dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Warszawa. Szkolenie "Muzykoterapia - profilaktyka i terapia muzyczna. I stopień. (MRM)"

Placówka Kształcenia Ustawicznego Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości i Fundacja Innowacja zapraszają na szkolenie "Muzykoterapia - profilaktyka i terapia muzyczna. I stopień. (MRM) Mobilna Rekreacja Muzyczna", które odbędzie się w dniach 13-14 października 2018 r. w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny. Szczegółowe informacje dostępne na stronie http://www.cwro.edu.pl.

autor(ka): Beata Kowalewska

2018-06-27, 08.44

Prowadzący Maciej Kierył Miejsce szkolenia Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości Sp. z o.o.
ul. Woronicza 15 lokal 100, 02-625 Warszawa Termin 13-14 października 2018 r. (sobota, niedziela) Godziny sobota: 10:00 - 18:00
niedziela: 10:00 - 15:00 Koszt I stopień: 380 zł
Uwaga! Przy jednoczesnym zapisie na dwa stopnie koszt drugiego stopnia szkolenia wynosi 320 zł (całość wynosi wówczas 700 zł.) Termin II stopnia szkolenia: 01-02 grudnia 2018 r. Czas trwania 15 godzin dyd.

ADRESACI SZKOLENIA

Osoby pracujące z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi oraz wszystkie inne zainteresowane.

Uwaga! Placówka Kształcenia Ustawicznego Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) pod numerem ewidencyjnym: 2.14/00260/2017 oznacza to możliwość finansowania szkoleń dla osób bezrobotnych przez Urząd Pracy.

OPIS:

Szkolenie jest dwustopniowe. II stopień szkolenia planowany jest na 09-10 czerwca 2018 r.

Przy jednoczesnym zapisie na obydwa stopnie przewidujemy zniżkę. Prosimy o taką informację przy zapisie w rubryce „pozostałe”.

Celem szkolenia II stopnia jest modelowanie zajęć Mobilnej Rekreacji Muzycznej, w zależności od zmiennych zachowań grupy. Uwaga! Ukończenie obydwu stopni nie jest obligatoryjne, jednak w II stopniu uczestniczyć mogą wyłącznie osoby, które ukończyły wcześniej (w dowolnym czasie) I stopień szkolenia.

UWAGA! Wszyscy uczestnicy szkolenia proszeni są o przyniesienie ze sobą harmonijki ustnej (organków) oraz jeśli sobie życzą dodatkowo innego małego instrumentu: fletu lub małych klawiszy.

Nie wymagamy umiejętności gry na instrumentach.

CEL SZKOLENIA:

Szkolenie I stopnia.

1. Nauczenie wykorzystania muzyki w pracy pedagoga (pedagoga specjalnego, terapeuty, animatora działań kulturalnych).

2. Wzbogacenie warsztatu pedagoga o technikę ułatwiającą pracę w grupach integracyjnych.

3. Wczesne diagnozowanie i korekta nieprawidłowych zachowań (logopedycznych, postawy ciała, podwyższonego poziomu lęku, nadpobudliwości).

4. Uwrażliwienie kulturowe (związki muzyki z plastyką, poezją, tańcem).

5. Nauka łatwych działań muzycznych (muzykowanie ciałem – klaskanie, tupanie, oklepywanie, instrumentarium Carla Orffa, małe instrumenty melodyczne –organki, flet, mini-organy, hobby muzyczne – taśmoteka, płytoteka).

6. Eko – muzyka (dźwięki natury, fotografie natury, zajęcia w terenie, malowanie muzyki, wygrywanie kolorów, muzyka etno).

7. Kształtowanie prozdrowotnych odruchów stymulowanych muzyką (prawidłowe oddychanie, korekta postawy ciała – rozciąganie, wczesne odreagowanie, nauka różnych form relaksu, wartości CISZY, nauka empatii i tolerancji muzycznej, aktywność życiowa, samoocena).

8. Hobby muzyczne – jeden z czynników zapobiegających uzależnieniom i chorobom psychosomatycznym.

9. Nauka świadomych form odreagowania i odpoczynku przy muzyce.

10. Muzyka w ciągu doby (poranek, praca umysłowa, fizyczna, posiłek, samochód, noc, uroczystości).

11. Psychoprofilaktyka pracy pedagoga (fizjologiczne sposoby odreagowania zapobieganie zespołowi „Wypalania się” gimnastyka funkcjonalna).

PROGRAM SZKOLENIA:

Przekazanie umiejętności praktycznych:

1. Ocena napięć psychofizycznych w grupie (grupa otwarta, oporowa, bierna).

2. Korekta hałasu muzycznego (szkoła, internat, ośrodek, odrabianie lekcji).

3. Podstawowy warsztat animatora muzycznego (głos, postawa, kaseta uniwersalna Relaks/Aktywizacja, umiejętności stosowania R/A, małe instrumenty muzyczne).

4. Przerywniki śródzajęciowe (oddechowe, odreagowujące –rytmizujące, relaksacyjne, uwrażliwiające).

5. Dozowanie ruchu i muzyki w zależności od stopnia sprawności.

6. Prowadzenie RELAKSU (krótki, średni, długi).

7. Przydatność działań muzycznych dla pedagoga, psychologa, logopedy, kinezyterapeuty.

8. Edukacja rodzinna (integracja rytmiczna, „muzyka dzieci”, tradycja, wspieranie).

9. Zabawowe przekazywanie ćwiczeń prozdrowotnych.

10.Minimum umiejętności muzycznych (wyklaskiwanie rytmu marszowego, akceptacja rytmiczna, modulowanie głosu, nucenie, koordynacja ruchu, rytmu, głosu, obsługa magnetofonu, muzyka wspierająca (organki, flet).

11. Podstawy łatwej techniki Profilaktyki i Terapii Muzycznej – Mobilnej Rekreacji Muzycznej.

Umiejętności teoretyczne

1. Profilaktyka muzyczna – Muzykoterapia. Podobieństwa. Różnice.

2. Rodowody muzykoterapii (plemienny, biblijny, antyczny).

3. Teorie leczniczego działania muzyki (psychologiczna, PS. Fizjologiczna, itd.).

4. Droga dźwięku. Wpływ muzyki na SOME i PSYCHE.

5. Indywidualny odbiór muzyki. Gust.

6. Wzmocnienie efektu działania muzyki (informacja, sugestia, trening, ruch, itp.).

7. Rodzaje stosowanej muzyki:

a) emocje

b) rodzaj – styl

c) moda

8. Bodźce jednoznaczne emocjonalnie.

9. Adaptacja umiejętności muzykoprofilaktycznych do potrzeb GRUPY (NPSP, intelekt., NPS. Ruch., nadpobudliwość, lęk).

10. Pozaartystyczne wartości muzyki (patriotyzm, historia, geografia, elektronika).

11. Negatywne skutki działania muzyki (hałas, szowinizm muzyczny, zmienna moda).

12. Wartości i wady modnej muzyki młodzieżowej.

13. Korzyści działań muzykoprofilaktycznych dla logopedy, psychologa, pedagoga specjalnego. Współpraca.

14. Muzyczne przysposobienie do terapii.

Szanowni Państwo, Uprzejmie polecamy szczególnie zainteresowanym osobom zapoznanie się przed szkoleniem z metodą MRM na stronie dr Macieja Kieryła tutaj.

KONTAKT W SPRAWIE SZKOLENIA:

Beata Kowalewska

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości
data wydarzenia: od 2018-10-13 do 2018-10-14
organizator: Placówka Kształcenia Ustawicznego Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości
adres: Woronicza Jana Pawła 15/100, 02-625 Warszawa, woj. mazowieckie
tel.: 228479542, faks: 228479541
e-mail: cwro@cwro.edu.pl
www: http://www.cwro.edu.pl 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.