dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Szkolenia dla beneficjentów RPO WiM 2014-2020

W czerwcu oraz w lipcu odbędzie się szereg szkoleń dla beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020). Udział we wszystkich szkoleniach jest bezpłatny.

Wiadomość archiwalna

A A A

autor(ka): opr. MM, ngo.pl

2018-06-05, 08.52

Planowane szkolenia:

Rozliczanie i realizacja projektów EFS - metody uproszczone i zatrudnienie personelu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
- Grupa 1: 13 lipca 2018 Olsztyn
- Grupa 2: 31 lipca 2018 Olsztyn

Ochrona danych osobowych w projektach realizowanych z projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
- Grupa 1: 23 lipca 2018 Olsztyn
- Grupa 2: 30 lipca 2018 Olsztyn

Kwalifikowalność wydatków w projektach EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020
- Grupa 1: 20 czerwca 2018 Olsztyn
- Grupa 2: 10 lipca 2018 Elbląg
- Grupa 3: 3 lipca 2018 Ełk

Kwalifikowalność wydatków w projektach EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 - Grupa 1: 27 czerwca 2018 Olsztyn

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn i niedyskryminacji, w tym dostępność dla osób z niepełnosprawnościami w ramach realizacji projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020
- Grupa 1: 10 lipca 2018 Olsztyn

Zapobieganie i zwalczanie nadużyć finansowych w ramach realizacji projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 - Grupa 1: 9 lipca 2018 Olsztyn

Prawo zamówień publicznych i zasada konkurencyjności w ramach realizacji projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020
- Grupa 1: 19 czerwca 2018 Olsztyn
- Grupa 2: 26 czerwca 2018 Olsztyn
- Grupa 3: 9 lipca 2018 Elbląg
- Grupa 4: 2 lipca 2018 Ełk

Jak przygotować wniosek o dofinansowanie i pozyskać fundusze dla przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020
- Grupa 1: 19-20 czerwca 2018 Olsztyn
- Grupa 2: 2-3 lipca 2018 Olsztyn
- Grupa 3: 4-5 lipca 2018 Olsztyn

Jak przygotować wniosek o dofinansowanie i pozyskać fundusze z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 - Grupa 1: 11-12 lipca 2018 Olsztyn
- Grupa 2: 23-24 lipca 2018 Elbląg

Przygotowanie wniosku o płatność w systemie SL 2014 z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020
- Grupa 1: 19-20 lipca 2018 Olsztyn

Przygotowanie wniosku o płatność w systemie SL 2014 z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020
- Grupa 1: 17-18 lipca 2018 Olsztyn

Pomoc publiczna w ramach realizacji projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020
- Grupa 1: 15 czerwca 2018 Olsztyn
- Grupa 2: 22 czerwca 2018 Olsztyn

Szczegółowe informacje oraz formularze zgłoszeń na stronie internetowej www.rpo.warmia.mazury.pl

Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

data wydarzenia: od 2018-06-15 do 2018-07-31
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.