dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Szkolenie "Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej"

Bezpłatne szkolenie "Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej" w ramach projektu "Czas na pracę - Aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w wieku powyżej 30 roku życia z terenu województwa lubelskiego". Szkolenie odbędzie się w terminie czerwiec - lipiec 2018 roku. Po ukończeniu szkolenia dla każdego uczestnika przewidziane są 4-miesięczne staże zawodowe.

autor(ka): Monika Molenda

2018-06-04, 08.53

Szkolenie realizowane w ramach projektu pn. "Czas na pracę - Aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych z terenu województwa lubelskiego".

Uczestnikami projektu mogą być:

- osoby w wieku 30 lat i więcej,

- długotrwale bezrobotne (pozostające bez zatrudnienia przez ostatnie 12 miesięcy) w szczególności: o rolnicy i/lub ich domownicy zarejestrowani w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne (posiadający poniżej 2 ha przeliczeniowych) zamierzający odejść z rolnictwa, o osoby z niepełnosprawnościami, o kobiety, o osoby w wieku powyżej 50 lat, o osoby z niskimi kwalifikacjami;

- zamieszkałe na terenie województwa lubelskiego.

Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej

Czas trwania szkolenia: 150 godz./grupa.

Miejsce realizacji szkolenia: woj. lubelskie

Liczba uczestników szkolenia: 12 osób/grupa.

Planowane terminy realizacji: - czerwiec - lipiec 2018;

Opis szkolenia – Szkolenie prowadzone w formie wykładowej i warsztatowej. Szkolenie umożliwia zdobycie/usystematyzowanie/poszerzenie wiedzy z zakresu tematycznego zawodu sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej.

Zakres kursu obejmuje m.in.:

- przepisy prawne związane z zawodem sprzedawcy

- elementy towaroznawstwa handlu

- dokumentacja handlowa i magazynowa

- zasady BHP w jednostce handlowej

- organizacja zaplanowania i przyjmowania dostaw towarów

- obsługa kas fiskalnych i terminalu płatniczego

- marketing, sprzedaż i obsługa klienta

- zastosowanie programów komputerowych w obsłudze transakcji handlowych.

Kurs będie zakończony uzyskaniem kwalifikacji zawodowych – zdaniem formalnego egzaminu oraz uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego zdobyte kwalifikacje.

Oczekiwane rezultaty:

- nabycie wiedzy z zakresu przepisów prawnych związanych z zawodem sprzedawcy,

- nabycie wiedzy z zakresu podstaw towaroznawstwa w handlu,

- nabycie umiejętności sprzedaży przy użyciu kas fiskalnych,

- nabycie umiejętności obsługi programu komputerowego stosowanego w obrocie handlowym,

- nabycie umiejętności obsługiwania klienta z wykorzystaniem aktywnych metod sprzedaży i wiedzy z podstaw marketingu.

Każdy uczestnik zostanie przygotowany do:

- rozmowy z klientem,

- obsługi kasy fiskalnej (zajęcia praktyczne na kasach),

- wystawiania faktur oraz innych pokwitowań,

- przyjmowania reklamacji lub zwrotu,

- rozliczania utargu,

- przeprowadzania inwentaryzacji.

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: Lublin, Chełm
data wydarzenia: od 2018-06-28 do 2018-08-19
organizator: Fundacja E-Prosperity
adres: Fiołkowa 7, 20-834 Lublin, woj. LU
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.