dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Warszawa. Szkolenie "Ponaglenie, milczące załatwienie sprawy i postępowanie uproszczone w postępowaniu administracyjnym"

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Ponaglenie, milczące załatwienie sprawy i postępowanie uproszczone w postępowaniu administracyjnym, jako instrumenty realizacji zasady szybkości i prostoty postępowania". Szkolenie odbędzie się 28 sierpnia 2018 r. w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

autor(ka): Piotr Kubiak

2018-06-06, 08.13

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:

PONAGLENIE, MILCZĄCE ZAŁATWIENIE SPRAWY I POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM, JAKO INSTRUMENTY REALIZACJI ZASADY SZYBKOŚCI I PROSTOTY POSTĘPOWANIA

Data: 28 sierpnia 2018, 10:00 - 15:00

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Cena: 349 zł przy zgłoszeniu do 14 sierpnia.

Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Cele: Przedstawienie słuchaczom podstawowych zagadnień dotyczących kilku instytucji postępowania administracyjnego związanych z załatwieniem sprawy w terminie, przeciwdziałających bezczynności i przewlekłości postępowania. Podczas szkolenia szczególnie istotny nacisk zostanie położony na instytucje nowe, wprowadzone do KPA nowelizacją z 2017 roku, takie jak ponaglenie, milczące załatwienie sprawy, czy postępowanie uproszczone.

Korzyści: Poszerzenie wiedzy z zakresu ogólnego postępowania administracyjnego przedstawienie zmian wprowadzonych nowelizacją KPA z 2017 roku. Zapoznanie słuchaczy z aktualnym orzecznictwem sądów administracyjnych w zakresie procedury administracyjnej.

Adresaci: Pracownicy organów administracji publicznej, którzy w trakcie wykonywanej pracy stosują Kodeks Postępowania Administracyjnego.

Prowadzący: Prawnik, dr hab., adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni wykładowca i promotor ponad 300 prac licencjackich i magisterskich z zakresu postępowania administracyjnego i sądowej kontroli administracji. Doświadczony trener otwartych i zamkniętych szkoleń z zakresu Kodeksu Postępowania Administracyjnego organizowanych przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie, Łodzi, czy Wrocławiu. Posiada także wieloletnie doświadczenie praktyczne w pracy w organach samorządu zawodowego i centralnych organach administracji rządowej.

Program:

  1. Załatwienie sprawy w rozsądnym terminie, jako standard europejskiej procedury administracyjnej.
  2. Zasada szybkości i prostoty postępowania w KPA.
  3. Terminy załatwienia spraw w postępowaniu administracyjnym. Niezałatwienie sprawy w terminie.
  4. Ponaglenie (rodzaje ponagleń, termin, forma, tryb).
  5. Bezczynność organu i przewlekłe załatwianie sprawy w kpa i orzecznictwie sądów administracyjnych.
  6. Milczące załatwienie sprawy (m.in. milczące załatwienie sprawy indywidualnej, 2 sposoby milczącego załatwienia sprawy: milczące zakończenie postępowania i milcząca zgoda, milczące załatwienie sprawy w postępowaniu odwoławczym i postępowaniach nadzwyczajnych).
  7. Postępowanie uproszczone (m.in. przesłanki, wykorzystanie formularzy, odstępstwa, ograniczenia gwarancji procesowych strony).

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze, Żurawia 43, 00-680 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
data wydarzenia: 2018-08-28
organizator: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
adres: Żurawia 43, 00-680 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
tel.: 22 351 93 24, faks: 22 351 93 10
e-mail: biuro@frdl.mazowsze.pl
www: http://frdl.mazowsze.pl 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.