dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Gdańsk. Szkoła Animatorów Profilaktyki 2018

Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „MROWISKO” zaprasza do uczestnictwa w kolejnej, XIX edycji specjalistycznego szkolenia: „Szkoła Animatorów Profilaktyki”. Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą: nauczycieli, pedagogów, psychologów, terapeutów, wychowawców, animatorów, trenerów, opiekunów i innych osób zatrudnionych w gdańskich placówkach realizujących programy profilaktyki selektywnej i wskazującej.

autor(ka): Grzegorz Kędzioł

2018-06-28, 11.46

„Szkoła Animatorów Profilaktyki”

  • Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą: nauczycieli, pedagogów, psychologów, terapeutów, wychowawców, animatorów, trenerów, opiekunów i innych osób zatrudnionych w gdańskich placówkach realizujących programy profilaktyki selektywnej i wskazującej.
  • Szkolenie obejmuje łącznie 100 godzin warsztatów, treningów, wykładów oraz 10 godzin superwizji i stanowi podstawę do efektywnej pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą w środowiskach szkolnych i pozaszkolnych.
  • Szkolenie kończy się uzyskaniem Certyfikatu wydanego przez Ośrodek Szkoleniowy TPŚ „MROWISKO”, posiadającego status Niepublicznego Zakładu Kształcenia Nauczycieli.

Warunki uczestnictwa:

1. Zainteresowani proszeni są o przesłanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie https://goo.gl/forms/3DQGxObIACpaBMmi1

do dn. 10.08.2018 ( proszę skopiować link do przeglądarki, wypełnić formularz i kliknąć „Wyślij”)

2. Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu, zaproszone zostaną drogą mailową na sesję inauguracyjną.

3. Szkolenie jest bezpłatne

Dla wyróżniających się uczestników szkolenia przewidziana jest możliwość stażu

a następnie zatrudnienia w programach realizowanych przez Towarzystwo „MROWISKO”

Terminy sesji szkoleniowych:

1 sesja – 08.09.2018

2 sesja – 09.09.2018

3 sesja – 22/23.09.2018

4 sesja – 06/07.10.2018

5 sesja – 20/21/10.2018

6 sesja – 17/18.11.2018

7 sesja – 08.12.2018

Zakończenie szkolenia - 09.12.2018

Tematyka poszczególnych bloków szkoleniowych:

I blok zajęć szkoleniowych - Profilaktyka uzależnień jako szczególna procedura działań Wykłady i warsztaty z tematu: Profilaktyka uzależnień jako szczególna procedura działań. Młodzież a substancje psychoaktywne, ramy teoretyczne profilaktyki, koncepcje i rodzaje działań profilaktycznych, poziomy oddziaływań profilaktycznych, ocena skuteczności działania, aspekty prawne W wymiarze 10 godzin dydaktycznych

II blok zajęć szkoleniowych - Praca nad sobą Wykłady i warsztaty z tematu: Praca nad sobą. Ćwiczenie umiejętności interpersonalnych, umiejętności autoprezentacji, rozpoznawanie swoich możliwości i ograniczeń. Audyt personalny. W wymiarze 10 godzin dydaktycznych.

III blok zajęć szkoleniowych - Praca z jednostką Wykłady i warsztaty z tematu: Praca z jednostką. Umiejętności nawiązywania i podtrzymywania kontaktu, zbieranie danych i postępowanie diagnostyczne, budowanie relacji pomagania, reagowanie w sytuacjach konfliktowych i kryzysowych, kształtowanie motywacji do zmiany, praca z oporem. W wymiarze 20 godzin dydaktycznych

IV blok zajęć szkoleniowych - Praca z grupą Warsztaty i wykłady z tematu: Praca z grupą. Podstawy pracy grupowej, wskaźniki pracy grupy, interwencje grupowe, stadia rozwoju grupy, specyfika grup rówieśniczych, wykorzystanie grupy w pracy profilaktycznej i terapeutycznej. W wymiarze 20 godzin dydaktycznych.

V blok zajęć szkoleniowych - Profilaktyka w praktyce .Wykłady i warsztaty z tematu: Nowoczesna edukacja i informacja, praca uliczna, alternatywne działania profilaktyczne, etyka i standardy pracy profilaktycznej, przykłady skutecznych programów profilaktycznych, tworzenie programów profilaktycznych. W wymiarze 20 godzin dydaktycznych.

VI blok zajęć szkoleniowych - Dialog Motywujący w pracy z dziećmi i młodzieżą Wykłady i warsztaty z tematu: Dialog motywujący w pracy z dziećmi i młodzieżą. Ramy teoretyczne, specyfika procesu zmiany - model Prochasky i DiClemente, jak pracować z młodą osobą niezmotywowaną do zmiany, zastosowanie szczegółowych metod Dialogu Motywującego w pracy z młodzieżą. W wymiarze 20 godzin dydaktycznych.

VII blok zajęć szkoleniowych - Superwizja Zajęcia superwizyjne prowadzone w dwóch grupach 10 osobowych, przez dwóch superwizorów. W wymiarze 10 godzin dydaktycznych.

Projekt dofinansowany ze środków Urzędu Miasta Gdańska

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: Reduta Wyskok 9, 80-746 Gdańsk, woj. pomorskie
data wydarzenia: od 2018-09-08 do 2018-12-09
organizator: TPŚ Mrowisko
adres: Agrarna 2, 80-298 Gdańsk, woj. pomorskie
tel.: 58 550 26 69, faks: 58 550 26 69
e-mail: biuro@mrowisko.org.pl
www: http://www.mrowisko.org.pl 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.