dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Warszawa. Szkolenie "Vademecum udzielania świadczeń pomocy społecznej"

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Vademecum udzielania świadczeń pomocy społecznej". Szkolenie odbędzie się 8 sierpnia 2018 r. w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

autor(ka): Iwona Matysiak

2018-06-05, 08.40

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:

VADEMECUM UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ

Data: 8 sierpnia 2018, 10:00 - 15:00

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Cena: 349 zł przy zgłoszeniu do 25 lipca.

Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Cel i korzyści:

 • Zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prawidłowej realizacji świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej z uwzględnieniem przepisów ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego.
 • Podniesienie poziomu wiedzy w zakresie ustalania i weryfikacji prawa do świadczeń pomocy społecznej (pieniężnych i niepieniężnych).
 • Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia i dokumentowania spraw pomocy społecznej.
 • Możliwość praktycznej wymiany doświadczeń w kwestiach trudnych i wątpliwych dotyczących prowadzenia i sporządzania wywiadu środowiskowego, przyznawania świadczeń pieniężnych i niepieniężnych pomocy społecznej, ustalania nienależnie pobranych świadczeń, przyznawania świadczeń pieniężnych za niepełny miesiąc.
 • Szkolenie z użyciem aktywizujących metod.

Adresaci: Pracownicy socjalni, kierownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

Prowadzący: Praktyk pomocy społecznej i administracji publicznej, ekspert funduszy unijnych w dziedzinie integracji społecznej i zatrudnienia, wieloletni nauczyciel Kolegium Pracowników Służb Społecznych, wykładowca studiów podyplomowych w obszarze pomocy społecznej i pracy socjalnej. Autorka publikacji z zakresu pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego. Doświadczony trener i współautor programów szkoleń i specjalizacji dla kadr pomocy społecznej. Konsultantka wybranych ośrodków pomocy społecznej.

Program:

 1. Zasady ogólne udzielania świadczeń z pomocy społecznej.
 2. Tryb udzielania świadczeń z pomocy społecznej.
 1. Wszczęcie postępowania administracyjnego:
 1. Wniosek o udzielenie świadczenia.
 2. Zawieszenie postępowania.
 3. Umorzenie postępowania.
 1. Ewidencja wniosków.
 2. Ustalenie właściwości.
 1. Właściwość rzeczowa.
 2. Właściwość miejscowa.
 1. Postępowanie dowodowe.
 1. Wywiad środowiskowy.
 2. Dokumenty i dowody.
 3. Ustalenie sytuacji rodzinnej, dochodowej i majątkowej:
 • Skład rodziny i kryterium dochodowe.
 • Dochód.
 • Wykorzystanie własnych uprawnień, zasobów i możliwości.
 1. Termin załatwiania spraw.
 2. Decyzja.
 1. Wydanie decyzji.
 2. Decyzja ostateczna.
 3. Weryfikacja decyzji ostatecznych.
 4. Marnotrawienie świadczeń.
 5. Brak współdziałania.
 6. Dysproporcje.
 7. Zmiana sytuacji dochodowej lub osobistej.
 8. Zmiana przepisów prawa.
 9. Wstrzymanie wypłaty świadczeń.
 10. Zawieszenie prawa do świadczeń.
 1. Zwrot świadczeń.
 1. Obowiązek informowania o zmianie sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej.
 2. Świadczenie nienależnie pobrane.
 3. Decyzja o zwrocie świadczenia.
 4. Procedura zwrotu świadczeń, ściągnięcia należności.
 5. Zwrot wydatków na świadczenia z pomocy społecznej.
 1. Egzekucja administracyjna.
 1. Dyskusja. Podsumowanie szkolenia.

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze, Żurawia 43, 00-680 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
data wydarzenia: 2018-08-08
organizator: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
adres: Żurawia 43, 00-680 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
tel.: 22 351 93 23, faks: 22 351 93 10
e-mail: biuro@frdl.mazowsze.pl
www: http://frdl.mazowsze.pl 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.