dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Warszawa. Szkolenie "Kontrola i egzekucja spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki"

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Kontrola i egzekucja spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki". Szkolenie odbędzie się 27 sierpnia 2018 r. w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

autor(ka): Iwona Matysiak

2018-06-06, 08.09

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:

KONTROLA I EGZEKUCJA SPEŁNIANIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO I OBOWIĄZKU NAUKI

Data: 27 sierpnia 2018, 10:00 - 15:00

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Cena: 349 zł przy zgłoszeniu do 13 sierpnia.

Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Cele i korzyści: Nabycie umiejętności pozwalających na ocenę zasadności przesłanek do wszczęcia i prowadzenia egzekucji obowiązków edukacyjnych. Omówienie trybu postępowania organów kontrolujących przy niespełnieniu obowiązku przedszkolnego i szkolnego oraz obowiązku nauki; konsekwencje zmian przepisów KPA dla postępowania egzekucyjnego.

Adresaci: Dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów, pracownicy urzędów gmin i miast zajmujący się obsługą jednostek oświatowych, pracownicy samorządowych jednostek obsługujących oświatę.

Prowadzący: Radca prawny, specjalista w zakresie windykacji należności. Pracownik organu odwoławczego z ponad 10 letnim doświadczeniem orzeczniczym. Wieloletni współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, trener prowadzący szkolenia na terenie całego kraju.

Program:

 1. Obowiązek edukacyjny – źródła, charakterystyka.
 2. Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.
 3. Obowiązek szkolny.
 4. Obowiązek nauki.
 5. Obowiązek zgłoszenia dziecka do przedszkola i do szkoły – zakres i kontrola.
 6. Niespełnienie obowiązków: przedszkolnego, szkolnego, nauki – kryteria, tryb postępowania organów kontrolujących – zmiany od 1 września 2017.
 7. Podmioty odpowiedzialne – rodzice, wpływ orzeczeń sądowych dotyczących wykonywana władzy rodzicielskiej.
 8. Omówienie trudnych przypadków i najczęstsze problemy.
 9. Egzekucja obowiązków przedszkolnego, szkolnego, nauki:
  1. Egzekucja administracyjna – krótka charakterystyka postępowania egzekucyjnego.
  2. Podmioty będące wierzycielami obowiązków przedszkolnego, szkolnego, nauki.
  3. Czynności przedegzekucyjne wierzyciela.
  4. Wystawienie tytułu wykonawczego.
  5. Wniosek o wszczęcie egzekucji.
  6. Środki egzekucyjne stosowane w egzekucji obowiązków niepieniężnych.
 10. Zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego od 1 czerwca 2017 r. a konsekwencje dla postępowania egzekucyjnego.
 11. Wierzyciel w postępowaniu egzekucyjnym:
  1. Rola wierzyciela przy rozpoznaniu zarzutów zobowiązanego w postępowaniu egzekucyjnym – kiedy dyrektor wystawia tytuł wykonawczy.
  2. Skarga na bezczynność organu egzekucyjnego.
  3. Zawieszenie postępowania egzekucyjnego i umorzenie postępowania egzekucyjnego.

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze, Żurawia 43, 00-680 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
data wydarzenia: 2018-08-27
organizator: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
adres: Żurawia 43, 00-680 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
tel.: 22 351 93 23, faks: 22 351 93 10
e-mail: biuro@frdl.mazowsze.pl
www: http://frdl.mazowsze.pl 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.