkołach ponadgimnazjalnych- Program Profilaktyki Alkoholowej DEBATA ALKOHOLOWA- przewidziano 12 realizacji, w klasach VI-VII , I-III gimnazjum i w szkołach ponadgimnazjalnych = Program Profilaktyki Alkoholowej NOE -przewidziano 12 realizacji . Wszystkie w/w programy rekomendowane są przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie.

Zakładane cele realizacji zadania publicznego to:

 1. przybliżenie uczniom podstawowych informacji na temat środków uzależniających – alkoholu
 2. nabycie wiedzy ukazującej role dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym oraz konsekwencje tych ról w dorosłym życiu
 3. kształtowanie dystansu w relacjach z osobami nieznajomymi
 4. rozwijanie u uczniów postawy szacunku i zaufania w stosunku do szkolnego personelu pedagogicznego i technicznego jako osób mogących udzielić wsparcia w problemach wydarzających się na terenie szkoły
 5. ukierunkowanie uczestników na podjęcie decyzji o unikaniu kontaktu z alkoholem i innymi środkami psychoaktywnymi
 6. nabycie umiejętności asertywnego odmawiania i nie ulegania naciskowi grupy rówieśniczej
 7. „burzenie” przekonań normatywnych i mitów z zakresu korzyści z używania alkoholu
 8. zniechęcenie do sięgania po alkohol poprzez uświadomienie konsekwencji jego używania, w tym konsekwencji prawnych
 9. wyłonienie z grupy (poprzez ankietę omawianą w trakcie programu) osób z grupy ryzyka i podwyższonego ryzyka
 10. znajomość adresów i telefonów do placówek zajmujących się pomocą dla młodych ludzi z pogranicza uzależnienia na terenie województwa mazowieckiego
 11. promowanie zdrowego stylu życia

Realizacja projektu przyczyni się do wzbogacenia oferty edukacyjnej dzieci i młodzieży z terenu województwa mazowieckiego, szczególnie w mniejszych miejscowościach województwa, gdzie dostępność nowoczesnej profilaktyki uzależnień jest ograniczona.

Zapraszamy reprezentantów zainteresowanych szkół do kontaktu, o możliwości wzięcia udziału w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń. Szkoła jest zobowiązana do zorganizowania miejsca realizacji spotkania i grup uczniów. Przewidywany termin przeprowadzenia warsztatów to 04 września 2018 r. – 27 października 2018 r. WARSZTATY SĄ BEZPŁATNE (współfinansowane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego) Informacje i zapisy: Sławomir Grzegorek tel. 502 52 30 40 lub na adres mail

Z poważaniem Sławomir Grzegorek – Prezes

Bardzo proszę o potwierdzenie drogą mailową, deklaracji uczestnictwa w w/w projekcie

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne z terenu województwa mazowieckiego, woj. mazowieckie
data wydarzenia: od 2018-09-04 do 2018-10-27
organizator: Fundacja Wsparcia Psychospołecznego Zielona Przystań
adres: Sienkiewicza 35 lok. 10, 90-114 Łódź, woj. LD
tel.: 502523040, e-mail: psychowsparcie@wp.pl
www: http://zielonaprzystan.org 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.