dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Nasze miejsce. Nabór szkół do projektu

Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna zaprasza szkoły z miejscowości do 20 tys. mieszkańców do projektu edukacji historycznej i etnograficznej dla uczniów klas VI-VIII szkoły podstawowej oraz klas gimnazjalnych. Realizując projekt, chcemy zachęcić młodzież do samodzielnego odkrywania dziedzictwa, tradycji i historii swojej okolicy i wyposażyć ich w niezbędne do tego narzędzia. Efektem 30 godzin pracy będzie wystawa. Działanie jest bezpłatne.

Wiadomość archiwalna

A A A

2018-06-19, 08.53

Już po raz drugi mamy przyjemność zaprosić szkoły z miejscowości do 20 tys. mieszkańców do udziału w projekcie edukacji historycznej i etnograficznej dla uczniów klas VI-VIII szkoły podstawowej oraz klas gimnazjalnych organizowanym przez Stowarzyszenie “Pracownia Etnograficzna” w ramach projektu “Nasze miejsce. Lokalna historia, pamięć i dziedzictwo w edukacji dzieci i młodzieży” dofinansowanego przez Muzeum Historii Polski w ramach programu Patriotyzm Jutra.

Podstawowym celem projektu jest zainspirowanie uczniów do samodzielnego odkrywania dziedzictwa, tradycji i historii swojej najbliższej okolicy oraz wyposażanie ich w niezbędne do tego narzędzia i metody, w czym pomogą wykwalifikowani edukatorzy z wykształceniem etnologicznym, kulturoznawczym i historycznym. Podczas zajęć chcemy zachęcić uczniów do nowego spojrzenia na siebie i swoją okolicę, zaciekawić lokalnością i nauczyć dostrzegać w niej wartość, a także wzmacniać poczucie więzi z miejscem zamieszkania. Nacisk położony będzie na metodologię badań terenowych oraz pracę z fotografią i historią mówioną. Uczniowie dowiedzą się, jak pracować metodą projektową, jak wykorzystywać poznane narzędzia oraz jak opracowywać i prezentować zebrane materiały.

Każdą zgłoszoną grupą (może to być klasa lub grupa uczniowska z zajęć pozalekcyjnych, np. kółka historycznego) opiekować się będzie edukatorka Stowarzyszenia. Projekt będzie składał się ze spotkań z edukatorką oraz pracy własnej uczniów. Po wstępie teoretycznym uczniowie, pod opieką edukatorki i nauczyciela, będą samodzielnie zdobywali materiały związane z badanym tematem (fotografie, relacje, przedmioty), które następnie opracują i zaprezentują w formie wystawy. Wystawa będzie miała dwie postaci: fizyczną, w formie wydrukowanych plansz, które będą mogły być eksponowane w szkole, ale także użyczane lokalnym ośrodkom kultury i instytucjom (np. bibliotece, domowi kultury, urzędowi gminy) oraz formę wystawy cyfrowej, udostępnionej na wolnej licencji w internecie, która będzie mogła służyć jako element promocji miejscowości i gminy. Nad warstwą wizualną czuwać będzie profesjonalny grafik, który zaprojektuje wystawę zgodnie z założeniami uczniów.

Każdy projekt będzie składał się z ok. 30 godzin lekcyjnych pracy z edukatorami Stowarzyszenia oraz ewentualnymi zaproszonymi gośćmi (np. fotografem, grafikiem), a także z pracy własnej uczniów (związanej ze zbieraniem i opracowywaniem zdjęć, przedmiotów i relacji).

Ramowy harmonogram projektów uczniowskich:

  • Wstęp, zapoznanie, wprowadzenie do idei projektu (1h lekcyjna)
  • Zapoznanie z etnograficznymi metodami pracy w kontekście lokalnym – działy tematyczne: Przestrzeń, Ludzie, Rzeczy, Fotografia (6h lekcyjnych)
  • Nauka pracy z materiałem źródłowym (zastanym i wywołanym) – przykład fotografii i historii mówionej (4h lekcyjne)
  • Badania terenowe uczniów, zbiór materiałów (działanie realizowane w ramach pracy własnej uczniów i nauczycieli) – działanie przy wsparciu edukatora
  • Opracowywanie materiałów i koncepcji wystawy (6h lekcyjnych)
  • Opracowanie graficzne materiałów do wystawy: współpraca z grafikiem (6h lekcyjnych)
  • Przygotowanie wernisażu (3h lekcyjne)
  • Wernisaż (2h lekcyjne)
  • Podsumowanie, ewaluacja (2h lekcyjne)

Dokładny harmonogram oraz rozkład zajęć i godzin jest do indywidualnego ustalenia ze szkołą po zakwalifikowaniu się klasy/grupy uczniów do projektu. Projekt rozpocznie się we wrześniu i potrwa do końca listopada.

Edukatorka Stowarzyszenia dojedzie do Państwa szkoły oraz zapewni wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć oraz zrealizowania wystawy (w tym pracę grafika i wydruki plansz).

Zajęcia są bezpłatne.

Celem projektu jest również dostarczenie nauczycielom sprawdzonych narzędzi edukacyjnych bazujących na doświadczeniach etnologii i antropologii kulturowej oraz włączenie dzieci i młodzieży do aktywnego poznawania “małej ojczyzny”. Po każdych zajęciach edukatorzy przekażą nauczycielom publikację z inspiracjami i propozycjami ćwiczeń dotyczących historii, pamięci i dziedzictwa najbliższej okolicy.

Zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmujemy e-mailowo pod adresem: do 27 czerwca 2018. Z wybranymi szkołami skontaktujemy się do 29 czerwca 2018.

W zgłoszeniu prosimy podać nazwę i adres szkoły, informację o klasie/grupie uczniowskiej, dane kontaktowe do osoby zgłaszającej oraz informację, dlaczego chcą Państwo wziąć udział w projekcie (odpowiedź na to pytanie będzie głównym kryterium wyboru szkół).

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod adresem e-mail:

Informację o projektach zrealizowanych w 2017 roku można znaleźć pod poniższymi linkami:

https://etnograficzna.pl/szkola-naszych-babc-i-dziadkow-wystawa/

https://etnograficzna.pl/maly-etnolog-tropem-wsi-i-okolic-wystawa/

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: Miejscowości do 20 tys. mieszkańców z terenu całej Polski wybrane na podstawie zgłoszeń
data wydarzenia: od 2018-06-20 do 2018-06-27
organizator: Stowarzyszenie "Pracownia Etnograficzna" im. Witolda Dynowskiego
adres: Warecka 4/6, 00-040 Warszawa, woj. mazowieckie
e-mail: pracownia@etnograficzna.pl
www: http://etnograficzna.pl 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.