dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Warszawa. Szkolenie "Usuwanie drzew i krzewów w postępowaniach administracyjnych"

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Usuwanie drzew i krzewów w postępowaniach administracyjnych". Szkolenie odbędzie się 17 sierpnia 2018 r. w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

autor(ka): Piotr Kubiak

2018-06-05, 08.39

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:

USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW W POSTĘPOWANIACH ADMINISTRACYJNYCH

Data: 17 sierpnia 2018, 10:00 - 15:00

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Cena: 349 zł przy zgłoszeniu do 3 sierpnia.

Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Cele i korzyści: Ustawia z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016r., poz. 2134, ze zm.) określa zasady prowadzenia postępowań dotyczących usuwania drzew i krzewów oraz procedowania zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew. Opisano także sposoby oceny potrzeby wprowadzania kompensacji. Ustawodawca m.in.:

 • Zdefiniował podstawowe pojęcia, m.in. Drzewa, krzewu, złomu, wywrotu, plantacji, zniszczenie drzewa i uszkodzenia drzewa.
 • Określił katalog drzew i krzewów, dla których uzyskiwanie decyzji zezwalających na usuniecie nie jest wymagane.
 • Określił zakres wniosku o wydanie zezwolenia oraz zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew.
 • Opisał procedurę uzyskiwania zezwolenia oraz weryfikacji zgłoszenia.
 • Określił zawartość zezwolenia.
 • Wskazał wytyczne w zakresie nakładania kompensacji przyrodniczej.

W czasie szkolenia poruszana będzie także tematyka ewolucji przepisów prawa w powyższym zakresie wynikająca z wprowadzenia w życie przepisów ustaw:

 • Ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1045).
 • Ustawy z dnia 16 grudnia 2016r.o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. z 2016r., poz. 2249).
 • Ustawy z dnia 7 maja 2017r.o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017r., poz. 1074).
 • Ustawy z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017r., poz.1595).
 • Ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 10).

Zmiany w materii powyższych przepisów będą szczegółowo omawiane na szkoleniu.

Adresaci: Urzędnicy (gmin, starostw, urzędów marszałkowskich i urzędów wojewódzkich) zaangażowanych w wydawanie decyzji zezwalających na usunięcie drzew/krzewów, decyzji środowiskowych, zezwoleń na realizację inwestycji drogowych. Przydatne informacje uzyskają osoby zaangażowane w wydawanie decyzji dotyczących wymierzenia kary administracyjnej za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia, ich uszkodzenie bądź zniszczenie. Wskazany jest udział zarządców dróg, kolei i terenów zieleni oraz przedsiębiorców realizujących inwestycje – w szczególności dokonujących określonego decyzjami usunięcia dendroflory i urządzania zieleni na końcowych etapach realizacji inwestycji oraz dokonujących zabiegów usuwania dendroflory w związku z pielęgnowaniem zieleni. Poruszone zostaną także zagadnienia dotyczące oceny co do potrzeby kompensacji drzew i krzewów oraz zasad jej nakładania.

Prowadzący szkolenie: Mgr biologii; ekspert z dziedzin: botanika, leśnictwo, ochrona przyrody; członek korpusu SC; wykładowca dysponujący wieloletnim doświadczeniem zawodowym nabytym w instytucjach i urzędach państwowych.

Program szkolenia:

 1. Organy wydające decyzje zezwalające na usunięcie drzew, a organy wydające decyzje nakazujące wycinkę drzew.
 2. Zakres przedmiotowy zezwolenia na usunięcie drzew.
  1. Drzewa i krzewy, na usunięcie których nie jest wymagane zezwolenie.
  2. Wyłączenie zasad usuwania drzew i krzewów określonych w UoOP w postępowaniach prowadzonych na podstawie innych ustaw.
 3. Zgłaszanie zamiaru usunięcia drzew przez osoby.
  1. Drzewa podlegające zgłoszeniu.
  2. Zakres zgłoszenia.
  3. Możliwość uzupełnienia informacji w zgłoszeniu.
  4. Weryfikacja terenowa drzew ze zgłoszenia.
  5. Wniesienie sprzeciwu wobec zgłoszenia – przesłanki i skutki prawne.
  6. Milczące załatwienie sprawy zgłoszenia lub zaświadczenie o braku sprzeciwu – przesłanki.
  7. Okres ważności zgłoszenia.
 4. Przebieg postępowania dot. zezwolenia na usunięcie drzew.
  1. Wniosek o wydanie decyzji.
  2. Strony postępowania.
  3. Wizja terenowa oraz oględziny złomów i wywrotów.
  4. Ocena potrzeb kompensacji.
  5. Zawartość decyzji - przygotowanie projektu decyzji.
  6. Zawiadomienie stron o postępowaniu, w tym obowiązki spółdzielni mieszankowych i wspólnot mieszkaniowych.
  7. Opłaty.
  8. Wydanie decyzji.
 5. Upublicznienie informacji o postępowaniu dot. usuwania drzew.
 6. Przepisy prawne, wytyczne i literatura.
 7. Dyskusja.

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze, Żurawia 43, 00-680 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
data wydarzenia: 2018-08-17
organizator: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
adres: Żurawia 43, 00-680 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
tel.: 22 351 93 24, faks: 22 351 93 10
e-mail: biuro@frdl.mazowsze.pl
www: http://frdl.mazowsze.pl 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.