dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Warszawa. Szkolenie "Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz. Część teoretyczna"

Placówka Kształcenia Ustawicznego Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości i Fundacja Innowacja zapraszają na szkolenie "Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz. Część teoretyczna", które odbędzie się w dniach 15-16 października 2018 r. w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny. Szczegółowe informacje dostępne na stronie http://www.cwro.edu.pl.

autor(ka): Beata Kowalewska

2018-06-27, 08.44

Prowadzący Marta Bogdanowicz
Katarzyna Maria Bogdanowicz Miejsce szkolenia Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości Sp. z o.o.
ul. Woronicza 15 lokal 100, 02-625 Warszawa Termin 15-16 października 2018 r. (poniedziałek, wtorek) Godziny poniedziałek 10:00 - 16:30
wtorek: 08:30 - 14:30 Koszt 400 zł Czas trwania 16 godzin dyd.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie przeznaczone jest dla psychologów, pedagogów specjalnych, logopedów, nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, ośrodków szkolno-wychowawczych, ośrodków rehabilitacyjno-wychowawczych, szkół specjalnych, klas integracyjnych.

Uwaga! Placówka Kształcenia Ustawicznego Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) pod numerem ewidencyjnym: 2.14/00260/2017 oznacza to możliwość finansowania szkoleń dla osób bezrobotnych przez Urząd Pracy.

OPIS:

Uwaga! Podczas szkolenia będzie u nas przedstawiciel Wydawnictwa Harmonia, będzie możliwość kupienia książek związanych z tematyką szkolenia.

Uwaga! Szkolenie prowadzi Pani Profesor Marta Bogdanowicz, gościnnie współprowadzącą (pierwszego dnia) będzie Pani dr Katarzyna Bogdanowicz.

CEL SZKOLENIA:

Informacja o podstawach teoretycznych metody, strukturze i organizacji zajęć, możliwościach zastosowania we wspomaganiu rozwoju psychoruchowego, profilaktyce niepowodzeń szkolnych, edukacji , diagnozie i terapii.

PROGRAM SZKOLENIA:

I. Czytanie i pisanie a uczenie się polisensoryczne i integracja percepcyjno - motoryczna.

II. Geneza Metody Dobrego Startu (MDS):

1. Geneza metody Dobrego Startu

- film holenderski „Le Bon Depart”.

2. Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz w Polsce.

III. Podstawy teoretyczne i zastosowanie Metody Dobrego Startu (MDS).

1. Założenia Metody Dobrego Startu.

2. Zastosowanie MDS we wspomaganiu rozwoju psychoruchowego, terapii zaburzeń rozwoju oraz w edukacji.

3. Zastosowanie MDS w diagnostyce zaburzeń rozwoju psychoruchowego.

IV. Rodzaje ćwiczeń i struktura zajęć w MDS – omówienie i ćwiczenia praktyczne.

1. Rodzaje zajęć i ćwiczeń.

2. Struktura zajęć - film „Metoda Dobrego Startu”.

V. Wersje i programy Metody Dobrego Startu - prezentacja materiału filmowego.

1. Łatwe wzory i piosenki (dla dzieci od 2-5 r.ż).

2. Wzory literopodobne i piosenki/wierszyki (dla dzieci od 5 - 7 r.ż).

3. Litery/ cyfry i piosenki/wierszyki (dla dzieci 6 -10 letnich).

VI. Organizowanie zajęć prowadzonych MDS.

1. Zespołowe i indywidualne formy zajęć.

2. Dobór i liczebność grupy.

3. Czas trwania zajęć.

4. Urządzenie sali i pomoce do ćwiczeń.

VII. Programowanie zajęć. 1. Plan długoterminowy i krótkoterminowy (konspekt) - założenia, programowanie.

KONTAKT W SPRAWIE SZKOLENIA:

Beata Kowalewska

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości
data wydarzenia: od 2018-10-15 do 2018-10-16
organizator: Placówka Kształcenia Ustawicznego Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości
adres: Woronicza Jana Pawła 15/100, 02-625 Warszawa, woj. mazowieckie
tel.: 228479542, faks: 228479541
e-mail: cwro@cwro.edu.pl
www: http://www.cwro.edu.pl 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.