dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Poznań. Cykl szkoleń „Zakładanie organizacji - wiedza o ngo w pigułce”

Chcesz założyć fundację, stowarzyszenie, spółkę non-profit, spółdzielnię socjalną? Nie wiesz, od czego zacząć? Mamy coś specjalnie dla Ciebie! Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych zaprasza osoby, które planują/ chcą założyć organizację (z powiatów: obornickiego, śremskiego, średzkiego, poznańskiego, szamotulskiego oraz z Poznania) na bezpłatny cykl „Zakładanie organizacji wiedza o podmiotach społecznych w pigułce”.

autor(ka): wrkzop

2018-06-01, 08.55

Celem cyklu szkoleniowego jest zdobycie wiedzy i umiejętności dotyczących tworzenia, rejestracji i prowadzenia fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych i spółek non profit, aby skutecznie działać w trzecim sektorze.

W ramach szkolenia zapewniamy: poczęstunek, obiad, materiały szkoleniowe oraz certyfikat.

ZAŁÓŻ PRZY NASZEJ POMOCY SWOJĄ WYMARZONĄ ORGANIZACJĘ

NA CYKL SKŁADAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCE SZKOLENIA:

I. SKUTECZNA KOMUNIKACJA LIDERA Z ZESPOŁEM, W TYM ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW

TERMIN: 11.06.2018 (poniedziałek)

GODZINA: 16:00-20:00

MIEJSCE: SIEDZIBA WRK ZOP (ul.Bukowska 27/29, Poznań),

Zakres szkolenia:

 • metoda wyznaczania celów SMART,
 • komunikacja pionowa i pozioma,
 • błędy w komunikacji,
 • delegowanie zadań,
 • egzekwowanie ustaleń,
 • budowanie powiązań kooperacyjnych,
 • współpraca z różnymi środowiskami,
 • strategia zarządzania konfliktami,
 • czynniki i okoliczności sprzyjające konfliktom,

II. ASPEKTY FORMALNO-PRAWNE ZAKŁADANIA I PROWADZENIA FUNDACJI, STOWARZYSZENIA, SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ, SPÓŁKI NON-PROFIT

TERMIN: 18.06.2018 (poniedziałek),

GODZINA: 16:00-20:00,

MIEJSCE: Siedziba WRK ZOP (ul.Bukowska 27/29, Poznań).

Podczas szkolenia poznasz:

 • jakie są podstawowe obowiązki prawne przy prowadzeniu organizacji pozarządowej- sprawozdania,
 • najważniejsze zasady prowadzenia działalności, w tym działalność gospodarcza i odpłatna organizacji pozarządowych,
 • sprawozdawczość wobec urzędów, obowiązek podatkowy i zwolnienia podatkowe, obowiązki wobec ZUS, zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego, podatek dochodowy, podatek VAT oraz inne podatki,
 • rodzaje umów o pracę i umów cywilnoprawnych itp.

III.SKUTECZNA KOMUNIKACJA I PROMOCJA W PROWADZENIU DZIAŁAŃ ORAZ ŹRÓDŁA FINANSOWANIA FUNDACJI, STOWARZYSZEŃ, SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH, SPÓŁEK NON-PROFIT.

TERMIN: 21.06.2018 (czwartek)

GODZINA: 16:00-20:00,

MIEJSCE: SIEDZIBA WRK ZOP (ul.Bukowska 27/29, Poznań),

Zakres szkolenia:

 • organizacja pozarządowa jako marka sama w sobie,
 • możliwości promocji wśród lokalnych władz samorządowych,
 • promocja ekonomii społecznej przy udziale grantów zewnętrznych,
 • wsparcie OWES w działalności marketingowej organizacji pozarządowych,
 • skuteczne metody i narzędzia promocji organizacji,
 • sposoby finansowania organizacji pozarządowych,
 • jak pozyskiwać darczyńców.

ZGŁOSZENIA!

ABY ZGŁOSIĆ SIĘ NA CYKL SZKOLEŃ MOŻESZ WYBRAĆ JEDEN Z 3 WARIANTÓW:

 • e-mailowo na adres: , w wiadomości prosimy podać: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail,
 • telefonicznie: 61 85 30 930
 • wypełniając poniższy formularz on-line dostępny pod adresem:http://wrk.org.pl/zakladanie-organizacji-cykl-szkolen-11-1821-06/

ZGŁOSZENIA DO DNIA: 07.06.18 do godz. 15.

Jeżeli nie będziesz mógł wziąć udziału w szkoleniu – poinformuj nas o swojej nieobecności. Zwolnienie przez Ciebie miejsca umożliwi osobie z listy rezerwowej wzięcie udziału w szkoleniu.

Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych jest największym związkiem organizacji w Wielkopolsce, zrzeszającym ponad 200 organizacji pozarządowych (fundacji, stowarzyszeń) z całego regionu. W sektorze pozarządowym działamy od ponad 25 lat.

Jako Federacja działamy m.in. na rzecz:

 • wzmocnienia organizacji, liderów lokalnych i działaczy społecznych,
 • uruchamiania nowych społecznych inicjatyw rozwoju i współpracy między organizacjami,
 • wzmocnienia postaw obywatelskich i aktywizacji społeczności lokalnych,
 • budowania kultury dialogu pomiędzy organizacjami a administracją.

Od kilku lat prowadzimy Regionalne Centrum Wolontariatu w Poznaniu i koordynujemy pracę 17 Lokalnych Centrów Wolontariatu.

Specjalizujemy się w:

 • rzecznictwie,
 • animacji, wolontariacie i aktywności społecznej,
 • zakładaniu, wzmacnianiu i sieciowaniu organizacji z terenu Wielkopolski,
 • poradnictwie prawno-obywatelskim dla organizacji obywatelskich i mieszkańców.

Od 2012 roku prowadzimy w Poznaniu Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (Centrum Bukowska, w lokalu udostępnionym przez M. Poznań). Działania prowadzone w Centrum Bukowska są wspierane przez miasto Poznań.

WIĘCEJ INFORMACJI POD ADRESEM:

www.wrk.org.pl

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych, Bukowska 27/29, 60-501 Poznań, woj. wielkopolskie
data wydarzenia: od 2018-06-11 do 2018-06-21
organizator: Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych
adres: Bukowska 27/29, 60-501 Poznań, woj. WP
tel.: 61 853 09 30, faks: 61 853 09 30
e-mail: biuro@wrk.org.pl
www: http://www.wrk.org.pl 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.