dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Warszawa. Szkolenie "Kontrola i zwrot dotacji udzielonych przez JST organizacjom pozarządowym"

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Kontrola i zwrot dotacji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego organizacjom pozarządowym". Szkolenie odbędzie się 30 sierpnia 2018 r. w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

autor(ka): Marcin Wielgus

2018-06-06, 08.43

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:

KONTROLA I ZWROT DOTACJI UDZIELONYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM

Data: 30 sierpnia 2018, 10:00 - 15:00

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Cena: 349 zł przy zgłoszeniu do 16 sierpnia.

Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Cele i korzyści: Omówienie procedur związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji, zasad oceny i kontroli prawidłowości ich wykorzystania. Omówienie najczęściej spotykanych problemów. Poznanie zasad, form terminów kontroli. Wyjaśnienie, jakie przesłanki decydują o tym, że dotacja została wykorzystana w sposób nieprawidłowy. Zapoznanie z przebiegiem postępowania o zwrot dotacji, przykładami decyzji, możliwościami umorzenia lub rozłożenia spłaty zobowiązania. Możliwość rozwiązania problemów, poznania trudnych przypadków, przedyskutowania kwestii spornych.

Adresaci: Pełnomocnicy, koordynatorzy, dyrektorzy, kierownicy i pracownicy samorządowi odpowiedzialni za współpracę z organizacjami pozarządowymi, szczególnie w zakresie zlecania im zadań publicznych oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Prowadzący: Zajmuje się zagadnieniami współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Doświadczony i ceniony wykładowca. Pracował w Min. Pracy i Polityki Społ. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki nt. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Powołany przez Min. Rozwoju Reg. jako ekspert do oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013 w dziedzinie "Umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, w tym wsparcie organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych i gospodarczych". Szkolił inspektorów kontroli RIO w Katowicach.

Program:

 1. Kontrola dotacji udzielonych przez samorząd terytorialny organizacjom pozarządowym w trybie ustawy O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
 1. Czy każde zadanie należy skontrolować?
 2. Formy kontroli - kontrola w trakcie i po zakończeniu realizacji zadania.
 3. Terminy przeprowadzenia kontroli. Kontrola a sprawdzenie sprawozdania.
 4. Kto powinien przeprowadzać kontrole? Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli.
 5. Dokumenty dotyczące kontroli.
 6. Co kontrolować: merytoryczne elementy zadania, kwestie finansowe rozliczenia dotacji?
 7. Kontrola finansowa: prowadzenie wyodrębnionej księgowości, opis faktur, dokumentowanie wydatków.
 8. Protokół i zalecenie pokontrolne.
 9. Kontrola a rozliczenie zadania.
 1. Zwrot dotacji udzielonych przez samorząd terytorialny organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 1. Rodzaje dotacji wykorzystanej w sposób nieprawidłowy.
 2. Postępowanie o zwrot dotacji.
 3. Przykłady decyzji.
 4. Możliwość umorzenia zobowiązania/rozłożenia spłaty.
 1. Część III: Bieżące odpowiedzi na pytania uczestników dotyczące przekazywania i rozliczenia dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz nowych przepisów wykonawczych.

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze, Żurawia 43, 00-680 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
data wydarzenia: 2018-08-30
organizator: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
adres: Żurawia 43, 00-680 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
tel.: 22 351 93 26, faks: 22 351 93 10
e-mail: biuro@frdl.mazowsze.pl
www: http://frdl.mazowsze.pl 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.