dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Warszawa. Szkolenie "Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w praktyce urzędów gmin oraz GKRPA"

"Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w praktyce urzędów gmin oraz gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych - nowe, obowiązkowe zadania gmin dotyczące zasad sprzedaży napojów alkoholowych wynikające ze zmiany ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 10.01.2018". Szkolenie odbędzie się 29 sierpnia 2018 r. w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

autor(ka): Piotr Kubiak

2018-06-06, 08.21

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:

ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W PRAKTYCE URZĘDÓW GMIN ORAZ GMINNYCH KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH - NOWE, OBOWIĄZKOWE ZADANIA GMIN DOTYCZĄCE ZASAD SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH WYNIKAJĄCE ZE ZMIANY USTAWY O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI Z DNIA 10.01.2018

Data: 29 sierpnia 2018, 10:00 - 16:00

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Cena: 349 zł przy zgłoszeniu do 15 sierpnia.

Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Cele i korzyści: Zapoznanie z przepisami w zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży, jako zadania należącego do gmin, w szczególności z nowymi obowiązkami gmin w zakresie regulacji sprzedaży alkoholu, nałożonymi nowelizacją z dnia 10 stycznia 2018 r. W jego trakcie zostaną omówione najczęstsze przypadki, na jakie urzędnicy napotykają w codziennej pracy, dotyczące wydawania zezwoleń i pobierania opłat. Szkolenie powinno pomóc w rozwiązaniu wielu wątpliwości natury interpretacyjnej, które pojawiają się w trakcie stosowania przepisów ustawy. W szczególności omówiona zostanie procedura wydawania i cofania zezwoleń, problematyka naliczania opłat oraz najnowsze orzecznictwo. Szczegółowo zostaną przedstawione zasady przeprowadzania kontroli punktów sprzedaży alkoholu, w tym kontrola oświadczeń o wartości sprzedaży alkoholu. Podczas szkolenia zostaną omówione między innymi:

 1. Zmiana ustawy z dnia 10.01.2018 r., wprowadzająca znaczne zmiany między innymi w kompetencjach gmin w zakresie handlu alkoholem – zmiana weszła w życie 9 marca 2018 r.
 2. Zmiana ustawy, która weszła w życie od dnia 1 stycznia 2016 r., wprowadzająca między innymi istotną zmianę w zakresie opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
 3. Nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego, która weszła w życie 01.06.2017 r. i jej praktyczny wpływ na procedurę wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Adresaci: Urzędnicy gminni oraz członkowie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

Prowadzący: Prawnik, Kierownik Referatu Obrotu Napojami Alkoholowymi Urzędu Miasta Krakowa, Wiceprzewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krakowie i pełnomocnik sądowy Komisji.

Program:

 1. Podstawy prawne problematyki zezwoleń na sprzedaż alkoholu – ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, uchwały rady gminy wydane z upoważnienia ustawy: limitowa i zasady usytuowania
 2. Procedura wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: dokumenty wymagane przy złożeniu wniosku (w tym: rodzaje tytułów prawnych, Sanepid – decyzja czy zaświadczenie), procedura administracyjna, limit i zasady usytuowania – jak je badać, uzyskanie opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
 3. Nowelizacja KPA i praktyczne zastosowanie nowych rozwiązań podczas wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu – nowe obowiązki urzędu, zmiany w dokumentach urzędowych.
 4. Nowelizacja ustawy z dnia 10.01.2018 r. – między innymi nowe obowiązki rad gmin w zakresie uchwał dot. sprzedaży alkoholu.
 5. Pobieranie opłat za korzystanie z zezwoleń na obrót alkoholem: Jak prawidłowo naliczyć wysokość opłaty i dokonać podziału na raty, zwrot opłaty, forma naliczenia opłaty.
 6. Inne rodzaje zezwoleń na sprzedaż alkoholu: jednorazowe, cateringowe, na wyprzedaż, sprzedaż przez Internet.
 7. Cofanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu: przesłanki do wszczęcia, procedura cofania, orzecznictwo.
 8. Warunki sprzedaży alkoholu i ich przestrzeganie przez przedsiębiorców. Działalność tzw. ogródków piwnych w świetle obowiązującego prawa.
 9. Inne rodzaje postępowań dot. zezwoleń: Jak wygasić zezwolenia, jak dokonać zmiany w zezwoleniu.
 10. Kontrole punktów sprzedaży alkoholu w świetle znowelizowanej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej: wymagane dokumenty, prawa i obowiązki przedsiębiorców, tryb i przebieg kontroli, kontrola oświadczeń.
 11. Dyskusja, wymiana doświadczeń.

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze, Żurawia 43, 00-680 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
data wydarzenia: 2018-08-29
organizator: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
adres: Żurawia 43, 00-680 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
tel.: 22 351 93 24, faks: 22 351 93 10
e-mail: biuro@frdl.mazowsze.pl
www: http://frdl.mazowsze.pl 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.