dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Warszawa. Szkolenie "Ostatnia sesja rady w kadencji 2014-2018 - zadania organu stanowiącego i wykonawczego"

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Ostatnia sesja rady w kadencji 2014-2018 - zadania organu stanowiącego i wykonawczego". Szkolenie odbędzie się 27 sierpnia 2018 r. w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

autor(ka): Piotr Kubiak

2018-06-06, 08.11

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:

OSTATNIA SESJA RADY W KADENCJI 2014-2018 - ZADANIA ORGANU STANOWIĄCEGO I WYKONAWCZEGO

Data: 27 sierpnia 2018, 10:00 - 15:00

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Cena: 349 zł przy zgłoszeniu do 13 sierpnia.

Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Cele: Przygotowanie uczestników do zorganizowania i ustalenia zakresu spraw, jakie powinny być przedmiotem obrad ostatniej sesji rady. Prowadzący przekaże, w jaki sposób i w jakim zakresie należy skompletować i zamknąć dokumentację biura rady oraz dokumentację poszczególnych komisji, protokołów, interpelacji i wniosków, skarg i wniosków, a także w jaki sposób należy rozliczyć radnych z powierzonych im składników wyposażenia użyczonego na czas wykonywania mandatu.

Adresaci: Radni, przewodniczący rad, członkowie komisji rad, w tym szczególnie komisji rewizyjnych, pracownicy – specjaliści zajmujący się zadaniami związanymi z obsługą biur rad, sołtysi, nowozatrudnieni pracownicy w ramach służby przygotowawczej, pracownicy pionów kontroli oraz audytu

Prowadzący: Prawnik, studia podyplomowe ekonomiczne, z kontroli wewnętrznej i audytu. Praktyk w zakresie zarządzania i kontroli finansów publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego oraz jednostkach podległych. Specjalista z zakresu prawa finansów publicznych oraz prawa samorządowego. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla pracowników sektora finansów publicznych w tym pracowników jednostek pomocy społecznej, a także sektora bankowego oraz członków organów stanowiących i wykonawczych samorządu terytorialnego, współpracy z NGO, nadzoru właścicielskiego, kontroli zarządczej i ryzyka w jednostkach sektora samorządowego i administracji rządowej. Realizuje także szkolenia z prawa finansowego w ramach służby przygotowawczej.

Program:

 1. Wprowadzenie – podstawy funkcjonowania biura rady (usytuowanie w strukturze organizacyjnej, regulaminie, status pracownika biura rady, zakres czynności i odpowiedzialności).
 2. Zmiany w ordynacji wyborczej oraz ustawach samorządowych w 2018 r. związanych z wyborami do rad.
 3. Obowiązki pracownika biura rady wynikające z zakończenia kadencji rady w zakresie kompletnego udokumentowania pracy rady, poszczególnych komisji, postępowań skargowych, interpelacji i wniosków.
 4. Zabezpieczenie dokumentacji (papierowej i elektronicznej).
 5. Dokonanie rozliczenia radnych ze składników majątkowych gminy przekazanych na czas wykonywania mandatu.
 6. Oświadczenia majątkowe radnych.
 7. Organizacja techniczna ostatniej sesji (komisje, sesje – przygotowanie, zwołanie terminy, porządek obrad, głosowanie, udział mieszkańców i mediów, transmisja, udostępnienie).
 8. Sprawozdanie rady, pracy radnych, poszczególnych komisji – w kadencji 2014–2018.
 9. Informacja o działaniach organu wykonawczego – w kadencji 2014–2018.
 10. Dyskusja oraz podjęcie uchwały.
 11. Elementy formalne sesji:
 1. Zawiadomienie (sesja zwyczajna, sesja nadzwyczajna).
 2. Przygotowanie sesji, porządek obrad.
 3. Protokół sesji.
 4. Procedura prowadzenia sesji.
 5. Głosowanie jawne, tajne – zadania komisji skrutacyjnej.
 1. Przykładowy porządek sesji:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z poprzedniej sesji.
 5. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji oraz w okresie między sesjami.
 6. Interpelacje i zapytania Radnych.
 7. Informacje Wójta o pracy w okresie między sesjami.
 8. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach bieżących.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 11. Wolne wnioski i informacje.
 12. Podsumowanie Kadencji Rady Gminy oraz Wójta Gminy.
 1. Orzecznictwo – wybrane rozstrzygnięcia.
 2. Dyskusja i odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze, Żurawia 43, 00-680 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
data wydarzenia: 2018-08-27
organizator: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
adres: Żurawia 43, 00-680 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
tel.: 22 351 93 24, faks: 22 351 93 10
e-mail: biuro@frdl.mazowsze.pl
www: http://frdl.mazowsze.pl 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.