dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Warszawa. Szkolenie "Archiwizacja dokumentacji projektów dofinansowanych z funduszy europejskich"

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Archiwizacja dokumentacji projektów dofinansowanych z funduszy europejskich". Szkolenie odbędzie się 31 sierpnia 2018 r. w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

autor(ka): Marcin Wielgus

2018-06-06, 08.41

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:

ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Data: 31 sierpnia 2018, 10:00 - 15:00

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Cena: 349 zł przy zgłoszeniu do 17 sierpnia.

Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Cele i korzyści: Zapoznanie i przygotowanie uczestników do samodzielnego zorganizowania oraz usystematyzowania w swojej instytucji procesu archiwizacji i obiegu dokumentów w domenie projektów finansowanych ze środków UE. Podczas szkolenia zostaną omówione podstawowe zasady, sposoby i metody podejścia do złożoności dokumentacyjnej, przed jakimi stają uczestnicy zespołów projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich. W szczególności, szkolenie ma wyrobić u uczestników zrozumienie dla metodologii obiegu dokumentów unijnych, a w praktyce doprowadzić do właściwego ich zgromadzenia, a także przechowywania i końcowego archiwizowania.

Adresaci:

 • Osoby realizujące projekty unijne, chcące zapoznać się z zasadami archiwizacji dokumentacji z projektów unijnych, archiwiści zakładowi.
 • Kierownicy jednostek organizacyjnych, odpowiedzialni za tworzenie i funkcjonowanie archiwum, pisanie i wdrażanie normatywów kancelaryjno-archiwalnych.
 • Osoby odpowiedzialne za ewidencjonowanie i archiwizowanie dokumentacji projektów dofinansowanych z funduszy UE.

Prowadzący: Dyplomowany archiwista, absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. W swojej karierze zawodowej współpracował m. in. z archiwum Polskiej Akademii Nauk, czy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, b. pracownik pionu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej. Obecnie kieruje archiwum zakładowym i kancelarią przetwarzania informacji niejawnych w jednej z jednostek organizacyjnych m. st. Warszawy. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z organizowaniem i prowadzeniem archiwum zakładowego oraz postępowaniem z dokumentacją w administracji i przedsiębiorstwach. Posiada doświadczenie związane z przygotowywaniem normatywów kancelaryjno-archiwalnych (instrukcje, rzeczowy wykaz akt), wprowadzaniem elektronicznego obiegu dokumentacji, jak również w archiwizacji dokumentacji projektów unijnych oraz dokumentacji niejawnej.

Program:

 1. Formy i rodzaje dokumentacji powstającej przy realizacji projektów unijnych.
 • Pojęcie i rodzaje dokumentacji.
 • Dokument elektroniczny, dokument papierowy.
 • Podział dokumentacji projektów unijnych.
 • Ochrona prawna dokumentów i odpowiedzialność aktotwórcy wynikająca z: ustawy archiwalnej, kodeksu karnego, innych przepisów prawnych (np. Ochrona danych osobowych, o dostępie do informacji niejawnych, o dostępie do informacji publicznej).
 1. Obowiązki instytucji tworzącej dokumentację projektową.
 • Własna instrukcja kancelaryjna.
 • Własny rzeczowy wykaz akt.
 • Własna instrukcja archiwalna.
 • Obieg dokumentacji w podmiocie.
 • Warunki przechowywania dokumentacji w archiwum zakładowym.
 1. Przepisy prawa polskiego i wspólnotowego dot. dokumentacji powstającej przy realizacji projektów unijnych.
 • Ustawa archiwalna i rozporządzenia wykonawcze.
 • Rozporządzenia Rady Europy i Komisji Europejskiej.
 • Program Ramowy.
 • Umowy i zarządzenia wewnętrzne dot. projektów unijnych.
 • Instrukcja Kancelaryjna, Rzeczowy Wykaz Akt, Instrukcja Archiwalna.
 1. Archiwizacja dokumentacji powstającej przy realizacji projektów unijnych.
 • Standardy postępowania z dokumentacją archiwalną.
 • Kwalifikacja i klasyfikacja dokumentacji.
 • Porządkowanie i przechowywanie akt.
 • Przygotowanie i przekazanie dokumentacji do archiwum zakładowego.
 • Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego.
 • Zasady brakowania dokumentacji.
 • Udostępnianie zarchiwizowanej dokumentacji.
 1. Rzeczowy wykaz akt - konstrukcja i stosowanie.
 • Rozszerzenie wykazu o sprawy związane z dokumentacją unijną.
 • Dobór symbolu klasyfikacyjnego.
 • Zakładanie spisu spraw.
 • Układanie dokumentacji niestanowiącej akt sprawy.
 • Opisywanie teczek aktowych.
 1. Dyskusja.

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze, Żurawia 43, 00-680 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
data wydarzenia: 2018-08-31
organizator: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
adres: Żurawia 43, 00-680 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
tel.: 22 351 93 26, faks: 22 351 93 10
e-mail: biuro@frdl.mazowsze.pl
www: http://frdl.mazowsze.pl 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.