dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Warszawa. Szkolenie "Szacowanie wartości zamówienia w zakresie regulacji wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych"

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Szacowanie wartości zamówienia w zakresie regulacji wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych". Szkolenie odbędzie się 29 sierpnia 2018 r. w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

autor(ka): Marcin Wielgus

2018-06-06, 08.26

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE REGULACJI WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Data: 29 sierpnia 2018, 10:00 - 15:00

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Cena: 349 zł przy zgłoszeniu do 15 sierpnia.

Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Cele i korzyści: Prawidłowe oszacowanie wartości zamówienia ma fundamentalne znaczenie dla całego procesu udzielania zamówienia publicznego – jego poprawność decyduje o właściwym wypełnieniu ustawowych obowiązków, jakie ciążą na zamawiającym w zależności od wartości zamówienia. Szkolenie w głównej mierze prowadzone będzie metodą warsztatową, z wybitnym zaangażowaniem uczestników do dyskusji oraz wymiany doświadczeń. Uczestnik szkolenia uzyska niezbędną wiedzę w zakresie przygotowania postępowania oraz szereg praktycznych wskazówek mających wpływ na niwelowanie zagrożeń i negatywnych skutków niewłaściwego działania zamawiającego.

Adresaci: Pracownicy jednostek sektora finansów publicznych zajmujący się czynnościami związanymi z przygotowaniem zamówienia.

Prowadzący: Specjalista w tematyce zamówień publicznych. Przez 16 lat związany z administracją publiczną – doświadczenie na stanowisku audytora wewnętrznego. Ekspert w dziedzinie zamówień publicznych oraz kontroli. Wykładowca w ramach studiów podyplomowych dla administracji publicznej w zakresie zamówień publicznych m.in. w Akademii im. Leona Koźmińskiego. Prowadził szkolenia m.in. dla pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Sejmu i Senatu. Obecnie prowadzi zajęcia z zakresu zamówień publicznych między innymi w KSAP. Stały współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Program:

 1. Podstawowe definicje i zasady dotyczące szacowania wartości zamówienia – cel oraz zasady szacowania wartości zamówienia.
 2. Określamy przedmiotowy zakres zamówienia publicznego:
 • Definiowanie tzw. „zamówień podobnych” na podstawie tożsamości przedmiotowej, czasowej oraz podmiotowej.
 • Zasady dotyczące grupowania zamówień podobnych (np. Roboty budowlane w odniesieniu do definicji obiektu budowlanego, dokumentacja projektowa, dostawa żywności, usługi prawnicze i doradcze, usługi szkoleniowe, sprzęt informatyczny i urządzenia biurowe, in).
 • Szacowanie wartości zamówień nieprzewidzianych.
 1. Szacowanie wartości w kontekście zamiaru podziału zamówienia na części lub udzielania zamówienia w częściach:
 • Podstawy łączenia/agregowania zamówień publicznych.
 • Dzielenie zamówienia – prawo czy obowiązek.
 • Podział przedmiotu zamówienia.
 1. Jak szacować tzw. zamówienia „mieszane?
 • Zamówienia obejmujące jednocześnie zamówienia klasyczne oraz sektorowe.
 • Zamówienia obejmujące jednocześnie roboty budowlane oraz dostawy lub usługi.
 • Zamówienia obejmujące jednocześnie usługi społeczne oraz inne usługi lub dostawy.
 1. Szacowanie wartości zamówienia w przypadku przewidywania udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych (przed nowelizacją zamówienia uzupełniające).
 2. Szacowanie wartości a źródła finansowania wydatków.
 3. Źródła pozyskiwania danych w procesie szacowania wartości zamówienia.
 4. Obowiązki zamawiającego w zależności od wartości zamówienia – diagram obowiązków.

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze, Żurawia 43, 00-680 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
data wydarzenia: 2018-08-29
organizator: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
adres: Żurawia 43, 00-680 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
tel.: 22 351 93 26, faks: 22 351 93 10
e-mail: biuro@frdl.mazowsze.pl
www: http://frdl.mazowsze.pl 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.