dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Warszawa. Szkolenie "Najczęściej popełniane błędy i nieprawidłowości w rachunkowości jednostek pomocy społecznej"

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Najczęściej popełniane błędy i nieprawidłowości w rachunkowości jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, po zmianach prawnych". Szkolenie odbędzie się 23 sierpnia 2018 r. w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

autor(ka): Iwona Matysiak

2018-06-07, 08.42

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:

NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY I NIEPRAWIDŁOWOŚCI W RACHUNKOWOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POMOCY SPOŁECZNEJ, PO ZMIANACH PRAWNYCH

Data: 23 sierpnia 2018, 10:00 - 15:00

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Cena: 349 zł przy zgłoszeniu do 9 sierpnia.

Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Cele: Podniesienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w zakresie najczęściej popełnianych błędów i nieprawidłowości wynikających z protokołów RIO i NIK w zakresie zasad rachunkowości ośrodków pomocy społecznej, szczególnie po zmianach prawa w tym zakresie. Dodatkowo przedstawione zostaną nowe zasady grupowania paragrafów wydatków w procesie planowania na rok 2019.

Korzyści:

 • Uporządkowanie i uzupełnienie wiedzy w zakresie rachunkowego funkcjonowania jednostek, w tym szczególnie zasad dotyczących należności alimentacyjnych, ewidencji wpłat komorniczych, zwrotów nienależnie pobranych świadczeń itp.
 • Poznanie nowych zasad grupowania paragrafów wydatków w procesie planowania na rok 2019.
 • Sprawdzenie prawidłowości sporządzanych sprawozdań.

Adresaci: Pracownicy działów księgowości w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.

Prowadzący: Wieloletni skarbnik gminy; wykładowca i doradca z zakresu rachunkowości budżetowej oraz finansów publicznych, w tym szczególnie budżetu zadaniowego i kontroli zarządczej, dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju; autorka publikacji w miesięcznikach „Finanse Publiczne” i „Rachunkowość budżetowa”.

Program:

 1. Ewidencja należności i dochodów w OPS, w tym m.in.:
 1. Przypisy i odpisy, dochody nieprzypisane.
 2. Nadpłaty.
 3. Należności sporne.
 4. Odraczanie terminu płatności.
 5. Rozłożenie na raty.
 6. Umorzenia.
 7. Przedawnienia.
 1. Zasady dotyczące rozliczania i ewidencji należności alimentacyjnych, ewidencja wpłat komorniczych, zwroty nienależnie pobranych świadczeń - odniesienia do sprawozdawczości budżetowej.
 2. Naliczanie i ewidencja odsetek od należności.
 3. Odpisy aktualizujące należności budżetowe – istota, ewidencja.
 4. Ewidencja wydatków, w tym min.:
 1. Nowe zasady grupowania paragrafów wydatków w planowaniu na rok 2019 i wynikające z tego konsekwencje.
 2. Wydatki remontowe i inwestycyjne.
 3. Zobowiązania i zaangażowanie.
 4. Wydatki niewygasające.
 1. Ewidencja księgowa, a sprawozdania budżetowe Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-28S, Rb-50 oraz sprawozdania w zakresie operacji finansowych Rb-N, Rb-Z.
 2. Problemy ewidencji kosztów rodzajowych, finansowych, pozostałych operacyjnych, w tym m.in.: amortyzacja, odsetki od zobowiązań, koszty postępowań spornych i egzekucyjnych.
 3. Inne różne wątpliwości ewidencyjne: faktura proforma, kwoty do wyjaśnienia, rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów.
 4. Ewidencja wyniku finansowego.
 5. Fundusz jednostki.
 6. Zasady sporządzania sprawozdawczości finansowej, w tym m.in.
  1. Zdarzenia na przełomie roku i po dniu bilansowym.
  2. Wyłączenia wzajemnych rozliczeń.
  3. Korekty roczne odpisów na ZFŚS.
 7. Odpowiedzialność kierownika jednostki, głównego księgowego i innych pracowników jednostki w zakresie rachunkowości i finansów jednostki.
 8. Sesja pytań i odpowiedzi.

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze, Żurawia 43, 00-680 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
data wydarzenia: 2018-08-23
organizator: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
adres: Żurawia 43, 00-680 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
tel.: 22 351 93 23, faks: 22 351 93 10
e-mail: biuro@frdl.mazowsze.pl
www: http://frdl.mazowsze.pl 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.