dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Warszawa. Szkolenie "Bezskuteczność egzekucji administracyjnej jst. Odpowiedzialność współmałżonka, tytuły wykonawcze"

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Bezskuteczność egzekucji administracyjnej JST. Odpowiedzialność współmałżonka, tytuły wykonawcze na obojga małżonków, spadkobierców i członków zarządu osób prawnych". Szkolenie odbędzie się 31 sierpnia 2018 r. w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

autor(ka): Agnieszka Osman

2018-06-06, 08.40

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:

BEZSKUTECZNOŚĆ EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ JST. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WSPÓŁMAŁŻONKA, TYTUŁY WYKONAWCZE NA OBOJGA MAŁŻONKÓW, SPADKOBIERCÓW I CZŁONKÓW ZARZĄDU OSÓB PRAWNYCH

Data: 31 sierpnia 2018, 10:00 - 15:00

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Cena: 349 zł przy zgłoszeniu do 17 sierpnia.

Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Cele i korzyści ze szkolenia: Zapoznanie pracowników gminnych organów podatkowych z możliwościami poprawy skuteczności windykacji należności publicznoprawnych gmin. Omówione zostaną przepisy i tryb postępowania dotyczące min. odpowiedzialności współmałżonków spadkobierców i osób trzecich, ze szczególnym uwzględnieniem członków zarządów sp. zoo i spółek akcyjnych.

Podczas szkolenia odpowiemy m. in. na następujące pytania:

 • Jakie są uprawnienia jednostek samorządu terytorialnego w toku postępowania?
 • Jak dokonać ponownego wszczęcia umorzonego wcześniej postępowania egzekucyjnego w administracji?
 • Jaka jest odpowiedzialność majątkowa małżonków?
 • Jaka jest odpowiedzialność majątkowa następców prawnych?
 • Jaka jest odpowiedzialność osób trzecich?
 • Jaki jest zakres odpowiedzialności członków zarządu?

Adresaci: Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego zajmujący się egzekucją administracyjną, pracownicy ośrodków pomocy społecznej, pracownicy gmin wystawiający tytuły wykonawcze oraz prowadzący postępowania podatkowe.

Prowadzący: Prawnik, główny specjalista ds. prawno-podatkowych w biurze skarbnika dużego miasta, posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w wydziałach finansowych JST, długoletni praktyk, specjalista z zakresu podatków i opłat, windykacji należności cywilnoprawnych oraz egzekucji administracyjnej. Przeprowadził w tym zakresie wiele szkoleń dla pracowników gmin oraz gminnych jednostek organizacyjnych na terenie całego kraju.

Program szkolenia:

 1. Bezskuteczność postępowania egzekucyjnego w administracji:
 1. Uprawnienia jednostek samorządu terytorialnego w toku postępowania:
 1. Środki nadzoru.
 2. Środki zaskarżenia.
 1. Ponowne wszczęcie umorzonego wcześniej postępowania egzekucyjnego w administracji:
 1. Prawidłowość wszczęcia ponownej egzekucji.
 2. Analiza podjętych czynności egzekucyjnych.
 3. Egzekucja z nieruchomości.
 4. Zawiadomienia komorników sądowych o wszczęciu egzekucji z nieruchomości – przyłączenie się Gminy do tej egzekucji.
 1. Przepisy dotyczące nieprzystąpienia przez organ egzekucyjny do egzekucji:
 1. Przesłanki nieprzystąpienia do egzekucji.
 2. Zawiadomienie wierzyciela o nieprzystąpieniu do egzekucji i sposoby reakcji wierzyciela.
 3. Postanowienie o nieprzystąpieniu.
 4. Skutki wydania przez organ egzekucyjny zawiadomienia lub postanowienia o nieprzystąpieniu do egzekucji.
 5. Pozyskiwanie informacji.
 6. Stosowanie zabezpieczeń.
 1. Egzekucja z nieruchomości i zbieg egzekucji:
 1. Postępowanie z obwieszczeniami otrzymanymi od komorników sądowych:
 • Kiedy upływają terminy do zgłoszenia roszczeń gminy?
 • Jak doprowadzić do zaspokojenia należnych gminie podatków w toku egzekucji prowadzonej przez komornika sądowego?
 1. Zbieg egzekucji:
 • Zmiany w KPC i konsekwencje dla gmin.
 • Koszty egzekucyjne i zaliczki pobierane przez komornika sądowego.
  1. Odpowiedzialność solidarna:
 1. Tytuły wykonawcze oraz egzekucja prowadzona wobec dłużników solidarnych.
  1. Odpowiedzialność majątkowa małżonków:
 1. Ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej współwłasność małżonków.
 2. Odpowiedzialność małżonków wspólnie opodatkowanych.
 3. Małżonek, jako osoba trzecia – odpowiedzialność rozwiedzionego małżonka.
 4. Tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko obu małżonkom w trybie art. 27c ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
  1. Odpowiedzialność majątkowa następców prawnych:
 1. Odpowiedzialność podmiotów powstałych w wyniku podziału, połączenia lub przekształcenia.
 2. Odpowiedzialność spadkobierców.
 1. Zakres odpowiedzialności spadkobierców.
 2. Gmina, jako podmiot inicjujący postępowanie spadkowe.
 3. Postępowanie i decyzja o odpowiedzialności spadkobierców.
  1. Odpowiedzialność osób trzecich:
 1. Nabywców majątku podatnika.
 2. Użytkownika rzeczy.
 3. Dzierżawcy i użytkownika nieruchomości.
 4. Wspólników spółki mniemającej osobowości prawnej.
 5. Odpowiedzialność członków zarządu osób prawnych.
 1. Przesłanki odpowiedzialności członków zarządu.
 2. Odpowiedzialność likwidatora.
 3. Zakres odpowiedzialności członków zarządu.
 4. Postępowanie i wydanie decyzji o odpowiedzialności członków zarządu.

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze, Żurawia 43, 00-680 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
data wydarzenia: 2018-08-31
organizator: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
adres: Żurawia 43, 00-680 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
tel.: 22 351 93 19, faks: 22 351 93 10
e-mail: biuro@frdl.mazowsze.pl
www: http://frdl.mazowsze.pl 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.