dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Warszawa. Szkolenie "Kodeks Postępowania Administracyjnego w gospodarce nieruchomościami po zmianach z 2017 roku"

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Kodeks Postępowania Administracyjnego w gospodarce nieruchomościami po zmianach z 2017 roku". Szkolenie odbędzie się 30 sierpnia 2018 r. w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

autor(ka): Marcin Wielgus

2018-06-06, 08.38

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI PO ZMIANACH Z 2017 ROKU

Data: 30 sierpnia 2018, 10:00 - 15:00

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Cena: 349 zł przy zgłoszeniu do 16 sierpnia.

Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Cele i korzyści: Przedstawienie KPA po nowelizacji wraz z uwzględnieniem nowych przepisów prawa i zasad prowadzenia postępowań administracyjnych związanych z nieruchomościami.

Adresaci: Pracownicy organów administracji prowadzących postępowania i wydających decyzje administracyjne związane z gospodarką nieruchomościami takie jak; decyzje podziałowe, o warunkach zabudowy, o pozwoleniu na budowę, wywłaszczające nieruchomości lub ich części, związane z podatkami o opłatami lokalnymi, rentą planistyczną i inne.

Prowadzący: Prawnik, pośrednik w obrocie nieruchomościami, osoba prowadząca działalność w zakresie obsługi rynku nieruchomości od ponad 20 lat, właściciel firmy konsultingowej z zakresu nieruchomości, doświadczony trener i wykładowca w zakresie rynku nieruchomości, sprzedał i wynajął kilka tysięcy nieruchomości na rynku pierwotnym jak i wtórnym.

Program:

  1. Wprowadzenie zasady przyjaznej interpretacji prawa na rzecz stron postępowania.
  2. Zasada jednolitości i pewności prawa – znaczenie faktyczne – linia orzecznictwa w danych rodzajach spraw administracyjnych - skutki prawne dla decyzji i postanowień wydawanych przy UGN.
  3. Rozstrzyganie wątpliwości faktycznych na korzyść strony, przyjęcie zasady zbliżonej do zasady z domniemania niewinności z prawa karnego a praktyka stosowania przepisów dla UGN.
  4. Tryb i forma oraz obowiązek współdziałania organów administracyjnych w postępowaniach związanych z nieruchomościami.
  5. Skutki prawne i faktyczne bezczynność organu, przewlekłość postępowania, wprowadzenie instytucji ponaglenia w postępowaniu administracyjnym dotyczącym zakresu gospodarki nieruchomościami.
  6. Zasady i forma prowadzenia mediacji w postępowaniu administracyjnym przy wywłaszczeniu nieruchomości w trybie UGN i specustawy drogowej.
  7. Formy szczególne zakończenia postępowania administracyjnego - milczące zakończenie oraz milcząca zgoda – zakres zastosowania w UGN.
  8. Instytucja ugody administracyjnej – znaczenie prawne i faktyczne dla stron i organu.
  9. Możliwość zrzeczenie się strony postępowania do prawa do odwołania od decyzji administracyjnej – formy postępowań – postępowania uproszczone według noweli KPA.
  10. Znaczenie wykładni prawa dokonanej przez organ odwoławczy dla organu I instancji po przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania do w/w organu.

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze, Żurawia 43, 00-680 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
data wydarzenia: 2018-08-30
organizator: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
adres: Żurawia 43, 00-680 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
tel.: 22 351 93 26, faks: 22 351 93 10
e-mail: biuro@frdl.mazowsze.pl
www: http://frdl.mazowsze.pl 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.