dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Zgierz. Szkolenie „Przemoc seksualna wobec dzieci - interwencja kryzysowa"

„Przemoc seksualna wobec dzieci - interwencja kryzysowa w zakresie pomocy dziecku dotkniętemu przemocą seksualną”. Objawy i charakterystyka zjawiska, rozpoznawanie, procedury postępowania. (18 h szkoleniowych, szkolenie dwudniowe, weekendowe). Szkolenie obędzie się w Zgierzu w siedzibie Fundacji Vamac Centrum ul Powstańców Śląskich 21 w dniach 23-24 czerwca 2018 r. Zapisy tel. 508 765 137 lub 600 496 338 lub mailowo: fundacjavamac@gmail.com.

autor(ka): Monika Maciejewska

2018-06-01, 08.46

Zapraszamy na szkolenie

Fundacja Kreatywnego Rozwoju Społecznego – Vamac Centrum

serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych problematyką z zakresu interwencji kryzysowej w zakresie wsparcia i pomocy ofiarom przemocy na szkolenie:

„Przemoc seksualna wobec dzieci - interwencja kryzysowa w zakresie pomocy dziecku dotkniętemu przemocą seksualną”. Objawy i charakterystyka zjawiska, rozpoznawanie, procedury postępowania. (23-24.06.2018r., w godzinach od 9.00 do 18.00 Zgierz)

Nasze profesjonalne szkolenie skierowane jest w szczególności do: pracowników MOPS, OPS, GOPS, OIK, PCPR oraz współpracujących z nimi rodzinami zastępczymi zawodowymi i niezawodowymi, asystentów rodzinnych, pedagogów, psychologów, terapeutów, nauczycieli, wychowawców, zespołów interdyscyplinarnych, kuratorów, policji, nauczycieli, wychowawców i wszystkich pragnących zwiększać swoje zawodowe kompetencje oraz poszerzyć wiedzę z w/w zakresu.

Organizujemy szkolenia zewnętrzne, wewnętrzne. Termin zajęć ustalany jest wspólnie z Klientem, tak aby wybrana data nie kolidowała z jego bieżącymi obowiązkami. Na szkolenia dojeżdżamy do klienta.

Szkolenia prowadzi praktyk, doświadczony, wieloletni pracownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Częstochowie, wieloletni kurator w Sądzie Rejonowego w Częstochowie, trener z certyfikatem MEN, praktyk, posiadający bogate, wieloletnie doświadczenie zawodowe

Piotr Wawrzykowski

Kontakt: 600-496-338 lub 508-765-137 lub mailowo:

ŁĄCZYMY NAJLEPSZĄ WIEDZĘ Z NAJLEPSZĄ PRAKTYKĄ. ZAPRASZAMY !!!

Szkolenie: „Przemoc seksualna wobec dzieci - interwencja kryzysowa w zakresie pomocy dziecku dotkniętemu przemocą seksualną”. Objawy i charakterystyka zjawiska, rozpoznawanie, procedury postępowania.

(czas trwania: 18 h szkoleniowych, szkolenie dwudniowe, weekendowe)

Program szkolenia:

1. Kto to jest dziecko? Definicja, prawa dziecka.

2. Definicje przemocy – definicja przemocy seksualnej.

3. Dziecko jako ofiara i/lub jako świadek przemocy.

4. Charakterystyka przemocy, formy i rodzaje, w tym seksualnego wykorzystywania dzieci.

5. Portret psychologiczny dziecka wobec, którego stosowana jest przemoc, w tym seksualna.

6. Zaburzenia u dzieci dotkniętych przemocą.

7. Symptomy krzywdzenia dziecka - przejawy i skutki oraz sposoby rozpoznawania.

8. Rodzina kazirodcza, relacje pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny, obraz psychologiczny sprawcy wykorzystywania seksualnego.

9. Mechanizmy obronne jako ucieczka i ochrona psychiki dziecka krzywdzonego.

10. Specyfika kontaktu z dzieckiem - ofiarą przemocy seksualnej.

11. Jak pracować z dzieckiem doświadczającym przemocy.

12. Udzielanie pomocy i wsparcia – działania pomocowe.

13. Techniki psychologiczne przydatne w rozmowie z dzieckiem krzywdzonym, wykorzystywanym seksualnie.

14. Procedury postępowania, aspekty prawne.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Fundacji Vamac Centrum w Zgierzu ul.Powstańców Śląskich 21 w dniach 23-24.06.2018r., w godzinach od 9.00 do 18.00.

Koszt szkolenia 250 zł/osoba. Wystawiamy faktury na życzenie klienta. Szkolenie odbędzie się gdy zbierze się grupa 12/15 osób. W szkolenie podstawowe zostaną wplecione elementy szkolenia z interwencji kryzysowej z zakresu przemocy w rodzinie. Otrzymają Państwo wówczas 2 certyfikaty. Jeden z „Przemoc seksualna wobec dzieci - interwencja kryzysowa w zakresie pomocy dziecku dotkniętemu przemocą seksualną”. Objawy i charakterystyka zjawiska, rozpoznawanie, procedury postępowania. Drugi z „Interwencja kryzysowa – działania pomocowe i wspierająco terapeutyczne wobec osób doświadczających przemocy w rodzinie - przemoc wobec dzieci, kobiet i seniorów. Praca z ofiarą przemocy.”

W skład opłaty szkoleniowej wchodzi: przeprowadzenie szkolenia, uczestnictwo w 2 dniach intensywnych zajęć i ćwiczeń, autorskie materiały szkoleniowe i dydaktyczne, intensywne warsztaty grupowe pod kierunkiem prowadzącego, ćwiczenia indywidualne i grupowe, prezentacje, wykład, dyskusje, konsultacje telefoniczne i mailowe po przeprowadzeniu szkolenia, 2 imienne certyfikaty uczestnictwa w szkoleniu, skrypt z materiałami dydaktyczno-szkoleniowymi. Ponadto przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek.

Szkolenie prowadzone jest różnymi metodami tj. burza mózgów, pogadanka, ćwiczenia grupowe i indywidualne, mini wykład, pokaz, trening umiejętności interwencyjnych, analiza przypadku oraz elementy superwizji.

Fundacja Kreatywnego Rozwoju Społecznego – Vamac Centrum

Zgierz ul. Powstańców Śląskich 21

Regon: 360-761-332, NIP: 732-21-75-074, KRS: 0000540228

https://www.facebook.com/Fundacja-Kreatywnego-Rozwoju-Spo%C5%82ecznego-VAMAC-Centrum-351674701698419/?fref=tsn

https://www.facebook.com/warsztatowniapiotr/

Profil trenera-szkoleniowca

Piotr Wawrzykowski

Pedagog terapeuta, interwent kryzysowy, kwalifikowany wykładowca, trener na kursach i szkoleniach, certyfikowany trener MEN. Ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Częstochowie, specjalizował się w zakresie Pedagogiki Społecznej i Terapii Pedagogicznej. Wieloletni pracownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Częstochowie, członek Zespołu Interwencyjno-terapeutycznego, wieloletni kurator w Sądzie Rejonowym w Częstochowie. Prezes Fundacji Kreatywnego Rozwoju Społecznego Vamac Centrum.

Posiada wyszkolenie i doświadczenie w zakresie interwencji kryzysowej, kompleksowego udzielania pomocy i wsparcia terapeutyczno-pedagogicznego. Cała karierę zawodową poświęcił pracy z ofiarami przemocy i osobami w kryzysie. W Ośrodku Interwencji Kryzysowej zajmował się rozpoznawaniem podłoża sytuacji kryzysowej klientów, ustalaniem właściwej diagnozy i zakresu terapii. Przeprowadzaniem wnikliwej analizy sytuacji socjalno–bytowej osoby dotkniętej kryzysem i ustalaniem możliwości udzielenia jej pomocy i wsparcia.

Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu zajęć dla klientów w zakresie terapii pedagogicznej oraz pomocy psychologicznej, zarówno indywidualnej jak i grupowej. Organizował grupy wsparcia i terapie pedagogiczne dla matek, w celu zwiększenia ich wydolności wychowawczej wobec dzieci, a także dla kobiet i dzieci współuzależnionych od alkoholu.

Współpracował ze środowiskiem lokalnym, z wieloma instytucjami tj. szkołami, Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi, MOPS-ami, OPS-ami, GOPS-ami, PCPR-ami, Ośrodkami Terapii Uzależnień, Policją, Strażą Miejską, kuratorami zawodowymi oraz innymi instytucjami pomocowymi.

https://www.facebook.com/Fundacja-Kreatywnego-Rozwoju-Spo%C5%82ecznego-VAMAC-Centrum-351674701698419/?fref=tsn

https://www.facebook.com/warsztatowniapiotr/

Kontakt: 600-496-338 lub 508-765-137

mailowo:

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: siedziba fundacji Kreatywnego Rozwoju Społecznego - Vamac Centrum, ul.Powstańców Sląskich 21,, 95-100 Zgierz, woj. łódzkie
data wydarzenia: od 2018-06-23 do 2018-06-24
organizator: Fundacja Kreatywnego Rozwoju Społecznego - Vamac Centrum
adres: Kutnowska 64/2, 99-120 Piątek, woj. łódzkie
tel.: 508756137, faks: -
e-mail: fundacjavamac@gmail.com
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.