dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Warszawa. Kurs "Excel dla księgowych i analityków finansowych. Excel, controlling finansowy"

Szkolenie "Excel dla księgowych i analityków finansowych. Excel, controlling finansowy" jest dla osób które znają podstawy programu Microsoft Excel, modyfikują głównie dane finansowo-księgowe oraz chcą uzyskać wiedzę w zakresie analizy finansowej oraz budowy złożonych modeli. Cognity Szkolenia zaprasza na zajęcia, które odbędą się w dniach 9-10 lipca 2018 roku w Warszawie. Zniżki dla organizacji pozarządowych.

Wiadomość archiwalna

A A A

autor(ka): Anna Kwiat

2018-07-02, 08.43

Po szkoleniu będziesz potrafił:

- zmieniają dane finansowe w Excelu: importowanie z różnych źródeł, grupowanie,

- liczyć stawkę amortyzacyjną środków trwałych,

- planować budżet oraz przygotować prognozę finansową,

- przedstawić dane za pomocą różnorodnych wykresów,

- przeprowadzić ocenę efektywności przedsięwzięcia inwestycyjnego,

- przygotować sprawozdanie finansowe na temat sytuacji finansowej.

Program szkolenia

1. Zakres wykorzystania aplikacji MS Excel w controllingu.

2. Przegląd funkcji i narzędzi arkusza MS Excel. Przykłady prostych rozwiązań ułatwiających codzienną pracę controllingu.

- zasady poprawnego wprowadzania danych – format liczbowy, walutowy, procentowy, tekstowy, daty,

- wypełnianie serią danych,

- malarz formatów.

3. Sposoby doskonalenia controllingu przy pomocy aplikacji MS Excel. Formatowanie warunkowe – zasady używania.

- budowa przykładowych raportów w oparciu o raporty logistyczne – budżetowe i operacyjne,

- raporty bieżące, skumulowane, raporty o wyjątkach,

- graficzne ujęcie danych.

4. Praca z danymi finansowymi.

- ochrona danych -zasady zabezpieczania danych finansowych zgromadzonych w arkuszu MS Excel,

- sprawne pobierania i konsolidacja danych finansowych w MS Excel,

- zasady budowy bazy informacyjnej controllingu w MS Excel,

- walidacja importowanych danych finansowych.

5. Przetwarzanie danych przy użyciu funkcji na potrzeby analizy finansowej.

- błędy w wystawianiu faktur VAT i sposoby ich unikania,

- używanie funkcji arkuszowych do tworzenia formuł,

- sposoby prawidłowego adresowania odwołań do komórek,

- wykorzystywanie odwołań w tablicach z formułami,

- porównywanie i wyszukiwanie różnic między danymi,

- funkcje matematyczne, logiczne, operacje na datach,

- funkcje zaokrągleń, jako narzędzie właściwego rozliczenia kosztów.

6. Przetwarzanie danych tekstowych.

- funkcje tekstowe - lewy, prawy, fragment.tekstu, dł, litery.wielkie, litery.małe, usuń.zbędne.odstępy, z.wielkiej.litery,

- narzędzie Tekst jako kolumny.

7. Funkcje finansowe.

- wykorzystanie funkcji do obliczeń amortyzacji,

- modele amortyzacji,

- kalkulator kredytowy,

- obliczanie NPV, IRR,

- ocena opłacalności projektów,

- zmiana wartości pieniądza w czasie.

8. Amortyzacja.

- liniowa,

- degresywno-liniowa.

9. Statystyczna analiza danych.

10. Import danych ze źródeł zewnętrznych do MS Excel.

- z plików tekstowych,

- z baz danych,

- ze stron internetowych,

- szybkie oczyszczanie arkusza z „pozostałości” po imporcie.

11. Eksport danych z MS Excel do MS Word (np. sprawozdanie, raport).

12. Budżet.

- planowanie budżetu z wykorzystaniem scenariuszy.

13. Prognozowanie finansowe.

- wyciąganie wniosków na podstawie danych z przeszłości,

- analiza regresji,

- korelacja.

14. Oceny projektów inwestycyjnych.

- metody statyczne,

- metody dynamiczne (Analiza DCF),

- wybór najlepszej inwestycji.

15. Analiza danych finansowych przy użyciu tabeli przestawnej.

- zasady budowy i działania tabeli przestawnej,

- filtrowanie i sortowanie w tabelach przestawnych,

- grupowanie danych w tabelach przestawnych (grupowanie wg czasu, liczb, tekstu),

- analiza wielkości i struktury zapasów,

- analiza kosztów,

- analiza zachowania się mierników finansowych w czasie.

16. Wykresy – graficzne ujęcie danych w raportach.

17. Makropolecenia i automatyzacja pracy.

- tworzenie własnej funkcji do pobierania danych z zamkniętych skoroszytów,

- obsługa arkuszy budżetów przy pomocy formularzy użytkownika,

- budowa własnych formularzy z wykorzystaniem narzędzi MS Excel/VBA,

- konfigurowanie formularzy obsługi arkusza budżetu kosztów,

- rozwiązania z zakresu raportowania,

- tworzenie serii raportów cząstkowych dla kierowników centrów odpowiedzialności.

Więcej na stronie: https://www.cognity.pl/kurs-excel-dla-ksiegowych-i-analitykow-finansowych-excel-controlling-finansowy,s2,842.html

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: Sale szkoleniowe Cognity, Pankiewicza 3, 00-696 Warszawa, woj. mazowieckie
data wydarzenia: od 2018-07-09 do 2018-07-10
organizator: Cognity Sp. z o.o.
adres: Szafrana 5c/37, 30-363 Kraków, woj. małopolskie
tel.: 124218754, e-mail: biuro@cognity.pl
www: https://www.cognity.pl/kurs-excel-dla-ksiegowych-i-analitykow-finansowych-excel-controlling-finansow 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.