dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Warszawa. Szkolenie "Służebności gruntowe z uwzględnieniem służebności przesyłu oraz pojęcie i rodzaje hipoteki"

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Służebności gruntowe z uwzględnieniem służebności przesyłu oraz pojęcie i rodzaje hipoteki z uwzględnieniem orzecznictwa Sądu Najwyższego". Szkolenie odbędzie się 29 sierpnia 2018 r. w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

autor(ka): Marcin Wielgus

2018-06-06, 08.23

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:

SŁUŻEBNOŚCI GRUNTOWE Z UWZGLĘDNIENIEM SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU ORAZ POJĘCIE I RODZAJE HIPOTEKI Z UWZGLĘDNIENIEM ORZECZNICTWA SĄDU NAJWYŻSZEGO

Data: 29 sierpnia 2018, 10:00 - 15:00

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Cena: 349 zł przy zgłoszeniu do 15 sierpnia.

Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Cele i korzyści: Przedstawienie regulacji związanych ze służebnościami gruntowymi w systemie prawa polskiego, ich zasadami ustanawiania, zmiany, znoszenia oraz zasiedzenia, wprowadzenie służebności do zakresu decyzji administracyjnych wraz z katalogiem decyzji obejmujących ustanowienie służebności jako warunek konieczny do wydania decyzji, jak również przedstawienie orzecznictwa sądowego.

Adresaci: Pracownicy organów administracji zajmujących się gospodarowaniem nieruchomościami w zakresie wydawania decyzji podziałowych, wywłaszczeń, zawierających umowy najmu i dzierżawy, odpowiedzialnych za regulacje stanu prawnego i faktycznego nieruchomości i gospodarujących zasobem nieruchomości, podmioty posiadające nieruchomości w trwałym zarządzie i inne osoby związane zawodowo z nieruchomościami.

Prowadzący: Prawnik, pośrednik w obrocie nieruchomościami, osoba prowadząca działalność w zakresie obsługi rynku nieruchomości od ponad 20 lat, właściciel firmy konsultingowej z zakresu nieruchomości, doświadczony trener i wykładowca w zakresie rynku nieruchomości, sprzedał i wynajął kilka tysięcy nieruchomości na rynku pierwotnym jak i wtórnym.

Program:

  1. Pojęcie, podział i rodzaje służebności oraz hipoteki występujących w systemie prawa polskiego, a nowelizacja kodeksu cywilnego wprowadzająca instytucję służebności przesyłu.
  2. Służebności gruntowe – służebność przesyłu i służebność drogi koniecznej jako podstawa prawna do ingerencji we własność nieruchomości dla podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w zakresie dostarczania i przesyłu mediów oraz osób posiadających niewłaściwy dostęp do nieruchomości.
  3. Definicja i pojęcie hipoteki zgodnie z ustawą o księgach wieczystych i hipotece po nowelizacji ustawy.

Czas trwania: 90 minut

  1. Podstawowe zasady ustalania wysokości wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu i drogi koniecznej oraz innych służebności gruntowych dla właściciela/użytkownika wieczystego nieruchomości, na podstawie przyjętych metod wyceny nieruchomości z uwzględnieniem specyfiki służebności różnych rodzajów występujących na nieruchomościach.
  2. Uchybienia i błędy popełniane przez rzeczoznawców majątkowych przy określeniu wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu i innych – przykłady zarzutów do opinii rzeczoznawców zgłaszane przez uczestników postępowań sądowych.

Czas trwania: 90 minut

  1. Zasady prowadzenia negocjacji z podmiotem gospodarczym/właścicielem nieruchomości oraz właściwe określenie zakresu ustanawianej służebności przesyłu w akcie notarialnym wraz z załącznikami do aktu notarialnego.
  2. Orzecznictwo Sądu Najwyższego z zakresu służebności przesyłu, drogi koniecznej i innych rodzajów służebności gruntowych, a realne możliwości uzyskania odszkodowania i wynagrodzenia oraz jego wysokość za obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu lub inną służebnością.

Czas trwania: 90 minut

  1. Hipoteka umowna/łączna i hipoteka przymusowa jako dwa rodzaje hipoteki funkcjonujące w obrocie nieruchomościami, sposoby i zasady ustanawiania, znoszenia i wykreślania hipoteki przy udziale pośredników.
  2. Podział hipoteki na miejsca, pojęcie i funkcja podziału oraz instytucja administratora hipoteki – praktyka stosowania przepisów po nowelizacji ustawy o księgach wieczystych.
  3. Przyczyny wygaśnięcia hipoteki, forma dokumentów koniecznych do wykreślenia hipoteki oraz ich treść.

Czas trwania: 90 minut

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze, Żurawia 43, 00-680 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
data wydarzenia: 2018-08-29
organizator: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
adres: Żurawia 43, 00-680 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
tel.: 22 351 93 26, faks: 22 351 93 10
e-mail: biuro@frdl.mazowsze.pl
www: http://frdl.mazowsze.pl 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.