dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Warszawa. Szkolenie "Ustawa o przeciwdziałaniu alkoholizmowi przymusowe leczenie odwykowe – przesłanki i postępowanie"

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Ustawa o przeciwdziałaniu alkoholizmowi przymusowe leczenie odwykowe – przesłanki i postępowanie". Szkolenie odbędzie się 4 września 2018 r. w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

autor(ka): Iwona Matysiak

2018-07-04, 08.43

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:

USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI PRZYMUSOWE LECZENIE ODWYKOWE – PRZESŁANKI I POSTĘPOWANIE

Data: 4 września 2018, 10:00 - 15:00

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Cena: 359 zł przy zgłoszeniu do 21 sierpnia.

Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Cele: Uczestnicy uzyskają odpowiedzi między innymi na następujące pytania:

 • Kto i kiedy może złożyć wniosek?
 • Jak powinien wyglądać prawidłowy wniosek, w szczególności w świetle orzeczeń sądów powszechnych?
 • Jakie są najczęstsze błędy, powodujące oddalenie wniosku?
 • Jakie są przesłanki składania wniosków - o czym najczęściej zapominają składający wniosek, a co jest przedmiotem badania przez I i II instancję?

Adresaci: Pracownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Prowadzący: Sędzia rodzinny od 25 lat, wcześniej orzekający w sądzie karnym, były prokurator, Przewodnicząca Wydziału Ksiąg Wieczystych. Autorka wielu publikacji. Trener z wieloletnim doświadczeniem. Prowadzi szkolenia dla pracowników administracji publicznej na terenie całego kraju. Od 20 lat prowadzi wykłady dot. ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, spraw rodzinnych, ubezwłasnowolnień, autorka kilku artykułów z powyższej tematyki, autorka komentarza do ustawy o ochronie zdrowia psychicznego; absolwent prawa UJ.

Program:

 1. Geneza ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

30 minut.

 1. Postępowanie w sprawach rodzin alkoholików.

60 minut.

 1. Przesłanki przymusowego leczenia odwykowego.
 • Alkoholizm jaki przesłanka ubezwłasnowolnienia.

60 minut.

 1. Postępowanie przed sądem:
 • Wniosek i podmioty, legitymowane do złożenia wniosku.
 • Opinia biegłych.
 • Postanowienie.

60 minut.

 1. Postępowanie wykonawcze.

60 minut.

 1. Indywidualne konsultacje.

30 minut

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze, Żurawia 43, 00-680 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
data wydarzenia: 2018-09-04
organizator: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
adres: Żurawia 43, 00-680 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
tel.: 22 351 93 23, faks: 22 351 93 10
e-mail: biuro@frdl.mazowsze.pl
www: http://frdl.mazowsze.pl 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.