dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Warszawa. Szkolenie "Nowe zasady wynagradzania pracowników samorządowych z uwzględnieniem rozporządzenia płacowego"

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Nowe zasady wynagradzania pracowników samorządowych z uwzględnieniem rozporządzenia płacowego obowiązującego od 19.05.2018 r". Szkolenie odbędzie się 30 sierpnia 2018 r. w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

autor(ka): Agnieszka Osman

2018-06-06, 08.39

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:

NOWE ZASADY WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH Z UWZGLĘDNIENIEM ROZPORZĄDZENIA PŁACOWEGO OBOWIĄZUJĄCEGO OD 19.05.2018 R

Data: 30 sierpnia 2018, 10:00 - 15:00

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Cena: 349 zł przy zgłoszeniu do 16 sierpnia.

Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Cele:

 • Zapoznanie uczestników z obowiązującym od 19.05.2018 r. rozporządzeniem w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, ze szczególnym uwzględnieniem nowych stanowisk oraz stanowisk, które zostały pominięte w nowym akcie prawnym;
 • Omówienie koniecznych zmian w regulaminie wynagradzania;
 • Przekazanie uczestnikom wiedzy w zakresie zasad naliczania wynagrodzenia pracowników samorządowych z uwzględnieniem różnych jego składników;
 • Zaprezentowanie najczęściej popełnianych błędów stwierdzanych w trakcie kontroli.

Korzyści:

 • Nabycie bądź poszerzenie wiedzy w zakresie prawidłowego naliczania różnych składników wynagrodzenia;
 • Poznanie zasad prawidłowego konstruowania zapisów w aktach wewnątrzzakładowych dotyczących wynagradzania;
 • Możliwość weryfikacji prawidłowości stosowanej dotychczas praktyki w zakładzie pracy w zakresie naliczania pensji;
 • Zdobycie przez uczestnika wiedzy w zakresie przepisów regulujących naliczanie wynagrodzenia poprzez analizę różnorodnych przykładów.

Adresaci: Osoby, które na co dzień zajmują tematyką wynagrodzeń pracowniczych w szerokim ujęciu, w szczególności do pracowników działów kadr i księgowości, kadry kierowniczej, pracowników działów prawno-organizacyjnych samorządów i jednostek organizacyjnych.

Prowadzący: Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, doświadczony trener, praktyk zajmujący się na co dzień problematyką prawa pracy, pracownik administracji publicznej, autor publikacji i współorganizator konferencji z prawa pracy, absolwent kierunków: prawo i administracja Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Program:

 1. Wprowadzenie do zasad wynagradzania pracowników.
 2. Nowa ujednolicona tabela zawierająca minimalne kwoty wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę od 2018 r.
 3. Wyższe minimalne kwoty wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.
 4. Modyfikacja formy ustalania stawek dodatku funkcyjnego przysługującego pracownikom zatrudnionym na podstawie wyboru i powołania.
 5. Nowe stanowiska pracy w rozporządzeniu w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych od 19.05.2018 r.
 6. Modyfikacja sposobu naliczania stażu pracy do dodatku stażowego przy dodatkowym zatrudnieniu w jednostce samorządowej.
 7. Nagroda jubileuszowa – właściwy zapis w świadectwie pracy w przypadku wypłacenia nagrody jubileuszowej pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 12 miesięcy do emerytury/renty.
 8. Dostosowanie zakładowego regulaminu wynagradzania do przepisów płacowych obowiązujących od 19 maja 2018 r.
 9. Konieczność zmiany niektórych stanowisk pracy w umowach o pracę.
 10. Modyfikacja zasad wypłacania wynagrodzenia prowizyjnego.
 11. Omówienie przepisów przejściowych.
 12. Przeniesienie niektórych stanowisk ze stanowisk pomocniczych i obsługi do stanowisk urzędniczych.
 13. Wyższe kategorie zaszeregowania dla niektórych stanowisk pracy.
 14. Prawidłowe zapisy aktów wewnątrzzakładowych – praktyczne wskazówki, błędy pracodawców stwierdzane w trakcie kontroli NIK, PIP.
 15. Naliczanie wynagrodzenia w miesiącu, w których pracownik korzysta ze zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
 16. Naliczanie dodatków wynikających z aktów wewnątrzzakładowych: stażowego, funkcyjnego, dodatków fakultatywnych oraz nagrody jubileuszowej - uwzględnianie okresów zaliczanych.
 17. Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy pracownika – naliczanie z uwzględnieniem stałych elementów wynagrodzenia oraz zasady wliczania do podstawy zmiennych składników wynagrodzenia z uwzględnieniem dodatków pracownika oraz wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.
 18. Naliczanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy - wliczanie określonych składników do podstawy obliczenia ekwiwalentu, przy zmiennych i stałych składnikach wynagrodzenia – studium przypadków.
 19. Prawidłowe dokumentowanie przez pracownika okresów zatrudnienia, w tym okresów niezakończonych.
 20. Postępowanie pracodawcy samorządowego w sytuacji dostarczenia przez pracownika w trakcie zatrudnienia dodatkowych dokumentów potwierdzających okresy wliczane do dodatku stażowego, nagrody jubileuszowej.
 21. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych – składniki uwzględniane przy naliczaniu wynagrodzenia.
 22. Indywidualne konsultacje z trenerem.

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze, Żurawia 43, 00-680 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
data wydarzenia: 2018-08-30
organizator: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
adres: Żurawia 43, 00-680 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
tel.: 22 351 93 19, faks: 22 351 93 10
e-mail: biuro@frdl.mazowsze.pl
www: http://frdl.mazowsze.pl 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.