dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Warszawa. Szkolenie "Gospodarowanie opakowaniami według najnowszych przepisów, opłata produktowa i recyklingowa"

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Gospodarowanie opakowaniami według najnowszych przepisów, opłata produktowa i recyklingowa. Obowiązkowy wpis do bazy BDO". Szkolenie odbędzie się 30 sierpnia 2018 r. w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

autor(ka): Piotr Kubiak

2018-06-06, 08.32

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:

GOSPODAROWANIE OPAKOWANIAMI WEDŁUG NAJNOWSZYCH PRZEPISÓW, OPŁATA PRODUKTOWA I RECYKLINGOWA. OBOWIĄZKOWY WPIS DO BAZY BDO

Data: 30 sierpnia 2018, 10:00 - 15:00

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Cena: 349 zł przy zgłoszeniu do 16 sierpnia.

Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Korzyści:

 • Uczestnicy mają możliwość praktycznego zastosowania przepisów dotyczących gospodarowania opakowaniami i odpadami opakowaniowymi obowiązujący podmioty gospodarcze.
 • Udział zajęciach pozwoli Uczestnikom na zdobycie praktycznych umiejętności dzięki aktywnym warsztatom realizowanych w kameralnych grupach.
 • Uczestnicy mają możliwość konsultowania indywidualnych problemów, z którymi spotykają się w swojej pracy.

Cele:

 • Przekazanie Uczestnikom wiedzy i kwalifikacji do stosowania przepisów dotyczących gospodarowania opakowaniami i odpadami obowiązujący podmioty gospodarcze.
 • Przybliżenie najnowszych i planowanych zmian w przepisach prawa, właściwe gospodarowanie opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
 • Praktyczne przykłady będące efektem wieloletniego doświadczenia w pracy z w różnych sektorach i branżach pozwoli na maksymalne wykorzystanie tematyki szkolenia.

Adresaci: Podmioty wprowadzające na rynek towary w opakowaniach, producenci opakowań, odzyskujący odpady opakowaniowe, organizacje odzysku opakowań, prowadzący jednostki handlu detalicznego i hurtowego, pracownicy urzędów marszałkowskich, urzędów gmin, wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska, pracownicy inspekcji handlowej, pracownicy podmiotów gospodarujących odpadami, wytwórcy odpadów.

Prowadzący: Ekspert w zakresie ochrony środowiska, od 15 lat współpracujący z przedsiębiorcami i administracją samorządową w obszarze publiczno-prawnych, komunalnych i technologicznych obowiązków środowiskowych. Doktor nauk chemicznych, absolwent ochrony środowiska na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Politechnice Krakowskiej, audytor wewnętrzny ISO 14001, stypendysta University of Utrecht Debye Institute w Holandii w zakresie technologii chemicznej. Obecnie pełni funkcję Dyrektora ds. Prawnych i Rozwoju w ogólnopolskiej firmie recyclingowej oraz w ramach własnej działalności doradczej – audytora środowiskowego i trenera. Ceniony ekspert z zakresu ochrony środowiska, w szczególności prawa ochrony środowiska, procesu inwestycyjnego, gospodarki odpadami i opakowaniami, emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz ISO 14001 i EMAS. Praktyk o bogatym doświadczeniu zgromadzonym podczas pracy na rzecz znaczących podmiotów sektora prywatnego (Orlen S.A., TÜV Rheinland, WYG Consulting) oraz jednostek sektora publicznego (UM Stołecznego Warszawy, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Komendy Głównej Policji, Agencji Mienia Wojskowego). Ekspert PARP w zakresie CSR. Autor opracowań i ekspertyz.

Program:

 1. Podstawa prawna regulująca gospodarowanie opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Zmiany w nowej ustawie.
 2. Obowiązki wprowadzających niektóre produkty, opakowania i towary na rynek w opakowaniach.
 3. Co jest opakowaniem i kiedy staje się odpadem opakowaniowym?
 4. Opakowania po środkach niebezpiecznych i wielomateriałowe.
 5. Samodzielnie realizowany obowiązek, poprzez organizację odzysku oraz porozumienie.
 6. Ewidencja i sprawozdawczość i kampanie edukacyjne.
 7. DPO, DPR, EDPO, EDPR.
 8. Audyt recyklera.
 9. Opłata recyklingowa, kogo dotyczy.
 10. Naliczanie opłaty.
 11. Wpis do bazy BDO dotyczące podmiotów gospodarujących odpadami i opakowaniami.
 12. Numer rejestrowy.
 13. Planowane funkcjonowanie bazy BDO.
 14. Kontrola w firmie (analiza przykładowych sytuacji).
 15. Kary, mandaty, opłaty podwyższone.
 16. Indywidulane pytania, dyskusja.

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze, Żurawia 43, 00-680 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
data wydarzenia: 2018-08-30
organizator: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
adres: Żurawia 43, 00-680 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
tel.: 22 351 93 24, faks: 22 351 93 10
e-mail: biuro@frdl.mazowsze.pl
www: http://frdl.mazowsze.pl 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.