dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Akademia Liderów Społecznych

Akademia Liderów Społecznych zaprasza kobiety i mężczyzn, którzy chcą aktywnie działać na rzecz zmian w swoim środowisku lokalnym, poprzez rozwijanie swojego potencjału i wzmocnienie kompetencji liderskich. Projekt ma na celu przygotowanie kobiet i mężczyzn do pełnienia istotnych ról społecznych i promowanie partycypacji obywatelskiej oraz edukowanie w temacie rewitalizacji społecznej.

autor(ka): Aneta Kobylewska

2018-06-07, 08.54

Z radością informujemy, że Fundacja Stajnia otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018 na realizację projektu AKADEMIA LIDERÓW SPOŁECZNYCH. Projekt realizowany jest w okresie od czerwca 2018 do listopada 2019 r.

AKADEMIA LIDERÓW SPOŁECZNYCH zaprasza kobiety i mężczyzn, którzy chcą aktywnie działać na rzecz zmian w swoim środowisku lokalnym, poprzez rozwijanie swojego potencjału i wzmocnienie kompetencji liderskich. Projekt ma na celu przygotowanie kobiet i mężczyzn do pełnienia istotnych ról społecznych i promowanie partycypacji obywatelskiej oraz edukowanie w temacie rewitalizacji społecznej.

42 uczestników, weźmie udział w 8. miesięcznym cyklu warsztatów służących dostarczeniu wiedzy oraz wzmocnieniu umiejętności niezbędnych do podjęcia konkretnych działań w swoich lokalnych społecznościach.

Zapraszamy kobiety i mężczyzn mających wewnętrzną potrzebę rozwoju oraz wizję działania we współpracy z innymi na rzecz pozytywnych zmian społecznych.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!

Program AKADEMII LIDERÓW SPOŁECZNYCH:

Kurs liderski składaja się 2 części:

I. "ZACZYNAM ZMIANĘ OD SIEBIE"

1 część - Trening interpersonalny - daje wgląd w siebie w odniesieniu do relacji grupowych. Doświadczenie to jest konieczne dla lidera/ek współpracujących z grupami.

2 część - Cykl interaktywnych warsztatów liderskich: 1/Komunikacja interpersonalna 2/Asertywność, granice, szacunek 3/ Metoda projektu; planowanie akcji społecznej 4/ Skuteczność osobista: Korzenie i skrzydła lidera 5/ Autoprezentacja/ Lider, Liderka - inicjatorzy zmian społecznych 6/ Partycypacja w rewitalizacji – metody włączania w procesy rewitalizacyjne.

3 część - Coaching.

Wszystkie warsztaty prowadzone są przez trenerów rekomendowanych przez PTP, STOP lub MERITUM. Coaching prowadzony jest przez certyfikowanych coachów.

II. "ZMIENIAM ŚWIAT" (lokalnie)

1 część- Akcje Społeczne: realizowane przez uczestników ALS na rzecz lokalnej społeczności;

2 część - Seminarium:„Partycypacja obywatelska jako kluczowy czynnik sukcesu rewitalizacji społecznej";

3 część - Konferencja „100 lat niepodległości, 100 lat obywatelskości ".

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE:

Projekt skierowany jest do kobiet i mężczyzn, którzy spełniają następujące kryteria:

- są mieszkańcami województwa śląskiego;
- mają powyżej 18 roku życia; - pragną rozwinąć kompetencje osobiste w obszarze odkrywania własnego potencjału liderskiego, które pomogą im w realizacji projektów społecznych; - są zainteresowani rozwojem osobistym; - są zainteresowani realizacją działań w swoim środowisku lokalnym; - deklarują chęć zwiększenia swojego zaangażowania w życie publiczne; - koordynowali lub uczestniczyli w projektach lub ciekawych inicjatywach w ostatnich pięciu latach; - są zmotywowani do uczestniczenia w projekcie; - posiadają podstawowe umiejętności komunikacji interpersonalnej.

Uczestnikom zapewniamy:

- materiały szkoleniowe; - ciepły wegetariański posiłek i poczęstunek podczas treningu i warsztatów; - zaświadczenia potwierdzające kompetencje liderskie; - doświadczenie, która zmieni ich życie.

REKRUTACJA DO PROJEKTU:

- zgłoszenia do projektu drogą mailową wypełniony formularz zgłoszeniowy + aktualne c.v; ​​​​​​​ - rozmowa kwalifikacyjna.

* na końcu c.v. prosimy o dodanie informacji:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim formularzu zgłoszeniowym dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych będzie Fundacja Stajnia."

Zgłoszenia prosimy kierować na adres:

Terminy zgłoszeń: do Grupy 1 przyjmujemy do 13.07.2018 r.

Wyniki rekrutacji: osoby, które zakwalifikują się do Grupy 1 zostaną poinformowane o tym w mailu do 10.08.2018 r,

Grupa 1 rozpoczyna Akademię Liderów Społecznych, 5- dniowym treningiem interpersonalnym w terminie 29.08.18 – 02.09.2018 r.;

Trening będzie wyjątkowo odbywać się w Centrum Szkoleń i Rozwoju Osobistego MERITUM przy ul. Panewnickiej 36/4 w Katowicach. Pozostałe zajęcia będą odbywajać się w Pałacu Donnersmarcków, ul. Fryderyka Chopina 13-17 w Siemianowicach Śląskich.

Spotkania rekrutacyjne będą odbywać się w firmie Saternus ul. Nowa 32, 41–500 Chorzów (lub we wskazanym innym miejscu).

Zapraszamy!

Fundacja Stajnia

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: Pałac Donnersmarcków,, ul. Fryderyka Chopina 13-17, 41-100 Siemianowice Śląskie, woj. Śląskie
data wydarzenia: od 2018-08-29 do 2019-11-30
organizator: Stajnia Twórczy Kolektyw
adres: Pałac Donnersmarcków, ul. Fryderyka Chopina 13-17, 41-100 Siemianowice Śląskie, woj. Śląskie
e-mail: tworczykolektyw@gmail.com
www: http://fundacjastajnia.pl 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.