dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Warszawa. Szkolenie "Kierowanie do schroniska osób bezdomnych - nowelizacja ustawy o pomocy społecznej"

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Kierowanie do schroniska osób bezdomnych - nowelizacja ustawy o pomocy społecznej". Szkolenie odbędzie się 31 sierpnia 2018 r. w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

autor(ka): Iwona Matysiak

2018-06-06, 08.42

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:

KIEROWANIE DO SCHRONISKA OSÓB BEZDOMNYCH - NOWELIZACJA USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ

Data: 31 sierpnia 2018, 10:00 - 15:00

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Cena: 349 zł przy zgłoszeniu do 17 sierpnia.

Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Cele i korzyści: Zapoznanie się z nowelizacją ustawy o pomocy społecznej dot. kierowania do schroniska osób bezdomnych.

Adresaci: Pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

Prowadzący: Specjalista z zakresu postępowania administracyjnego, rodzinnego, świadczeń rodzinnych i społecznych, członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, wieloletni praktyk orzecznik, trener szkoleń prawnych z zakresu zabezpieczenia społecznego oraz procedury administracyjnej, konsultant Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie oraz ośrodków pomocy społecznej.

Program:

 1. Pomoc przyznawana w formie tymczasowego schronienia w ogrzewalni lub noclegowni.
 2. Właściwość organów kierujących do schronisk i zobowiązanych do ponoszenia kosztów pobytu schronisku.
 3. Ustalanie gminy właściwej dla osoby bezdomnej, gmina pobytu, gmina zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc.
 4. Definicja osoby bezdomnej – najnowsze orzecznictwo sądowo-administracyjne w sporach kompetencyjnych.
 5. Ocena zdolności osoby bezdomnej do samoobsługi.
 6. Zmiany w obszarze placówek udzielających tymczasowego chronienia osobom bezdomnym – nowe zadania dla gmin.
 7. Realizowanie przez gminę zadania w zakresie zapewnienia schronienia samodzielnie lub przekazane do realizacji innym podmiotom na podstawie umowy.
 8. Wprowadzenie instytucji schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi – zasady kierowania.
 9. Wydawanie decyzji w sprawie przyznania miejsca w schronisku dla bezdomnych.
 10. Wymogi prawne - Przeprowadzanie wywiadu i podpisywanie kontraktu z osobą bezdomną
 11. Ustalanie opłaty za pobyt w schronisku - wnoszenie opłaty.

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze, Żurawia 43, 00-680 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
data wydarzenia: 2018-08-31
organizator: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
adres: Żurawia 43, 00-680 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
tel.: 22 351 93 23, faks: 22 351 93 10
e-mail: biuro@frdl.mazowsze.pl
www: http://frdl.mazowsze.pl 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.