dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Warszawa. Kurs "Umowy najmu a dzierżawy - różnice praktyczne"

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Umowy najmu a dzierżawy - różnice praktyczne. Dlaczego umowa na garaż, reklamę, kiosk czy turbinę wiatrową nie powinna być dzierżawą? Prawa i obowiązki stron, kary umowne, zasady wypowiadania umów". Szkolenie odbędzie się w dniach 23-24 sierpnia 2018 r. w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

autor(ka): Marcin Wielgus

2018-06-06, 08.41

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:

KURS: UMOWY NAJMU A DZIERŻAWY - RÓŻNICE PRAKTYCZNE. DLACZEGO UMOWA NA GARAŻ, REKLAMĘ, KIOSK CZY TURBINĘ WIATROWĄ NIE POWINNA BYĆ DZIERŻAWĄ? PRAWA I OBOWIĄZKI STRON, KARY UMOWNE, ZASADY WYPOWIADANIA UMÓW.

Data: 23-24 sierpnia 2018, 10:00 - 15:00

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Cena: 649 zł przy zgłoszeniu do 9 sierpnia.

Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Cele: Zapoznanie uczestników z aktualnym stanem prawnym w zakresie umów najmu i dzierżawy. Przedstawienie zasad konstruowania, zawierania i wypowiadania umów. Omówienie zapisów umownych, które powinny znaleźć się w każdej umowie. Zapoznanie uczestników szkolenia z zasadami dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

Korzyści: Praktyczna wiedza w zakresie konstruowania umów najmu i dzierżawy. Różnica pomiędzy umową najmu a dzierżawy. Dlaczego umowa na garaż, reklamę czy kiosk nie powinna być dzierżawą? Uczestnicy szkolenia otrzymają wzory umów najmu, dzierżawy i pozwu, wezwania do zapłaty, wypowiedzenia umowy, wyciągi z aktów prawnych oraz pism urzędowych. Zapoznanie z najnowszym orzecznictwem sądów.

Adresaci: Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, zarządów mienia komunalnego, gospodarki komunalnej, przedsiębiorstw zawierających umowy z jednostkami samorządu terytorialnego, TBS. Inne zainteresowane osoby, np. z biur nieruchomości, firm konsultingowych, organizacji pozarządowych.

Prowadzący: Radca prawny w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, były pracownik Gminy Białystok - Zarządu Mienia Komunalnego. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, stypendysta Uniwersytetu w Mariborze. Ukończył kursy: Szkoły Prawa Niemieckiego organizowane przez Wydział Prawa Humboldt Universität zu Berlin oraz Summer School of American Law, organizowanego przez Michigan State University College of Law. Od 2012 r. prowadzi obsługę prawną przedsiębiorców oraz samorządów w ramach kancelarii Radców. Od 2013 r. prowadzi szkolenia i wykłady dla stowarzyszeń, fundacji, przedsiębiorców oraz JST.

Program:

 1. Kiedy umowa najmu a kiedy dzierżawy? Dlaczego umowa na garaż, reklamę, kiosk czy turbinę wiatrową nie powinna być dzierżawą?
 2. Konstruowanie umów - najczęściej spotykane problemy i błędy.
 3. Reprezentacja stron umowy - pełnomocnictwo, prokura.
 4. Przedmiot umowy, forma umowy, essentialia negotii.
  1. Umowa na czas oznaczony i nieoznaczony a jej wypowiedzenie.
  2. Sposób określenia czynszu, zabezpieczenie na wypadek zaległości.
  3. Wady rzeczy najętej, roszczenia przysługujące najemcy i dzierżawcy.
  4. Podnajem, kto odpowiada za zużycie/zniszczenie przedmiotu najmu.
 5. Zakończenie stosunku najmu/dzierżawy.
  1. Wypowiedzenie.
  2. Śmieć najemcy w trakcie trwania umowy - dziedziczenie, następstwo prawne strony umowy, likwidacja/przekształcenie przedsiębiorcy – najemcy.
 6. Bezumowne korzystanie - roszczenia przysługujące właścicielowi nieruchomości.
 7. Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej - uwagi praktyczne.
 8. Żądanie wydania przedmiotu umowy, roszczenie posesoryjne, windykacyjne i odszkodowawcze.
  1. Przedawnienie roszczeń, przerwanie biegu przedawnienia.
  2. Zasady formułowania pozwu, wnioski dowodowe.
  3. Przebieg postępowania sądowego i egzekucyjnego.
  4. Zaniechanie dochodzenia wierzytelności a dyscyplina finansów publicznych.

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze, Żurawia 43, 00-680 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
data wydarzenia: od 2018-08-23 do 2018-08-24
organizator: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
adres: Żurawia 43, 00-680 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
tel.: 22 351 93 26, faks: 22 351 93 10
e-mail: biuro@frdl.mazowsze.pl
www: http://frdl.mazowsze.pl 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.