dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Poznań. Kurs "R dla początkujących"

Kurs R dla początkujących jest dla osób, które chcą nauczyć się podstaw darmowego programu R o ogromnych możliwościach oraz zautomatyzować czynności regularnie powtarzane lub tworzyć aplikacje, na których będą pracować inni użytkownicy. Cognity Szkolenia zaprasza na zajęcia, które odbędą się w dniach 11-12 lipca 2018 w Poznaniu. Zniżki dla organizacji pozarządowych.

Wiadomość archiwalna

A A A

autor(ka): Anna Kwiat

2018-06-27, 08.44

Po szkoleniu będziesz potrafił:

  • zainstalować potrzebne programy (R, interfejs RStudio),
  • wykonywać operację na wektorach, macierzach, ramkach danych i listach,
  • zarządzać danymi,
  • tworzyć skrypty, które zawierają m.in. pętle, instrukcje warunkowe i funkcje,
  • szacować i zinterpretować model liniowy oraz pracować nad jego specyfikacją,
  • analizować wariancję,
  • przetwarzać dane,
  • rysować atrakcyjnie wyglądające wykresy.

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie do R:

• specyfika oprogramowania open source,

• instalacja programu R oraz interfejsu RStudio,

• zapoznanie się z RStudio,

• wpisywanie poleceń do konsoli,

• pisanie skryptów,

• katalog roboczy,

• przestrzeń robocza,

• kasowanie, zapisywanie i wczytywanie obiektów,

• wczytywanie kodu z pliku,

• wyszukiwanie, instalacja i ładowanie pakietów,

• korzystanie z pomocy.

2. Wektory:

• wybrane atrybuty obiektów: struktura, klasa,

• rodzaje wektorów, sprawdzenie, konwersja,

• operacje na wektorach tekstowych (pakiet stringr),

• operacje na wektorach wartości logicznych,

• operacje na wektorach numerycznych,

• czynniki,

• operacje na datach.

3. Obiekty zawierające dane:

• macierze,

• listy,

• funkcja automatyzująca: lapply,

• ramka danych: data.frame,

• importowanie i eksportowanie do danych tekstowych (csv),

• szybszy dostęp do danych.

4. Podstawy programowania:

• pętle: for i while,

• instrukcje warunkowe,

• tworzenie funkcji przez użytkownika.

5. Podstawowe metody statystyczne:

• popularne funkcje matematyczne i statystyczne,

• test t-Studenta na równość średnich,

• model liniowy,

• analiza wariancji.

6. Pakiet służący do przetwarzania danych - dplyr:

• filozofia uporządkowanych danych,

• ramka danych - tbl_df,

• przeglądanie danych,

• problem braku danych,

• wybieranie wierszy (filtrowanie, losowanie),

• filtrowanie kolumn (zmiennych),

• tworzenie nowych zmiennych,

• grupowanie danych,

• sortowanie,

• podsumowywanie,

• łączenie zbiorów danych.

7. Wizualizacja danych:

• podstawowe wykresy jednej zmiennej: punktowy, słupkowy, kołowy, histogram,

• pudełkowy,

• wykresy wielu zmiennych,

• rysowanie wykresów obok siebie,

• palety kolorów.

8. Pakiet do tworzenia zaawansowanych wykresów - ggplot2:

• gramatyka wizualizacji: dane, estetyki i geomy,

• wykresy punktowe,

• wykresy słupkowe,

• wykresy liniowe,

• wykresy pudełkowe,

• tytuł, legenda, opisy osi,

• motywy wykresu.

Więcej na stronie: https://www.cognity.pl/kurs-r-analiza-danych-i-wizualizacja,s2,769.html

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: Sale szkoleniowe Cognity, Święty Marcin 29, 61-806 Poznań, woj. wielkopolskie
data wydarzenia: od 2018-07-11 do 2018-07-12
organizator: Cognity Sp. z o.o.
adres: Szafrana 5c/37, 30-363 Kraków, woj. małopolskie
tel.: 124218754, e-mail: biuro@cognity.pl
www: https://www.cognity.pl/kurs-r-analiza-danych-i-wizualizacja,s2,769.html 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.