dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Kraków. Studium Pracy z Grupą i Zespołem

Studium przeznaczone jest dla osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę i rozwinąć swoje umiejętności w zakresie pracy z grupą i zespołem. Szczególnie zapraszamy te osoby, które pracują już z grupami: trenerów, coachów, psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, nauczycieli, doradców zawodowych, mediatorów, moderatorów, osoby kierujące organizacjami, zespołami roboczymi lub projektowymi. To 130 godz. warsztatów w okresie od 20 września do 9 grudnia.

Uczestnictwo w Studium stwarza możliwość nabycia i rozwoju kluczowych kompetencji pracy z grupą i zespołem. W trakcie warsztatów w Studium bazujemy na:

 • nauce przez doświadczenie,
 • świadomości siebie i autentyczności w pracy z grupą i zespołem,
 • zaufaniu do własnych umiejętności,
 • odpowiedzialnej komunikacji,
 • skuteczności w relacjach.

Program Studium został zaprojektowany tak, by oferując bogatą tematykę merytoryczną, zapewnić jak największą efektywność procesu nauczania, utrwalać efekty oraz dawać niezbędne wsparcie uczestnikom. Umożliwia rozwój umiejętności interpersonalnych w zakresie komunikacji z grupą i zespołem, asertywności, współpracy w zespole; poznanie i doskonalenie umiejętności korzystania z różnorodnych metod i technik pracy z grupą i dostosowywanie ich do potrzeb grupy i zespołu. Uczy zrozumienia specyfiki procesu grupowego i pracy z uczestnikami grup w oparciu o doświadczenie. Promuje empatyczny sposób komunikacji z uczestnikami grupy oparty na Nonviolent Communication Marshalla Rosenberga.

Struktura Studium jest skonstruowana w sposób wspierający różne style uczenia się: doświadczenie, teorię, prezentację umiejętności, ćwiczenia w małych grupach, obserwacje i feedback, lektury, superwizje i studium przypadków.

Struktura Studium

Studium obejmuje 5 spotkań grupowych, w tym trening interpersonalny i trwa łącznie 130 godzin:

 1. Warsztat 1: Trening umiejętności interpersonalnych, budowania relacji i świadomości siebie w roli osoby prowadzącej grupę i zespół (40h).

Termin 20-23.09.2018 r.

(czwartek, piątek, sobota 9.00 – 17.30 z godzinną przerwą obiadową; niedziela 9.00 – 15.30);

prowadzi: Izabela Szczepaniak - Wiecha

 1. Warsztat 2: Odpowiedzialna komunikacja (oparta na Nonviolent Communication) w pracy z grupą i zespołem (22h).

Termin 5-7.10.2018r.

(piątek 16.00 – 19.00, sobota 9.00 – 17.30 z godzinną przerwą obiadową; niedziela 9.00 – 15.30);

prowadzi: Izabela Szczepaniak - Wiecha

 1. Warsztat 3: Podstawy pracy z grupą I – zasady, techniki, umiejętności. Metody pracy z grupą (23h).

Termin 27-28.10.2018r.

(piątek 16.00-19.30; sobota 9.00 – 17.30 z godzinną przerwą obiadową; niedziela 9.00 – 15.30);

prowadzi: Lena Czernecka

 1. Warsztat 4: Podstawy pracy z grupą II. Proces grupowy (23h)

Termin 16–18.11.2018r.

(piątek 16.00-19.30; sobota 9.00 – 17.30 z godzinną przerwą obiadową; niedziela 9.00 – 15.30);

prowadzi: Izabela Szczepaniak - Wiecha

 1. Warsztat 5: Sytuacje trudne w pracy z grupą. Zakończenie Studium (22h)

Termin 7 – 9.12.2018r.

(piątek 16.00-19.00; sobota 9.00 – 17.30 z godzinną przerwą obiadową; niedziela 9.00 – 15.30);

prowadzi: Lena Czernecka

Cena

Koszt studium 6500 PLN - z możliwością dofinansowania w wysokości do 60% (wówczas cena wynosi 2600 PLN)

Istnieje możliwość płatności w ratach.

Osoby, dla których proponowana cena stanowi przeszkodę w uczestnictwie w Studium prosimy o .

Warunki realizacji Studium:

 1. Rezerwacja miejsca:

Warunkiem rezerwacji miejsca jest:

 • wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego,
 • wniesienie opłaty rezerwacyjnej w wysokości 400 PLN do dnia 24 sierpnia 2018 r. (opłata rezerwacyjna jest wliczana w całkowitą opłatę za szkolenie),
 • podpisanie Umowy uczestnictwa w Studium.
 1. Warunki realizacji Studium:
 • Studium zostanie zorganizowane pod warunkiem zgromadzenia minimalnej liczby uczestników (osiem osób).
 • W przypadku odwołania szkolenia Fundacja dokonuje zwrotu wniesionych opłat, lecz nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne koszty związane z rezerwacją biletów, noclegów itp.
 • W przypadku rezygnacji ze Studium w terminie najpóźniej do 10 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem zajęć Fundacja dokonuje zwrotu wniesionych wpłat. W przypadku rezygnacji po tym terminie opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi, a Uczestnik zobowiązany jest do poniesienia opłat uczestnictwa w zajęciach.

Więcej informacji:

Kontakt: Izabela Szczepaniak – Wiecha. tel.: 693802102;

mail:

www.przestrzenrozwoju.org

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: Fundacja Przestrzeń Rozwoju, Paulińska 3, 31-866 Kraków, woj. małopolskie
data wydarzenia: od 2018-09-20 do 2018-12-09
organizator: Fundacja Przestrzeń Rozwoju
adres: Paulińska 3/5, 31-866 Kraków, woj. małopolskie
tel.: 530 999 047, e-mail: fundacja@przestrzenrozwoju.org
www: http://przestrzenrozwoju.org 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.